ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827835
Bugün Ziyaretçi :  100
Aktif Ziyaretçiler :  4

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

Osmanlı padişahların Halifelik Dönemi erkek yakınlarını katledişi ve kafeste yaşayan şehzadeler.Osman-2.Beyaz

 Osmanlı padişahların Halifelik Dönemi  erkek yakınlarını katledişi ve kafeste yaşayan şehzadeler... 

Osmanlı'nın günümüzde dahi çok konuşulan kardeş katlini hangi padişah başlattı veya hangi padişah bu olaya son verip 'Kafes Hapsi' uygulamasını getirdi biliyor musunuz? İşte padişahların erkek yakınlarını katledişi ve kafeste yaşayan şehzadeler ve   Padişahların Evlilikleri Eşleri

 

 OSMAN SULTAN 1- I. Osman (1300-1324) amcası Dündar’ı öldürttü. 

 

1. Malhun Hatun Nâm-ı diğer Kameriye Sultanı Mal Hânım, 1280’de evlendiği Birinci eşi (ö. Kasım 1323) – Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi ile Fatma Hatun’un annesi Râbia Bala Hâtûn
2. 1289’da evlendiği İkinci eşi (ö. Ocak 1324) – Karamanoğlu Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi

 

OĞULLARI:Erkek çocuklar; Orhan, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey,Alaeddin Bey ,Melik Bey, Savcı Bey,
Kız çocuklar;Fatma Hatun


ORHAN SULTAN 2- Orhan (1324-1360) Kimseyi öldürtmedi.

1. Nilüfer Hâtûn 1299’da evlendiği Birinci eşi – Yarhisar Tekfuru Aydos’un kızı ve I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesi. Eski adı Holofiro.
2. Asporça Hatun 1316’da evlendiği İkinci eşi – Bizans İmparatoru’nun kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun’un annesi.
3. Theodora Hâtûn 1345’te evlendiği Üçüncü eşi – Sırbistan Kralı Stephen Uroş (Duşan) ile karısı Helena Şişman’ın kızı.
4. Theodora Maria Hâtûn Mayıs 1346’da evlendiği Dördüncü eşi – Bizans İmparatoru VI. İoannis ile Bulgar Prensesi İrini’nin kızı ve Şehzade Halil’in annesi.
5. Eftandise Hâtûn Beşinci eşi – Mahmud Âlp’in kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocuklar; Süleyman Paşa, I. Murad. Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade Sultan, Şehzade Kasım, Şehzade Eyüp
Kız çocuklar;Fatma Hatun Hatice Hatun

 

 

1. MURAT 3- Oğlunu öldürten ilk padişah I. Murat Hüdavendigâr’dır (1360-1389). 1385’te Kendisine karşı tahtı ele geçirmek için ayaklanan öz oğlu Savcı beyi yakalatarak idam ettirdi. Kardeşleri İbrahim ve Halil’i öldürttü. 

 

SARAY KADINLARI
1. Gülçiçek Hâtûn 1359’da evlendiği Birinci eşi – Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in annesi
2. Paşa Melîke Hâtûn İkinci eşi – Kızıl Murad Bey’in kızı.
3. ….. Hâtûn Mart 1366’da evlendiği Üçüncü eşi – Seyyid Sultan Ahi’nin kızı.
4. Maria Tamara Hâtûn 1370’te evlendiği Dördüncü eşi – Bulgar Kralı Ivan Alezander II. Shishman ile karısı Besarabya Kralı Ivanko’nun kızı olan Braide’nin kızları.
5. …. Hâtûn 1372’de evlendiği Beşinci eşi – Bulgar Köstendil Lordu Konstantin’in kızı.
6. Fûl-Dâne Hâtûn 1383’te evlendiği Altıncı eşi – Candaroğulları’ndan Emir Damat II. Süleyman Şah Paşa’nın kızı.
7. …… Hâtûn 1386’da evlendiği Yedinci eşi – Emperor Manuel Paleologus’un kızı

 

OĞULLARI: Erkek çocuklar; Yıldırım Bayezid, Yahşi Bey,Yakup, Çelebi, Savcı Bey, Şehzade İbrahim
Kız çocuklar; Nefise Hatun, Sultan Hatun

 

1. YILDIRIM BEYAZIT 4- Murat Hüdavendigâr’ın Kosova’da şehit edilmesinden sonra, 27 yaşındaki oğlu şehzâde Yakup, harp meydanından çağrılarak ve daha babasının ölümünü bile haber almadan Yıldırım Beyazıt’ın (1389-1402) emriyle fetva olmaksızın boğduruldu. Yıldırım Beyazıt’ın Timur’a yenilmesi sonrası oğullarının her birinin bir yana dağılması sonucu iktidar boşluğu anlamına gelen fetret devri başlar. Oğlu Süleyman Çelebi Padişahlığını ilan etti.7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü. Ancak onun hükümranlığın tanımayan kardeşi Musa Çelebi’nin askerleri tarafından öldürüldü. Musa Çelebi Rumeli’de devlete 3 yıl 6 ay hükmetti. Kardeşi Mehmet Çelebi ile savaştı. Savaşı kaybetti. Yakalanarak idam edildi. Osmanlı Devleti yıkılmış ve yeniden kurulmuştur.  

  

 SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 29
SALTANAT DÖNEMİ; 1389 – 1402 (11 yıl)
Babası; Murad Hüdâvendîgâr ( I. Murad )
Annesi; Gülçiçek Hâtûn
SARAY KADINLARI
1. Angelina Hâtûn 1372’de evlendiği Birinci eşi – İkinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego González de Contreras olan Bizans Prensesi.
2. ….. Hâtûn 1372’de evlendiği İkinci eşi – Konstantin’in kızlarından birisi. Şehzâde Ertuğrul (Çelebi) (ö. Temmuz 1392) Emir Süleyman (Çelebi) ( Birinci Rumeli Sultanı: 28 Haziran 1402 – 18 Mayıs 1410) (ö. 17 Şubat 1411)
3. Devlet (Şah) Hâtûn 1378’de evlendiği Üçüncü eşi – Germiyanoğlu Süleyman Şah ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı; Şehzâde İsa Çelebi, (Balıkesir Valisi: 1402 – 1406), (Düzmece) Mustafa Çelebi (ö. 1422) ile Büyük Musa Çelebi’nin annesi. (Büyük Musa Çelebi, İkinci Rumeli Sultanı Musa Çelebi Han ile karıştırılmamalıdır.) Musa Çelebi, ( İkinci Rumeli Sultanı: 18 Mayıs 1410 – 5 Temmuz 1413) Çelebi Mehmed ( Anadolu Sultanı: 1403 – 5 Temmuz 1413; Osmanlı Sultanı: 5 Temmuz 1413 – 26 Mayıs 1421)
4. Maria Hâtûn Dördüncü eşi – İkinci kocası Don Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızı.
5. …… Hâtûn 1386’da Yenişehir’de evlendiği Beşinci eşi – Bizans İmparatoru Manuil Paleologos’un kızlarından birisi.
6. …… Hâtûn 1389’da evlendiği Altıncı eşi – Bizans İmparatoru V. İoannis’un karısı Helena Kantakuzinu’dan olan kızlarından birisi.
7. Hafsa Hatun 1390’da evlendiği Yedinci eşi – Aydınoğlu Emir Fahr’ed-Dîn İsa Bey’in kızı.
8. Karamanoğlu …. Hânım Sekizinci eşi
9. Sultan Hâtûn Dokuzuncu eşi – Dulkadiroğlu Şaban Süli Bey’in kızı.
10. Mileva Olivera Despina Hâtûn 1390’da evlendiği Onuncu eşi – Sırp kralı Lazar Hrebelyanoviç’in “Kraliçe Militza” ismindeki hânımından doğan kızı; Timur’un torunu Celâl ed-Dîn Miranşah’ın oğlu Ebu Bekir Mirza ile evlenen bir kızın, yine Timur’un generallerinden Şems ud-Dîn Muhammed’in oğlu Emir Celâl ed-Dîn İslam ile evlenen Paşa Melike Hânım isminde bir başka İkinci kız ile Aruz Hânım adında Üçüncü bir kızın anneleri.
11. ……. Hânım Onbirinci eşi
12. Devlet Hâtûn Onikinci eşi

 

OĞULLARI:
Erkek çocukları;Şehzade Ertuğrul Çelebi,,Şehzade İsa Çelebi
Şehzade Mustafa Çelebi,Şehzade Büyük Musa Çelebi, Şehzade İbrahim Çelebi,Şehzade Kasım Çelebi,Şehzade Yusuf Çelebi
Şehzade Hasan Çelebi,Sultan Küçük Musa Çelebi, Sultan Süleyman Çelebi,Şehzade Ömer Çelebi,Sultan I. Mehmed Çelebi,

Kız çocukları;

İrhondu Hanım (Pars Bey’in oğlu Yakub Bey ile evlendi.) …………. Hanım (Olivera Despina Hatun’un kızı – Celâl ed-Dîn Miranşah’ın oğlu Ebu Bekir Mirza ile evlendi.)


Paşa Melek Hatun (Olivera Despina Hatun’un kızı – Timur’un generallerinden Şems ud-din Muhammad’in oğlu Emir Celâl ed-Dîn İslam ile evlendi.)


Sultan Fatma Hanım (Şehzade Kasım Çelebi ile birlikte İstanbul’a tutsak olarak yollandı, daha sonra 1420’de Sancak Bey ile evlendi.)
Oruz Hanım (Olivera Despina Hatun’un kızı.), Hundi Fatma Hatun (Seyyid Emir Sultan ile evlendi.)Fatıma Hanım

 

ÇELEBİ MEHMET PAŞA 5- Mehmet Çelebi (1413-1421) Osmanlı devletinin ikinci kurucusu oldu. Mustafa Çelebi dışında diğer kardeşlerini öldürdü. Onu öldüremedi. 

 

5.Padişah
Çelebi Mehmed (I. Mehmed) 1389 Bursa- 1421 Edirne

 

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 14
SALTANAT DÖNEMİ; 1403 – 1421(19 yıl)
Babası; Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )
Annesi; Devlet (Şah) Hâtûn Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Erkek çocuklarının sayısının On Sekiz kadar olduğu bildirilmektedir. Adları bilinenler şunlardır:Mehmed Çelebi (ö. 1402),Ahmed Çelebi (ö. 1402), Murad Çelebi (d. 1404, Amasya – 3 Şubat 1451, Edirne)
Kasım Çelebi (d. 1405 – ö. 12 Ocak 1407), Mustafa Çelebi (d. 1408, Amasya – Ekim 1423, İznik), Mahmud Çelebi (d. 1413 – ö. Ağustos 1429), Yusuf Çelebi (d. 1414 – ö. Ağustos 1429), Ahmed Çelebi (d. 1416 – ö. 1420),Orhan Çelebi
Kız çocukları;
On İki kızından adları bilinenleri şunlardır:
İnci Hatun (Karamanoğlu Nazir ud-Dîn Ghiyas ud-Dîn Emir II. Muhammed Bey ile evli)
Selçuk Hatun (Kumru Hatun’un kızı; 1425’te Candaroğulları’ndan II. İbrahim Bey ile evlendi; Daha sonra ise 1443’te Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa ile evlendi; 25 Ekim 1485’te Bursa’da vefât etti.)
Sultan Hatun (d. 1408; Aralık 1423’te Edirne’de Damad Kıvam’ed-Dîn Kasım Bey’le evlendi; 1444’te vefât etti.)
Hatice Hatun (d. 1408; Ocak 1423’te Edirne’de Damad Karaca Paşa ile evlendi; 10 Kasım 1444’te vefât etti.)
Fatma Hatun (d. 1409; Ocak 1423’te Edirne’de Vezir Timurtaş Paşa’nın oğlu Damad Oruç Paşa ile evlendi.)
Hafsa Hatun (d. 1410; Ocak 1423’te Edirne’de Vezir-i Âzâm Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu Damad Mahmud Bey ile evlendi.)
İlaldı Hatun (d. 1412; 1426’da yeğeni Karamanoğlu Emiri Damad Tac’ed-Dîn Sarım’ud-Dîn II. İbrahim Bey ile evlendi.)
Ayşe Hatun (d. 1414; 1426’da yeğeni İnci Hanım’ın Üçüncü oğlu Karamanoğlu Emiri Damad Bengi Ala’ed-Dîn II. Ali Bey ile evlendi.)
.
SARAY KADINLARI
1. Hatun
2. İkinci eşi – Dividdar Ahmed Bey’in kızı Emine Hâtûn
3. Üçüncü eşi – Dulkadiroğulları Beyliği’nin Beşinci hükümdarı olan Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı ve II. Murad’ın annesi.

 

6-Padişah 2. MURAT II. Murat (1421-1451) II. Murat 1404 Amasya- 1451 Edirne

tahta çıktığı sıralarda, Düzmece Mustafa diye anılan biri Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olduğunu ileri sürdü. Etrafına topladığı kişilerle ayaklandı. Tahtta hak sahibi olduğunu ileri sürdü. Ancak yakalanarak kafası uçuruldu (burası önemlidir, çünkü hanedandan öldürülenlerin hiçbirinin kanı akıtılmamıştır, hepsi boğularak öldürülmüştür).

    Sultan Murat’ın en küçük kardeşi Mustafa, Bizanslılardan da destek alarak hükümdarlık sevdasına kalkmıştı. İznik’e yerleşti. Üzerine gidildi, 25 günlük kuşatmadan sonra yakalanarak asıldı. Amcası Mustafa Çelebi’yi, diğer kardeşleri Mahmut ve Yusuf’u da öldürttü. 

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 17
SALTANAT DÖNEMİ; 1421 – 1451(30 yıl)
Babası; Çelebi Mehmed (I. Mehmed)
Annesi; Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı
.
SARAY KADINLARI
1. Âlime Hâtûn 1421’de evlendiği Birinci eşi – Dulkadiroğulları Beyliği’nden bir gelin.
2. … Hâtûn İkinci eşi – Damat Karaca Paşa’nın kızı.
3. Yeni Hâtûn Üçüncü eşi – Amasyalı Mahmud-Şâh Bey’in kızı.
4. Hüma Hâtûn Dördüncü eşi – Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet’in Annesi. Fatih’in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi gösterilir. Bazı batı kaynaklarında ise Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmed üvey annesi Mara Brankovic Hâtûn tarafından yetiştirmiştir.
5. Hatice Halime Tac’ün-Nisâ Hâtûn 1423’te Edirne’de evlendiği Beşinci eşi – Candaroğulları Bey’i İsfendiyar Bey’in oğlu Taceddin İbrahim Bey’in kızı.
6. Mara (Meryem) Hânım 4 Eylûl 1435’te Edirne’de evlendiği Altıncı eşi – Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi; Meryem Hânım olarak da bilinen Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’in kızı “Mara Hâtûn” çocuksuz ve ortodoks olarak ölmüştür.
7. Hundî Hânım Yedinci eşi (Ölümü: 14 Şubat 1486) – Fatih Sultan Mehmet’in süt annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Büyük Ahmed, Şehzade Alaaddin, Şehzade Mehmed
Şehzade Orhan, Şehzade Hasan, Şehzade Küçük Ahmed,
Kız çocukları;Hatice Hatun, Fatma Hatun, Şehzâde Hatun,Erhundi Hatun

 

7.Padişah - FATİH SULTAN MEHMET, 1453 İmparatorluk dönemi başlangıcı Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) 1432 Edirne- 1483 Kocaeli

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 19

SALTANAT DÖNEMİ; 1451-1481(30 yıl)

11.Murat’ın ölümünden sonra tahta Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) çıktı. İlk iş olarak 2 yaşındaki kardeşi Ahmet’i ve Hasan’ı öldürttü.

     Fatih kanunnamesi’ni çıkardı. Bu kanunun meşhur maddesine göre, ‘Nizam-ı alem için şehzadeler öldürülebilir’di. Bu maddeye dayanarak tahta çıkan padişahlar ilk iş ve kendilerine tanınmış bir hak olarak kardeşlerini katletmeye başladılar. Fatih, ek olarak iki de eşini öldürttü.Babası; II. Murat
Annesi; Hüma Hâtûn
SARAY KADINLARI
1. I. Gül-Bahar Hâtûn 1446’da Manisa’da evlendiği Birinci eşi – Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu “Şâh-Zâde Uğurlu Damad Muhammed Mirza Paşa” (ö. 1477) ile 1474 tarihinde evlendirilen Gevher Sultan’ın annesi ve Abdullah Arnavud kızı.
2. Gül-Şâh Hâtûn Manisa’da evlendiği İkinci eşi –aramanoğulları’ndan  İbrahim Bey’in kızı.
3. Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn 15 Aralık 1449’da Edirne’de evlendiği Üçüncü eşi – II. Bayezid’in annesi ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin Altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı.
4. Hatice Hâtûn 1451’de evlendiği Dördüncü eşi – Zağanos Muhammed Paşa’nın kızı.
5. …….. Hâtûn 1454’te Edirne’de evlendiği Beşinci eşi – Enez Ağabeyi Dorino I Gatteluzio’nın kızı.
6. Çiçek Hâtûn 1458’de evlendiği Altıncı eşi – Türkmen Kardeşi Ali Bey’in kızı, Cem Sultan’ın annesidir.
7. Helene Hâtûn Yedinci eşi – Mora Despotu Demetrios Paleologus’un kızı.
8. Anna Hâtûn 1461’de evlendiği Sekizinci eşi – Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
9. Alexias Hâtûn Kasım 1463’te evlendiği Dokuzuncu eşi – Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı.
10. …… Hâtûn 1471’de evlendiği Onuncu eşi – Karamanoğulları’ndan Muhammed bin İbrahim Bey’in kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
II. Bayezid, Mustafa, Cem Sultan
Kız çocukları;
Gevherhan Hatun, Akkoyunl

Osmanlı padişahların Halifelik Dönemi  erkek yakınlarını katledişi ve kafeste yaşayan şehzadeler...ercancelik.net/icerikoku.asp

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  13.1.2023
İzlenme:  311
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
KÜRESEL ISINMA VE AĞAÇ
İnsan hareket ve etkinliklerinin bir başka deyişle aktivitelerinin başlaması ve devam etmesi atmosferde sera gazlarını oluşturarak, bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkileyip kaçamayacağımız uzaklaşamayacağımız olağanüstü bir olayı çağırdı. Bu olay
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
CEViZ'iN İNSANA VE İNSANLIĞA FAYDALARI
Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamayı geliştiriyor. Asya'da ceviz hala beyin gıdası olarak kabul ediliyor...Cevizdeki yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncı,depras
Ercan ÇELİK [ 26.3.2015 Devamı
 
BİZ TÜRKÜZ ANADOLU ERLERİYİZ;YOLUMUZ, İNSANLIĞIN YÜCELME YOLU,
YOLUMUZ:Muhteşem Denge Korunarak,
Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Ülkenin ve Ülkelerin Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması...

Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim