ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827770
Bugün Ziyaretçi :  35
Aktif Ziyaretçiler :  11

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

MEVZUAT
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Önsöz

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına,

İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin
Ercan ÇELİK [ 18.9.2018 Devamı
 
MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
Mevzuat Bilgi Sistemi Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğünce E-Mevzuat Sürekli yenilenmektedir.
T.C. ANAYASASI
Ercan ÇELİK [ 20.3.2018 Devamı
 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Ercan ÇELİK [ 2.1.2016 Devamı
 
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİ


<a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-6.htm">
Ercan ÇELİK [ 16.1.2015 Devamı
 
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
<a href="http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7557&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0">
Ercan ÇELİK [ 19.10.2014 Devamı
 
TIBBi ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TIBBi ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9145&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Ercan ÇELİK [ 19.10.2014 Devamı
 
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

<"http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824-6.htm">Ercan ÇELİK [ 19.10.2014 Devamı
 
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN Ve KHK değişiklik 6552 Sayılı TORBA KANUN
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN<a href="http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?/2012/12/20121229-12.htm">
Ercan ÇELİK [ 13.9.2014 Devamı
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-5.htm
Ercan ÇELİK [ 28.2.2014 Devamı
 
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131121-1.htm
Ercan ÇELİK [ 16.2.2014 Devamı
 
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/09/20090909-10.htm
Ercan ÇELİK [ 16.2.2014 Devamı
 
5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm
Ercan ÇELİK [ 16.2.2014 Devamı
 
TÜRK BORÇLAR KANUNU
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-1.htm
Ercan ÇELİK [ 16.2.2014 Devamı
 
HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130705-3.htm
Ercan ÇELİK [ 15.2.2014 Devamı
 
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130717-2.htm
Ercan ÇELİK [ 11.2.2014 Devamı
 
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130430-6.htm
Ercan ÇELİK [ 11.2.2014 Devamı
 
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131230M1-1.htm>
Ercan ÇELİK [ 10.2.2014 Devamı
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224-3.htm
Ercan ÇELİK [ 24.12.2013 Devamı
 
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18989&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
Ercan ÇELİK [ 6.11.2013 Devamı
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (KANUN NO:6331)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm
Ercan ÇELİK [ 30.8.2013 Devamı
 
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130720-10.htm
Ercan ÇELİK [ 22.7.2013 Devamı
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 201318 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-3.htm
Ercan ÇELİK [ 19.5.2013 Devamı
 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18709&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Ercan ÇELİK [ 1.3.2013 Devamı
 
İŞ KANUNU 4857 Nolu Kanun
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
Ercan ÇELİK [ 17.2.2013 Devamı
 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-5.htm
Ercan ÇELİK [ 3.2.2013 Devamı
 
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİGi
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16540&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ercan ÇELİK [ 19.1.2013 Devamı
 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği-I BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri için iletilen taleple
Ercan ÇELİK [ 19.1.2013 Devamı
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİResmi Gazete;29.12.2012-28512

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224-3.htm
Ercan ÇELİK [ 19.1.2013 Devamı
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Ercan ÇELİK [ 19.1.2013 Devamı
 
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ...
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim