ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827829
Bugün Ziyaretçi :  94
Aktif Ziyaretçiler :  1

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

DOĞAL HAYAT VAKFI

DOGAL HAYAT  VAKFI

 

DOĞAL HAYAT VAKFI;

   A-TEMEL HEDEFLERİ;

   1-Evrensel İnsan Hakları, Hayvan Hakları, her türlü ırk da, renkte kültürde bulunan insanların o ülkede ve coğrafyadaki yaşam ve ölüm arasında ki hayatlarına, insanların, hayvanların, Ağaçların, bitkiler ile suda; denizde, okyanusta, toprak da “karada” ve havada, yaşayan canlı türlerinin hepsinin yaşam alanlarında; iklimi,  sağlığı, huzuru, güvenliği ile beslenerek çoğalması  mutluluğu için, bunları yaparken ilim ve sevgi elçisi  olarak, bütün gezegenler ile  gezegenlerin iç ve dışında  Muhteşem Dengenin, Ozon tabakası ve atmosferin, doğanın varlık türlerinin, insanların inanç, sanat ve kültürleri ile eğitilmesi, korunması ve gelişmesini temel hedef sayar.

   2-İnsanların mutluluğu için; doğanın içinde bulunan tüm toprak ve madenler ile hayvan, ağaç, bitki ve canlılar için; biyolojik çeşitliliği; türleri, toprak, su, havada bulunması gereken ihtiyaçlarını;  kendi doğal şartlarında ilmi esaslara göre paylaşarak çoğaltıp beslenmesini; bir birine zarar vermeyecek şekilde hürriyet içinde olmasını temel hedef sayar.

   3-Doğal Hayat Vakfı, Ülkelerde görülen savaş, sel baskını, heyelan, fırtına deprem erozyon, ülkelerin kaybolan verimli toprakları, kirlenen su kaynakları, yöre insanı, hayvan ve bitki türlerinin gıda ve beslenmesinin kıt olduğu, zaman zaman; aile düzenlerinin,  açlıktan susuzluktan yiyecekten kaybolduğu, vahşi hayatın hakim olmaya başladığı coğrafyada doğal hayat çiftliklerini kurar, öncelikle temel toprak ve suyu, gıda maddelerini, yer altı, enerji,  maden kaynakların; o ülkenin devletiyle ortak çalıştırmayı, hem vakıf olarak hem bütün ülkeler de kuruluşlarda işin ehline verilmesini yönetimde Mükemmelliğe Yolculuğu temel hedef sayar.

4-Ülke içinde ve Ülkeler Arasın da; insanlık dışı, doğal hayat gerçeklerine ters, adaletsiz baskı ve zulüm ile savaş kuralları dışında; vahşice; insanlık dışı, bebek, çocuk, gebe kadın, kız ve yaşlı kadın, yaşlı engelli ve kimsesizleri en yardıma ihtiyaç olan insanları, sağlıkçıları, acil yardım ekiplerini, doktorlarını, masum eğitimci öğretmenleri, iş makinelerini, Uluslar Arası kara hava deniz yollarından geçen insan ve yük araçları aileleri, araçları, TIR ve Kamyonları, Tankerleri Sürücüleriyle yakıp parçalayan, uçakları düşüren, gemileri torpilleyen geçişini engelleyen, ormanları ve doğal hayatı ağaçları canlıları yakan;  hayvanları vurup öldürüp parçalayan veya açlıktan susuzluktan öldüren, aileleri yok edip parçalayan, insanlık dışı vahşi çetelerle; düzenli ordu ile savaşta; savaş kuralları içinde tüm vatandaşları ve insanlığa yiyecek içecek gıda, sevgi kardeşlik ve birliği getirmek, orada güveni huzuru sağlamak için; vahşi çeteler tarafından alçakça, korkakça, tuzaklar kurularak parçalanıp öldürülen insanların, askerlerin kanıyla sulanmış topraklara; kanı dökülen insanlar ve akrabaları için yöre halkı ve coğrafyası içinde mutlu yaşam ve kültür alanları geliştirmeyi,  doğal hayat türlerini çoğaltarak mutluluk içinde yaşayacakları doğal hayat çiftlikleri kurmayı; yöre halkına öncülük etmeyi temel hedef sayar.

  5- Dünyadaki, çevreci temel prensip; kirleten; zarar veren; zararını öder. Ülke, şahıs ve kuruluşlar için de; zarar verenler, zararını öder prensibinden; öncelikle suya,  toprağa ve havaya, ozon tabakası ve atmosfere; insana, hayvana, denizde yaşayan balıklar ve canlı türlerine zarar verenler, vahşice öldürenler, mal mülk sahibi olmak için başkasına kumpas kurup, psikolojik tacizle işkence yapanlara; Doğal Hayata-Muhteşem Dengeye zarar verenlerin; Doğal Hayat Güvenlikçileri ve Uzmanlarınca tespiti yapılır. Tutanak elektronik ortamda bütün gerekçeleriyle, filimler resimler şahitler, laboratuar bilgileriyle tanzim ve tespit edilir. O ülkenin en yüksek mahkemesine, Birleşmiş Milletlere, Esas nüsha Doğal hayat konusunda uzmanlaşmış Katip, Doğal Hayat Avukatı; Bağımsız Savcı Ve Hakimin oluşturduğu Doğal Hayat Mahkemesine gönderilir. Tebliğleri doğal hayat güvenlik görevlileri bizzat yapar. Doğal Hayat Mahkemesi 5 işgünü içinde karar verir. Zarar verene, Güvenlik Kuruluşuna, Birleşmiş Milletlere o ülke devletine yapacağı işleri tebliğ eder.Para cezası, zararın 1.5 katından az olamaz, İnsan olarak en büyük ceza, vahşi hayvan terbiyeciliği ve üretimidir. Mahkeme, Suya zarar verenleri su; karaya; toprağa, zarar verenleri kara; vahşi hayvanları için eğitim ve üretime gönderir. Hiç bir surette mahkeme geciktirilemez, kararı değiştirilemez. Hiçbir güç tanımadan, güçlere karşı adil kararını verir.  Bundan dolayı Doğal Hayat Mahkemeleri ve Doğal Hayat Avukatları, Doğal Hayat Güvenlik sisteminin kurulmasını elemanlarını yetiştirmesini temel hedef sayar.

5-Bütün Finans işlerinin DOĞAL HAYAT FONU kurularak tek fondan yürütülmesini doğal hayat vakfının hiçbir vergiye tabi tutulmadan (ortakları hariç) insanlığa, hayvanlara ve canlılara zulmeden zarar veren ülkelerin, şahısların, yardım kuruluşlarının yardımını ve ortaklığını kabul etmemeyi, Yardımda bulunan kişinin doğal hayat çiftliklerinde, bakımını sağlığını güvenliğini ulaşımını seyahatini defnini taahhüt etmeyi, masrafını maliyet olarak karşıladığı, çiftliklere, okullara yurtlara, eğitim kamplarına, vakıf kuruluşlarına diktirdiği şehit heykellerine veya Ağaçlarına şahsın adı verilerek,  altına mermere hangi ülke vatandaşı ise bayrağı üste altına, yazılıp, her cuma ve her bayram da verdikleri yer çiftliğindeki, dini ayrı ise kendi dinlerinde ibadethanede, ülkelerine insanlığa faydası  konusunda genel şehitlerimizle birlikte  dua edilmesini taahhüt eder.

    B- DOĞAL HAYAT PLANLAMASI, UYGULAMA PROJELERİ

         ADALET - GÜVENLİK

    1-Hedefleri istikametin de en az bir-üç- beş asırlık Doğal Hayat Çiflikleri planlar, yollarını düzenli doğru kurar, bunları gerçekleştirecek teknolojik alt yapıları, üretir veya ürettirir. Teknolojileri daha ileri ve faydalı olan markalarla anlaşarak Türkiye de üretimi sağlanarak doğal hayata uygun Türkçe markalar oluşturulur

    2-Güvenlikleri; Doğal Hayat Vakfı tarafından “Doğal Hayat” “Güvenlik” olarak yazılmış Doğal Hayat işareti bulunan Uluslar arası görev yapan ve eğitilen içinde bulunduğu ülkenin güvenlik ve savunma kuruluşlarına da yardımcı ve destekçi güvenlik kuruluşu ile sağlanır. Muhteşem Denge, Biyolojik Çeşitlilik ve bu çeşitliliğe zarar veren Biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlar, kimyasallar, Tüm İnsan Hayvan ve ağaçlar, bitkiler, canlıların fayda ve Zaraları, beslenmesi, beslenmedeki (DOZ) faydalı miktarları; yazılarak kimin deneyi ve araştırması sonunda bulunduğu, kullanılacak doz miktarları,  büyük levhalar haline getirip fotoğraflarıyla, birlikte, eğitim için asılarak görsel, sonra teorik eğitime tabi tutulacaktır. Uygulaması gösterilecektir. Önce geçici  sonra mermere oyulacaktır. Çiftlikler de Müze açılıp yanında bulunan kütüphanede bilgisayar da eğitim yerleri açılacaktır.  Bu eğitim çalışmaları en az 3 yıl kimseye gösterilmeyecek, sadece ce eğitim alacaklara tüm bilgiler açılacaktır. Türkiye de buluna Çiftliklere Açacağımız ülkelerin ticari ve kültür ataşelerine yer verilir, ülkelerinde çiftlikler kuruluncaya kadar normal vatandaş olarak gelip giderler.  Ancak; Ülkelerinde Açılmış,  çiftliklerin tümünü görebilir, gezerek bilgi alabilir.   

   3-Başka ülkelerde Kurulan Doğal Hayat Çiftliklerinde Doğal Hayat Vakfının hissesi %51 den aşağı olamaz. Orada bulunan Ticari Ataşemiz ve Konsolosluğa özel misafirhane ayarlanır.  O ülkenin İdarecilerinin misafir edilmesi sağlanır. Ayrıca o ülke dili ile Türkçe uzmanların söylediklerini yapacağı işleri konusunda anlayacak kadar teknik ve dil eğitimi verir. Çalışacakları Konusunda pratik ve teorik eğitir, uzmanlaştırır.

   C-FİNANS KAYNAKLARI; BÜTÇE

  Bütün Finans Kaynaklarından Gelenler Doğal Hayat Fonunda Toplanacak, Fondaki varlığa göre yıllık, 5 yıllık 50 yıllık planlama ve bütçe Yapılacaktır.

Finans Kaynakları;

1-      Vakıf Üyeleri Aidatları, hibeleri, Vakfedilen araziler, İşyeri, Çiftlikler

2-      Ülkemiz ve Ülkelerin amaca yönelik bütçelerinden ayırdıkları pay,

3-      Çiftliklerin ve Doğal Hayat Vakfının Şahıs Ortaklıkları

4-       Dünya Sağlık teşkilatı, Yeşilay-Birleşmiş Millerler Çevre Teşkilatı, Kızılay; Kızılhaç Dünya Kiliseler Birliği,  Dünya Bankalar Birliği, İslam Kalkınma Bankası Fonları, Dünyadaki hayır kuruluşları, Fonları, Afrika ve Asya gibi ülkelerin Kalkınma Fonları, Birleşmiş Milletler Çevre Teşkilatı, Hayır Kuruluşları, Yardım Vakıfları, Yardım Fonları- Bankaların bu amaca yönelik hibe ve kredileri

D-ÇİFTLİKLERİN KURULUŞU;

        Vakıf ve çiftliklerin tüm muhasebesi, finansal yapısı,  DOĞAL  HAYAT  FONUNDA Toplanır. Çiftlik Kuruluşların da  ilk altı çiftliğe kadar  Doğal Hayat Vakfı ve Doğal Hayat Fonu  yönetimi karar verir.  Sigorta Şirketi Veya Banka Kurup Kurmayacağı  Fon Yönetimi veya  Doğal Hayat Vakfı  yönetimi teklifi  ile Vakıf Danışma Meclisi Çoğunlukla Karar verir.

        E- ÇİFLİKTE ÜRÜNLER NASIL AMBALAJLANIR; PAZARLANIR

        Ülkenin lisanı ve ihraç edilecek ülkelerin lisanı ile DOĞAL HAYAT yazısı ile Menşei, organik olduğuna dair sertifikası yazılır.  Özelliği içerikleri anlatılır. En tabana yakın büyükçe Türkçe yazılır. Doğal Hayat Vakfı Çiftliğin sınır duvarı arkasından 100 metrelik güvenlik çemberi oluşturulur. Çiftlikle güvenlik duvarları arasında bulunan arazi ülke insanlarına dağıtılarak organik; insan ve hayvan yiyecekleri bitkiler ile aromatik tıbbi bitkilerin üretimi, güvenliği eğitimi verilerek üretilir. Üretilenleri  D.H.Çiftliği alır paketler pazarlar. Çiftlik arazisini devlet ile vatandaşları verir ona göre hak sahibi olurlar Sınır dışının güvenliği giriş çıkışlar o ülkenin güvenlik teşkilatınca yapılır. O Ülkenin Devleti vatandaşına zaruri olarak vermek istediği gıda ihtiyacını maliyet + %10 karla alır vatandaşına dağıtır. Yine Hayır Kuruluşları ortak olarak kalırsa maliyet+ %10 karla alır. Diğerlerini Çiftlik Müdürlükleri uluslar arası piyasadan ülke içi ve dışında pazarlar,  Çiftliklerin %10 dışındaki karını çalışanlara dağıtır. Bu dağıtım Çiftlik müdürü ile en az ücret alanın arasındaki fark % 20 yi geçemez. Çiftlik içinde yıllık çalışma performansı hazırlanarak en iyileri ödüllendirilir. Yine en iyi çiftlik müdürleri ödüllendirilir Vakıf tarafından yapılan bütün organizasyonlar ile güvenliğin bilgi işlemden vakıf toplantı salonundan görüntülü ve görüntüsüz takibi sağlanır. Çiftliklere ortak olmuşlarsa bütün hesabı oranın mülki amiri ile Vakıf yöneticilerine açıktır.  Yine; Vakıf a ortak olmuşlarsa ortaklar yönetimle birlikte her zaman hesapları takip edebilir. Çiftlik alanları uygun ise Yeni Doğal Hayat Çiftliği Planlamasına başlanır. Çiftlikler 50.000 dekardan az yerlere kurulamaz. Doğal, endemik tür ve vahşi hayvanların türlerinin tespiti yapılarak o ülkelerde hayvanların kenarı çevrilerek üretimi bakımı ve çoğalması sağlanır. Bunlar özel güvenlikli teçhizatlı o işte bilgili tüm bilgileri ve tecrübeleri bilgi işlem otomasyona aktarılmış ve kendi bilgisayarı ile takibi yapabilen uzmanlar ile güvenliği sağlayacak teçhizatla özel donatılmış güvenlikçiler tarafından yapılır. Hayvanat Bahçesi Müdürü ile Doğal Hayat Çiftlik Müdürünün ve vakıf yönetiminin takibinde yapılır.

    Bütün Doğal Hayat Aşevlerinde çıkarıp hizmete sunulanlar; fırında odun meşe ateşinde pişen,  ızgarada meşe kömüründe pişen, yemek, çorba, salata,  ekmek, tatlı, pasta, simit, ve su, içecek türleri, çay türleri, kahve türleri dondurma türleri; adları içindeki miktarlar, katkılar,  yetiştiği coğrafi menşei’leri miktarı levhalarda resimleri ile asılacaktır.

  Altına Doğal Hayat yazan beyaz kağıt veya zararsız muşamba olan ray  ve bükülebilir  ara bölmeleri ile asma katları ile  Türkiye ve dünyanın en büyük  aşevi toplantı ve nutuk  salonu olacaktır.

  Giriş kat ve 1. Kat alışveriş merkezleri, 3.  Ve 4. Kat aşevi çayevi pasta ve yiyecek ve içecek salonu olacak

  Bodrum 1. ve 2. Gerekirse 3. Kat Otogar  sığınak olacaktır.

  Diğer alanlar, 3 kule halinde yükselecek tepesi hilal şeklinde üç kule birleştirilip güneş enerji panelleri döşenerek  saç profillerle bağlanacak üstü  daima kışları belli bir sıcaklıkta bulunacak saçak altı suları en üst tepede toplanacak fazlası yüzey akışlarına verilecek.

1.      Kule Hastane altında bütün cihazları, laboratuarı bulunacak. En yüksek alınabilen yükseklik alınacak Her Bölüm polikliniği ambulans helikopteri, en az tam teçhizli 2 ambulans merkezleri servisleri olacak

2.      Kule en üst yıldızlı otel olacak, otel uluslar arası konferansları ve görüşmeyi ayarlayacak

3.      Kule yurt, misafirhane, olacak.

       Evsel çöp atıkları, Ekmek buğday türü atıklar, otellerde aş evler de günlük fazla yemek ve ekmekler düzenli toplanacak toplanır.  yemek atıkları, tamiratla kullanılacak mobilyeleri, kullanılmış Atık Yağlar, tehlikeli kimyasal atıklar, tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, kağıt, plastik, lastik, demir, bakır, alimünyum, gümüş, krom, altın, tunç, cam, kum, mermer, kaya  çakıl, kömür, elmas tozları atıkları, aspesli atıkları, Gemi söküm geri dönüşüm kaplama profil, alanları geliştirebilir Atıkları toplar ücretle temizlik ve yıkamaları yapar. Üretir veya ürettirir. Toplayıcıların eğitimini yapar, koruyacak malzemeleri verir. Maden Petrol çıkaran ülkelerde; o ülkenin ve insanlığın ve ekolojik dengenin yararına o ülkeler ile ortak, maden işletmeleri petrol ve gaz rafineleri kurabilir. Çevreye Muhteşem Dengeye en az zarar veren, en az sera gazı üreten, en az hava kirliliği, en az kirlenme yapan, insan ve canlı sağlığına  zararı olmayan; tedbirlerini alarak ürünleri üretir. Bunun için bilgiden ve sevgiden birde o bölge coğrafyasının doğasından izin alınır. Doğal Hayat Vakfı Bilgi ve sevginin en büyük güç olduğuna inanır.

   F -  ÖDÜLLENDİRME

   -Temel hedefler istikametinde; yöneticiler, icat bulmuş şahıslar, bilimsel ve deneyli yapılmış bulgulara sahip olanlar, sanatçılar, yazarlar; makale (günlük) roman, hikaye, şiir fıkra yazarları ressamları fotoğrafçıları, film Müzik yapımcıları, haber yapımcıları ve geleneksel hat sanatı veya resimler yapan sanatçıları; Müzik aleti çalanları, uluslar arası müzik yapanları, müzik aleti yapan ustaları, film yapımcı ve oyuncu sanatçılarını, ses sanatçılarını, Halk Oyun Ekibi kurup, sergileyen ustalarını oyuncularını Mehter Takımı Kurup takım oyuncuları ve kurucularını, aletlerini en iyi çalanları, müzik takımı kurup söyleyip aletlerini çalanlarını; Sporcularını (her dalda);  bulgularını kendi adına kayıt (Marka tescili) yaptıranlar mucitler ile bulguları Doğal Hayat Vakfına getirerek adına marka oluşturularak kabul görerek, uygulamaya sokulanlar; uluslar arası ödüllendirilecektir. Tüm doğal hayat üreticileri, eğitimcileri, faydalı olduğu, her türde uluslararası ödüllendirilecektir. Engelli olup üretenler, yarışanlar sanatçılar sporcular v.s. bütün dallarda ödüllendirilecektir. Yılın en iyi babaları, anneleri ödüllendirilecektir.  Orta okul lise ve üniversiteler arası bilgi yarışmaları, şiir okuma, şiir yazma ve kompozisyon, ile spor, koşu jimnastik, Uzun atlama, okçuluk, at üstünden ok atma, cirit atma, en iyi kılıç kullanma, at üstünde kılıç kullanma, jimnastik, jimnastik ile kılıç kullanma, karate , karate ile kılıç kullanma, en hızlı okuma en hızlı ezberleme, hafızlık,en güzel kıratla  kuran okuma, imamlık ve müezzinlik yapma yarışmaları yapılarak ödüllendirilecektir.  Ödüle layık görülenler istedikleri Doğal Hayat  Çiftliğinde öğretmen yardımcısı Usta Yrd.olarak görev alarak hocalığa başlayacaklar  orda yatılı kalacaklardır. İsterlerse ömür boyu çiftlikte çalışarak kalabileceklerdir.

   ”DOĞAL HAYAT ÖDÜLLERİ“ Dünyanın ve gezegenlerin en adaletli, saygın,  faydalı teşvik eden bilimsel, tarafsız, ödülleri olduğuna; Vakfımız kurucu ve şeref üyeleri ile çalışanlarımız inanmaktadır. Bu inanca; kısa süre sonra insanlık alemi de sahip olacaktır.

    G-ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI

    1-Doğal Hayat Çiftliklerin de verilmiş beyan esastır. Yalan, yanlış ve dolandırıcılığa, iftiraya kumpasa dayalı iş yapanlara, işçi çalıştıranlara, ortaklık yapanlara veya birbirine psikolojik taciz uygulayan, eşlerine, evlatlarına veya başka insanlara renk, ırk cins veya inanç ile genel durumunu görerek taciz de bulunanlara, darp yapanlara,  savaş durumunda bile, savaşmayan kadın çocuk yaşlılar ve her türlü engelliler saldıran öldüren parçalayan, insanlık onuruna yakışmayan ölüm ortamları sağlayanları, Doğal Hayat Vakfı tarafından hazırlanan tüzüğe aykırı ağaç kesen, avcılık yapan, endemik türleri yok eden, veteriner kontrolsüz yerinde olmayan hayvanların kesimini yapıp, yedirilmesi, kullanılması vahşice işlemleri yapılarak, insanların inancı ve beslenmesi sağlığı ile oynayarak, doğal hayatı yok edenlerin, avlanmayı yok eden, kıyıları yok eden,  doğal deniz, göl ve su kaynakları yok edenler ile toprağı suyu havayı kirletenlere ozon tabakasını inceltenlere, küresel ısınma Sera gazları ve iklim değişikliklerine  sebep olanlara;  hiçbir iş verilmediği gibi Doğal Hayat Çiftlikleri ile  tüm ilişkileri  kesilecektir. Gerekli ise o ülkenin vatandaşlığından çıkarılması için çapa sarf edilecektir. Doğal Hayat Güvenlikçileri tarafından uzaklaştırılacak, doğal hayat yayını yapan gazetelerde dergilerde, Beyaz Radyo Beyaz T.V. Beyaz Masa,  sarı Masa,Yeşil Masa, Mavi Masa, Kırmızı Masa Siyah Masa  Gibi görsel yayında yayınlanacaktır.Ayrıca bu suçluları  güvenlikçiler yargılanacakları Uluslar Arası Doğal Hayat Mahkemesine anında araçları ile gönderilerek yargılanacaktır. Bu mahkeme ve güvenlikçilerin Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyette bulunması sağlanacaktır.

2- Doğal Hayat Vakfı, Doğal Hayat Fonu Doğal Hayat Çiftlikleri, Doğal Hayat Kooperatifleri, Güvenlikçileri, Mahkemeleri, yönetimi Tüzüğü Organize sanayi ve yaşam alanlarında; planlama, uygulama,  üretim,  güvenlik esas ve usulleri ilgili Bakanlıkların, odaların temsilci üyelerinin birlikte aldığı veya Tamamen Doğal Hayat Vakıfı Kurucu Şeref üyelerince çıkarılan tüzüğe ve yazılıma uygun olarak yapılacaktır. İsterlerse T.B.M. Meclisi Sonra Kardeş ülkelerde, sonra da Bileşmiş Milletler onayı sağlanarak uygulanacaktır.

 

H- UYGULAMA PROJELERİ, PLANLAMA, DETAY PLANLARI

       YAPILIŞTA  KONNTROLLÜK ;

     Tecrübeli, Çözüm Ortağı Olabilecek Uzmanların en faydalı ve kaliteli ürünü esas alan Planlamayı ve Uygulama Projelerini ve detaylarını yaparak kontrollüğünü sağlayacaklardır.

 

     Harita, Bilgisayar, Şehir Plancısı, İç Mimar, Mimar, Çevre, Ziraat, Biyolog, Kimya, Gıda, Su, Orman, Peyzaj, Jeofizik, Fizik, Jeoloji, Maden, İnşaat, Makine  Mühendisleri, Ulaşım Uzmanları, Eczacı, Veteriner, Doktor (TIP UZMANI), Eğitimci, Pazarlamacı, Hukukçu, Tarihçi, Sosyolog ve psikiyatri  Uzmanlarından oluşan  Bir Heyet Tarafından Canlılar Alemi (Bitki Ve Ağaçlar, Su ürünleri); Hayvanlar Alemi ve  İnsanlık Aleminin Sağlığı, Güvenliği, Huzuru ve Mutluluğu İçin, Muhteşem Denge düşünülerek, Planlama Ve uygulama projeleri yaptıracaktır.

   Planlamaya göre; Orman içleri,bozuk orman alanları,meralar  hazine ve tescilsiz alanlar ile  şahıs arazileri topluca ön etüt, yapılacaktır, En yüksek  tepelerinden başlayarak , deniz, göller , baraj ve nehir  kıyılarına kadar, vadi diplerine kadar, teraslanarak topraklarının  korunarak dikim alanlarına aktarılması, Göletlerin  yükselti eğrileri ucuna yapılarak, ağaçların  köküyle taşınarak başka birimlere ekilmesi, taşınması,,Enerji Su göletleri ve havuzları, Parklar, hayvanat bahçesi , Ulaşımları, Organize Sanayi ,Tarım Hayvancılık bitki dikim ve ekim alanları  ağaçlandırma  tür ve ekim alanları ,

 Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya sıcak sularla ısıtılan seralar sahanın topraklarının tümünün kullanılacağı tarım alanları, Enerji, (üretim dağıtım, kullanma sistemleri.) Su göletleri, diğer suyollarıyla  sıcak su veya soğuk su havuzları kullanma içme suları yerleri.

   Ulaşımın Her türlüsü Hava; Deniz, Kara (demiryolu, Teleferik Asansörler, bisiklet ve fosil yakıtsız araçlar,) Demir Yolu, Hava yolu, İş Makineleri, Araçlar Tırlar park yerleri, Tamirat tadilat yerleri, kayak yerleri..

    Organize sanayiler; Güneş enerji panelleri ve hücreleri, ihtiyaç malzemeleri, Rüzgar Gülleri ve malzemeleri ile su ve sudan enerji üreten malzemelerin imalatı, Elektrikli, Güneş enerjisiyle çalışan Yemek Kazanları Tavalar, Çaydanlıklar, saçlar, su depoları, buz dolabı, çamaşır makineleri, Bulaşık Makineleri Kurşun geçirmez cam; cam gözlük, baret, dürbün yelek dizlik veya kaput, iş güvenliği ve askeriye giyimi ayakkabı, postal,  Sağlık malzemeleri, Ortopedik Malzemeler, Birleşik Uygulama Projeleri ve detay planlaması yapılacaktır. Ray sistemleri, imalathaneler, fabrikalar.

    Selçuklu, Osmanlı eski yeni  modern mimarlığa göre Mermer, Granit Taş kesim ve modelleme yerleri aynalı kurşun geçirmez perdeye ihtiyaç bulunmayan camları, olan portatif kurşun geçirmez evler, kapı ve pencere üretim  yerleri…

    Ahşap model evler ve model mobilyalar  üretim yerleri,

    Organik  Gübre Fabrikaları, Çöpten Elektrik, Mazot Ve Gübre Üreten Fabrika, demir ve çelik paneller, pvc panelleri, Alüminyum paneller, Dışları plastik içi paslanmaz çelik deniz içi, veya dağlara yapılacak, iskele evler için sağlam direnci yüksek paneller üretimi, Kaldırma gücü yüksek ve güvenli balon  üretimi, yat, gemi sandal üretimi… Geri dönüşüm Fabrikaları, demirdöküm, Saç vs. imalat ve elektrik ve elektronik cihazları üretimi, pratik beton üretme yalıtma ve Damlama Sulama Sistemleri,  kumaş beton üretimi, boru vs. Veya ağaçlara  verilen su  sistemleri Su  bulutları oluşturacak vana sistemleri Büyük Tüplü Fidan Üretimi İçin tüplerin imalat yeri, fidan ve Fidelikler için sera, panelleri seraları doluya  taşa karşı koruyan örgüler. Pratik beton üretme yalıtma ve Damlama Sulama Sistemleri,  Veya ağaçlara  verilen su  sistemleri Su  bulutları oluşturacak dolu ve donlara karşı  vana sistemleri, fıskıyeler ve sensörlü kumanda sistemleri,Büyük Tüplü Fidan Üretimi İçin tüplerin imalat yeri, fidan ve Fidelikler için sera, panelleri seraları doluya  taşa karşı koruyan örgüler. Balık türlerine ve büyüklüklerine göre ağların örülmesi;

   Yerleşim alanları, Geniş Meydanları, alışveriş merkezleri Sosyal ve Kültür merkezleri, Bilgi işlem  güvenlik. Vs. konularda yazılım merkezleri, Türk Hamamı Saunaları, Cami, İnsanlar için konaklama yerleri, usulleri, Yemek ve Diğer Gıda Maddeleri, Yemekhane, Aş Evleri, Sular ve Maden suları arıtma sistemleri…

   Oteller, Hastaneler, bakım evleri, Yurtlar, Kreşler ve Ana okullarından başlamak üzere İlkokul, Orta Lise(Sağlık Meslek Okulları) ve yüksek (Ziraat, Endüstri, Makine, Gemi, Uçak Ve Tren Makineleri Mühendisliği, Tıp, Veteriner, Diş Tabipliği, Spor Uzmanlığı Fakulte Veya Eğitimi Çalışanların meslek ve sağlık eğitimi, Aşçılık eğitimi, yarışları.

   Edebiyat; Roman Hikaye, Şiir, Halk Ozanlığı, Atışma, Resim, Heykel, Tıraşlık, Fotoğrafcılık, Sinama Tiyatro, Sanat Ödüllerinin verileceği,  atışmaların yapılacağı salonlar. Şiir Ve Güzel Sözlerin Mermere, Granite yazı  yazma, eğitimleri,

    Türk Sanat, Halk Musikisi Türleri, Milli Folklorumuzun tüm türlerinin eğitimi ve yarışı

    Müzik aletleri Kullanma, Kursları;1-Telli Müzik aletleri, 2-Havalı Müzik aletleri 3-Gergin zarlı muzik aletleri çalma eğitimleri, (Ney,kemen Alto, Lir, Mandolin, Balalayka, kanun,piyano, rubab, tambur, Lir,  Org, Saksafon, Bağlama, (SAZ) Banco, Çello, Ut, Viyole Viyolensel, Gayda, Gitar, harp kanun, keman, kemence,tulum(horon) kontrbas, kopuz, lavta, flüt, klarnet, davul tef, dümbelek  çalışmaları icra etmeleri eğitimleri verilerek, yıllık yarışlarının yapılacağı mekan ve ortamların geliştirilmesi,

    Her Türlü Otomobil, Bisiklet, Motosiklet, Otomobil, Acil Kurtarma Ambulanslarının Otobüs, Kamyon, Tır, İş Makineleri, Kaldırıcı İş makineleri, Delici İş Makineleri, Trenler, Uçak, Pervaneli Uçak (helikopter;Gemiler ve Yatlar için Uygulamalı Sürücü Okulları, Her Tür Makine için, İş Sağlığı Güvenliği Okulları, Yük taşıma ve taşıtma eğitimleri  sertifikaları.

      Spor Merkezleri (Güreş, boks, karate, koşu, jimnastik, (kaldırma) Halter, bisiklet, yüzme, yürüyüş, yüksek atlama, futbol, basketbol, voleybol, buz patenti, kayak merkezi, hentbol,  Yüzme havuzları, bunlarla ilgili okul ve eğitimler.

       

   

    -Seçilen arazileri önceden kiralayanlara veya mahalle sakinlerinden elinde traktör tarım aletleri bulunanlara, yine ülkemizde tarım aletleri bulunanlara Uzmanlık alanları veya ekim dikim yapmak isteyenlere, hangi ürünü ekecek veya dikecek ise, eğitimi verilecek, sigortası yapılacak tohumu mazotu, gübresi Mühendisi şirket tarafından sağlanacaktır. Şirket Ürünlerini piyasa değerinden satın alacaktır. 7 yıl süreyle bakım ve üretimini yapıp, masraflar çıktıktan sonra %50 sini Üreten alacaktır.  

    -Yine Çiftliğe elinde büyük ve küçük baş hayvanları, develer Veya özel cins verimli damızlık dişi ve erkek hayvanları olanlar, küçük hayvanat bahçelerinde  ellerinde  hayvanı olup değerlendirmek  isteyenler için; Değerlendirme yapılıp, çiftliğe alınacaktır.

     Serbest doğal dağ hayvanları, Geyik, Yaban keçisi, Ceylan, Tilki, çakal, kurt, Dağ domuzu,Tavşan, Kartal, Keklik, Bıldırcın, Tavuklar, horozlar, Hindiler,Gaz  olanlar, Balık türleri ve yılan balığı, özel tür köpek türlerini, polis ve istihbarat için  çok cins verimli  köpek ve atları,  yarış atları, eğitim ve besleneceği sahalar ayırıp, getirebileceklerdir. Ne yapmaları isteniyorsa pazarlıkla Kurbanlık için koyun keçi dana besleyenler 3 aylık 6 aylık  bakım için  getirebilecek, üretebilecek hayvanlar  önce karantina yerine alınacaktır. Sonra organik bakımı, sağlığı , sağlayacaklardır. Bunların pazarlıkları bulundukları mekandan kalkmadan önce sözleşmeye bağlanıp sonra karantinaya getirilecektir.

     -Engelliler, yetenekleri yaradılışına bağlı olarak engelli veya sonradan engelli olanlar için, Yaşlılar, Hastalar, Normal Sağlıklı olanlar, Eğitimciler, Sporcular, Gençler, Çocuklar, Bebekler düşünülerek Yaşam alanları ve gençlik kamplarının oluşacağı alanların tespiti, Tüm canlıların yetişmesi büyümesi düşünülerek, Sağlıklı Hava Su Ve Toprak alanları,Yeşil Alanlar, Orman alanlarında avlaklar, KIRYEMEKLERİ  yeme alanları, tüm Evrensel İnsanlık  için (Organik Sertifikalı) DOĞAL HAYAT ve  güvenli yaşam alanları sağlanacaktır. 

     Doğal Hayat Çiftliği için; içinde ve dışına yolların, göletler ve su yollarının, enerji sahalarının, Tarım ve Hayvancılık alanları, Oteller, yerleşim alanları, Organik ekmek, simit fırınları, Organik Yemekhane  içinde  taş fırınların  yerlerinin tespiti,

    Konut yaşam alanları rüzgar ve soğuk hava akımlarının geldiği yöne  kale gibi Yüksek katlı evler yapılarak  ve ağaçlarla  gergef gibi örülerek her kesim için ekonomik evler yine Herkesim  için evler Yaşlılar  ve Engelliler Eğitim ve Hayat  alanı, Tek, İki, Üç ve dört odalı, organik Bahçesi Güneş Panellerinden yapılmış Seralı Evler;  Havuzlu saunalı evler, Sağlık ve Eğitim alanları Evleri,

    Tüm meyveli ve meyvesiz ağaç türleri;

     Ceviz Türleri, meşe, çınar, çam, ladin, katran, kilik, ardıç, kavak, servi, Akasya, Harnup, Yemiş, Ahlat, Badem, Armut, Alıç, Kestane, Ihlamur, Fındık,  Elma, Zeytin, Jojoba, Nar, Erik,  Okaliptüs, Defne, Kuşburnu, Kurt Üzümü, Kapari, Kocayemiş-DağÇileği, Üzüm, İğde, Sakız Ağacı, Antep fıstığı, Servi, Yaban Mersini, Kivi, Salep, Trabzon Hurması, Koca yemiş, şeftali, kayısı, Avagado, Mango,

     Canlı aromatik tıbbi türler; tıbbi nane, nane, passiflora, kekik, adaçayı, kantaron, Ejder, Gül, Çay, Tütün, Biberiye, lavanta ve süs bitkileri, Sümbül, Menekşe, Çiğdem,Nergis,

      Buğday, arpa, çavdar, burçak, pirinç, susam, fiğ, mısır, nohut, fasulye, mercimek,

      Havuç, Kırmızı havuç, Lahana, karalahana, domates, salatalık, biber, Karnabahar, Brokoli, kabak, turp, pancar türleri, Haşhaş Yonca, glutensiz, yiyeceklerin (Kara bugday, tef, kinoa, çiya), mantar, arı otu ve arı yerlerinin belirlenmesi

     Arıcılık  arı sütü, polen bal üretimi

    Büyük baş damızlık Camız, İnek, Küçük baş süt keçisi,Koyun,  Ankara Keçisi, doğal hayvanları, geyik, ceylan, tavşan, kanguru, Yaban Keçisi Yaşam alanları, tavuk, kaz, hindi, ördek, keklik, bıldırcın, tatlı su balıkları, fosilleri yaşam alanları Tavus kuşu yetiştirme yaşam alanı ayrılması yetiştirilmesi

    Yine  At ÇiftliğiEşek ÇiftliğiDeve Çiftliği, Köpek ve Kedi türleri Damızlık Yetiştirilmesi     

    Midye türleri,

    Yılan balıkları ve başka tatlı su balıkları, kırmızı benekli alabalık, Akvaryum Balıklarının kafes kuşları, yetişeceği ortamlar geliştirmek türlerini tespit etmek

    Deniz balıkları, Okyanus balıklarının ve ya alabalıkların yaşam alanlarında yakalanıp canlı yaşama alanı sularıyla tankerler içinde çiftliklere  orada bulunan  uygun havuzlara aktarılması oradan satılması, yerine göre üretilmesi,  yakalanıp ve oradan servis yapılması, hizmetleri verilecektir.

    Sualtı  yaşam alanları  yapılarak , lokantalar kahveler, okuma alanları etrafı  akvaryum gibi cins balıkların üreyeceği tesisisler

 -Doğal Hayat Vakfı  Mezarlıklar, aile mezarlığı, şehitler mezarlığı oluşturur mezarlıkların tüm ihtiyacını karşılar, sahipsiz cenazeleri defneder Doğal hayat Çiflikleriyle  birlikte  dikilen uzun ömürlü ağaçlara şehitlerin adlarını verip kardeşleri  eş ve  akrabalarına  çiftlikten  vakıf hisse vererek orada çalışmalarını sağlar…Güvenliklerini sağlar, şehit oldukları il sınırı içinde bulunan yerlere şehitlere makam yapılıp şehit oluş  öz hikayesini mermere yazıp yanına koyularak  görsel hale getirilecektir.“

  -İsteyici el açanları, toplayarak üreten kesimlere götürüp ; sanatkar, zanaatkar,çalışan yapıp  eğitmeyi, meslek sahibi yapmayı; alan el değil veren el vatandaşlar olmasını, çalıştıkları işlerde yükselmeyi, daha çok para kazanmanın yalan riya,iki yüzlülükle dolandırıcılıkla  vurkaçla olmayacağı; bilgi emek, çalışma  disiplini  iyilikle   güvenle yükselineceği mutlu olunacağı  isteyen  vatandaş  olmalarını sağlanması;

  Yunus Emre;“ Ölümden ne korkarsın, Korkma ebedi varsın.

  Dünya yalan kardeşim, dünya yalan!  Var mı yalan dünyada bakî kalan.

 Mal da yalan, mülk de yalan.   Var biraz da sen oyalan.

   ”YARADILANI SEVELİM YARADANDAN ÖTÜRÜ

Ahmet Yesevi nin söz ve deyişleri, "

Şeyh  Edebalinin "İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”   sözü

    Mevlana’nın  veya Ebu Said-i Ebu'l-HayrKİM OLURSAN OL YİNE GEL”

 Hacı Bektaş-I Velinin ”Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız.” Hacı Bayram Veli’ce ve Diğer  Türkün İçinde yaşattıkları hak ve halk aşıkları, düşünür yazar, şairleri, felsefe  Ustaları, Özünde var olan Hak,Adalet Arkadaşlık, Kardeşlik dayanışması; devlet  adamlarımız  beylerimiz ve komutanlarımızın, şehitlerimizin  askerlerimizin güzellik, iyilik, kahramanlık  sevgi ve sevda sözleri,  hakkı , aile törelerini gözeterek; Peygamberlerimizin, özellikle  yanında bulunan sahabelerin eş ve çocuklarına  davranışları,savaşta askerlerinin dayanışmaları, söyledikleri sözler, hak kitaplarda yazılanların muhteva ve derinlikleri   anlaşılarak  rehberimiz olacak, Doğal İnanç Tornamızdan geçirerek şekillendireceğiz. 

YUTTA SULH CİHANDA SULH”” Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burda direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin”.MustafaKemal””

    Biz Anadolu erleriyiz, erdemliyiz

   Nefsimizi biliriz, sözümüzün eriyiz

   Severiz seviliriz sevginin sermayesiyiz

   Sevgi eritir kini, husumeti bilmeyiz…

       İlim için çalışırız,  bilginin kölesiyiz

       Hakkımızı vermeyiz, emeğin teriyiz

       Haklarını veririz, adaletin terazisiyiz

      Gönül erleriyiz, muhabbetin fedaisiyiz…

Felsefesi; Her ülke coğrafyası içinde yaşayan başka inançlara ve kültüre göre Doğal İnanç Tornalarını doğal hayatı geliştirilecektir. Doğal Yer altı Kaynaklarını  ve suları ,hayvan türleri ,ağaç ve bitki  türleri, havası ve toprakları Ağaç meyve gıdalarını  o ülkede kullanımı ve yeterliliğinden  sonra  üreten  firmaların  diğer ülkelere ticaret için verilecektir. Kimseye, şiddet, psikolojik şiddet, kültürel yozlaşma uygulamayacak. Savaşlarda yaşlılara çocuklara engellilere sivillere, ilim adamı  veya icadı olan ustalara  doğal hayvan canlı beslenilen alanlarda, savaş silahları kullanılamayacak, Doğal Hayat Çiftliklerinde  yakınlarında  kurulmuş avlak alanlarında vahşi domuz ve hayvanlara ancak silah kullanılacaktır.Avlanmalar oklarla,oltalarla veya özel ağlarla  yapılacak avlanılacaktır. icadı olanlara,görev verilemeyeceği gibi,  emperyal düşünce uygulamayacaktır.

 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  7.1.2019
İzlenme:  1400
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MARMARA ADASI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ARICILIK,HAYVANCILIK
2015 YILI BAŞLANGICINDA AĞAÇLANDIRMA SAHASININ İÇERİSİNE Nebi Baysal ile 50nADET ARI ALDIKLARINI, ORGANİK ARICILIK YAPILACAĞINI BUNUN İÇİN ARI SERTİFİKASI OLAN FEHMİ KiLIÇ'ı İŞE ALDIKLARINI,ÇALIŞANLARIMIZ SÖYLEMİŞTİR.
Ercan ÇELİK [ 7.4.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim