ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827834
Bugün Ziyaretçi :  99
Aktif Ziyaretçiler :  3

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ BEYPAZARI NALLIHAN

 BELİRTİLMİŞ VAKIFLAR ÖZEL ŞAHISLAR VE MERA ÜÇ SAHANIN  GÖSTERİLMESİ

NALLIHAN KUŞ CENNETİ

 

             DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ

  Nallıhan Ve Beypazarı  Sınırları içerisinde, bulunan Devlet Ormanına ait Bozuk Orman Alanları, Hazine Arazileri, Tescilsiz Araziler, Meraların Şahıs ve Vakıf Arazilerinden oluşan Dünyada TEK ORGANİK örnek olacak  DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİNİ   oluşturacağız. 

      Nallıhan Çayırhan 3840 parsel numaralı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait; kuru tarla 450-850 metre arasında yükseklilere sahiptir.  Mahalle Sakinlerine yıllık bölük, parça kiraya verilmiş olduğundan; Toprak İşlemelerinin aynı yükselti eğrisinden Düzenli ve teknik yapılmadığından, su yüzeysel akış eğimleri yönünde erozyon’a açık eğimlerde işlendiğinden, üstünde doğal bitki örtüsü ve ağaçlar bulunmadığından sürekli; milyarlarca yılda oluşan topraklarımız; heba edilmekte, çölleşmekte, doğal hayatı bitirmektedir.

     Hazine arazileri, bozuk orman alanları, tescilsiz araziler, meralar ve sahipli arazilerde de  aynı durum söz konusu olup 1800 -2000 metre yukarıdan gelen yüzey akışları, doğal bitki örtüsü ve tohumlarını köküyle birlikte Sakarya Nehri ve vadisi ile vadide bulunan Sarıyar, Gökçekaya ve  Yenice Barajları yataklarını kum   küçük çakıllarla, kayalıklarla doldurmakta organikler Sakarya Sularıyla denize kavuşmakta heba olmaktadır.

   Beypazarı Köşebükü Mahallesinde 271 nolu parselde buluna 19.000Dekar, MERA;üstünde bitki örtüsü bulunmadığından, üstünde bulunan toprak erozyon’a uğramış çölleşmiş, kum tepeleri haline gelmiştir.  Meranın esas amacı Köy ve Belediyelere tahsis edilerek tüm halkın küçük ve büyük baş hayvanlarının  otlanıp toprağın erozyona uğramadan faydalanacağı, doğal bitki örtüsü  çayır ve yoncaların, otlakların milletin faydasına olan kadim sahaların korunmasıdır.Oysa burada mera olarak korunan çölleşmiş kum yığınları gibi organikleri gitmiş,doğal bitki örtüsü kaybolmuş,  kayaları kumları kalmış çölleşmiş sahadır.

    Bu Bölgelerde Büyük Şehir yasasına göre Köy Kalmamıştır.  Hepsi Şehirlere Bağlı Mahalle olmuştur.   Belediyelere Bağlı Mahalle Sakinlerinin  faydalanacağı şekilde  toprak kaybı olmadan  yem bitkileri de olabilecek  erozyonu önleyecek, hayvan yem bitkileri, aromatik tıbbi bitkiler ile ağaçların  dikilmesi, türlerin gelişimini sağlayacak hayvancılığı geliştirecek, yetişen türleri çoğaltacaktır.

   Her iki ilçe sınırları içinde bulunan ekilip dikilen özel alanlar, Hazine arazileri,   Buradaki toprak işlemeleri  ayni yükseltideki teras eğrileri  şeklinde dünyanın en yeni teknolojik makineleri ile dikimler yapılacak, toprak su,hava korunacak,üretim ve kalite artırılacak, sulu ekimle organik gübre ile yetiştirilecektir. Hayvanlar buraya  Üç-dört sene  otlamak için dahi gönderilmeyecek ağaçlar büyüyecek, sahalar (erozyona) toprak kayıplarına karşı  dirençli hale gelince yayılması ve otlaması sağlanacaktır. Veya Burada yetiştirilen organik sertifikalı yemler   kullanılacaktır.  Burada yetişen ağaç ve bitkilerin esansları ve kurutulmuşları, tazeleri marka haline getirilecektir.  

   Organik Sahada Yetişmiş ürünler marka ve paketlenerek Türkiye ve Dünya, pazarlarında, menşei belli organik sertifikalı HELAL YEM VE YİYECEKLER ile Diğer yiyecekler  ayrı ayrı markalı paketlenerek pazara sunulacaktır.   

  Buralarda Toprak düzenli aynı yükselti seviyelerinde derin işlenerek dikim alanları hazırlanarak, her tür fidanlar için çukurlar özel açılıp toprak analizleri yapılarak, eksik organik gübreleri ve toprakları eklenerek Organik Sertifikalı tarım ve hayvancılık, için bitkiler ve ağaçlar ekimi sağlanmalıdır.

   Büyük baş, küçük baş damızlık süt hayvancılığı ve et hayvancılığı ahır, ağıl,  yem depo ve siloları, yem hazırlama üniteleri, sağım ünitesi, kesimhane,  imalat ve paketleme tesisleri yapılması, silaj ve gübre çukurları, alet ve ekipman deposu,  gerekli su deposu, bakıcı evi, soğuk hava deposu gibi birincil üretimde ihtiyaç duyulan ve projede yer alan zorunlu tesisleri kurarak Organik fide fidan Sebze-Meyve serası yapılarak, hayvan barınakları, et süt bileşik tesisler yapılması durumun da yüksek katma değer elde edilecektir.

     Şirketimiz; yap işlet devret modeli ile sahaların  49 yıllık kullanma hakkını  alacak,. Kuracağımız, DOĞAL HAYAT VAKFI ve  Doğal Hayat Tarım, Arsa İnşaat İmar  Kooperatifi  ile birlikte hareket edecektir.

  Ağaçlandırma yapmak için projelendirilen kısımların Ağaçlandırma Yönetmeliği Diğer Tarım ve Hayvancılık yapılan alanlara Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatlarına ve Vakıflar Kanuna uygun olarak verilmesi ve yapılması gerekmektedir.

   Şirketimiz; yap işlet devret modeli ile sahanın 49 yıllık kullanma hakkını,  Kuracağımız, ÇEVRE DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ VAKFI ve Çevre Doğal Hayat, Tarım, Arsa İnşaat Kooperatifi  ile birlikte hareket ederek yapacaktır.

  Ağaçlandırma yapmak için projelendirilen kısımların Ağaçlandırma Yönetmeliği Diğer Tarım ve Hayvancılık yapılan alanlara Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatlarına ve Vakıflar Kanuna uygun olarak uygulama projesi ÖN İZİN  alınacaktır.

  

 HANGİ  HAYVANLAR BİTKİ VE AĞAÇLAR YETİŞTİRİLECEK
 

 VAKIFLAR, HAZİNE ARAZİLERİ,  BOZUK ORMAN ALANLARI, MERALAR TESCİLSİZ  VE ŞAHIS ARAZİLERİNDE  NASIL ÇALIŞMA YAPILACAKTIR?

    ŞİRKET BÜNYESİNDE KONUSUNDA TECRÜBELİ  UZMANLAR PLANLAMAYI VE UYGULAMA  PROJESİNi  YAPARAK  YETKİLİ OLACAKLARDIR.

    1-Harita, Bilgisayar, Şehir plancısı, Çevre, Ziraat, Biyolog,  Kimya, Gıda, Su, Orman, Peysaj, Elektrik, Jeo-Fizik, Jeoloji, Maden, Mimar, İnşaat, Gemi İnşaa, Su Ürünleri Makine  Mehendisleri, Ulaşım Uzmanları, Veteriner (Veteriner Hekimi uzmanı) Doktor (TIP UZMANI)ve Pazarlama firması Uzmanlarından Oluşan Bir Heyet  Tarafından UYGULAMA PROJESİ, CANLILAR ALEMİ, HAYVANLAR ALEMİ VE İNSANLIK ALEMİNİN; sağlığı Yaşama ve üreme alanlarına uygunluğu, ulaşımı Huzuru, Güveni Mutluluğu için, Muhteşem  Dengenin korunarak devamı İçin planlama yapılacaktır.

     Planlama yapacakların Önce Mesleğinde tecrübesi olup Organize Sanayi, gıda, su sanayi pakatleme demiryolları, raylar, üretimi, elektrikli otomobillerde,   havaalanları  fabrikalarında Uzmanlık yapmış olanlar, Organik Sertifikası veren akradite firmadada çalışmış olanlar,TSE de çalışmış olanlardan   Çevre görevliliği, ÇED Planlaması, İşyeri Hekimliği, İş güvenliği Uzmanlığı yapmış Olanlar öncelik verilecektir. Planlamaya göre sahanın kullanması kime ait ise oradan; Saha da yapılacaklarla ilgili  vaziyet planları  yapılarak  sözleşme ve  ön izin alınacaktır.

 

      2-Saha şahıslara ait arazi ise  o arazi sahipleri ile görüşülüp, dekara uygun hisselerle koopratife devredilerek, üye yapılacaktır. Sahalarda ÇEVRE DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ,  TARIM İNŞAAT KOOPERAFİ yetkili olacaktır. Firmamız bu kooparatifle sözleşme yapacaktır.

      ÇEVRE DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ VAKFI ve KOOPARETİF YÖNETİMİNDE İkisi Şirket Yetkilisi, Mülki Amirler,  Belediye  Başkanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Orman ve Tarım Bakanlığı Yetkilileri Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Ve yetkilileri yönetim kurulunda bulunabileceklerdir.  En fazla şahıs arazileri sahipleri, Belediye Encümen yetkilileri veya Muhtarlardan oluşan yönetim kurulu seçilecektir.

     3-Ön izin alınmış Sahalarda, ayrı ayrı dikim ve ekim alanları, en yüksek tepelerinden başlamak üzere Göletler, Yollar(Ulaşımın Her türlüsü) ve Elektrik Sahalarından başlamak üzere Uygulama Projeleri  ve  detay planlaması yapılacaktır.

   4-Seçilen arazileri önceden kiralayan veya mahalle sakinlerinden elinde traktör tarım aletleri bulunanlara ekim dikim yapmak isteyenlere, veya kendi arazisi üstünde ekim dikim yapanlara hangi ürünü ekecek veya dikecek ise, eğitimi verilecek, sigortası yapılacak tohumu mazotu, gübresi Mühendisi şirket tarafından sağlanacaktır. Şirket Ürünlerini piyasa değerinden  satın alacaktır. 7 yıl süreyle bakım ve üretimini yapıp, masraflar çıktıktan sonra %50 sini Üreten alabilecektir.   

  5-Yine Çiftliğe elinde büyük ve küçük  baş  hayvanları, develer, eşekler atları olanları verebilecekler. Sertifikalı damızlık bulunduranlar, yine sertifikalı tohum bulunduranlar   veya geleneksel ata dededen kalma tohum ve hayvan cinslerini, çoğaltmak için çiftliğe getirebileceklerdir. Tavuklar hindiler gaz  keklik olanlar getirebilecekler. Ne yapmaları isteniyorsa  pazarlıkla üretildikten sonra aynı miktar ürünü verecek veya değeri ödenecektir. Kurbanlık için koyun keçi dana besleyenler hayvanlarını çiftlikte bakarak uygun yerlerde  3 aylık 6 aylık  bakım için  getirebilecek, önce hayvanlar karantina yerine alınacak, muayenesi aşısı yapılarak bakıma alınacak veteriner kontrolünde ve organik beslenme yapılarak, kurban için pazarlanacak, kalan hayvanlar çiftliğe verilebilecektir. Uzmanların tespiti, mal sahipleri tespiti ile pazarlıkları bulundukları mekandan kalkmadan önce sözleşmeye bağlanıp sonra  karantinaya getirilecektir.

   HANGİ  HAYVANLAR BİTKİ VE AĞAÇLAR YETİŞTİRİLECEK;

    DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİNDE;

  Enaz 50.000 Dekar alandan 450-460 metre Sarıyer Barajı  etrafında; Nallıhan,Çayırhan, Beypazarı  en yüksek tepeleri 1800 -2000 metre  yükseklik arasında oluşturulacak “DOĞAL HAYAT  ÇİFTLİĞİ” Tecrübeli UZMAN HEYET TARAFINDAN adım adım gezilerek ölçülerek Uygulama Projesi yapılacak, Hayata geçirilecektir.

      Birleşik Sanayi alanlarında Güneş enerji santral yerleri,

       Organize Sanayi Oluşturarak, Panel üretim alanları, santral için bütün ihtiyaç olan bağlantı yerleri ve profilleri üretim yerleri, sera ve cam kaplama yapılan çatı ve diğer panellerin üretim yeri, Çöpten Enerji Mazot ve plastik üreten sistem kurulma yerleri, Seyyar su göletleri oluşturacak malzemelerinden balık taşıyan tanker, petrol taşıyan tankerlerin imalatı, Su göletleri ve Damlama Sulama Sistemleri,  Veya ağaçlara  verilen su  sistemleri Su  bulutları oluşturacak vana sistemleri Büyük tüplü Fidan Üretimi İçin tüplerin imalat yeri, fidan ve Fidelikler için sera,seraları doluya  taşa karşı koruyan örgüler Engelliler, yetenekleri yaradılışına bağlı olarak engelli veya sonradan engelli olanlar için her türlü çalışma imkanı sağlanacaktır.  

Güneş Enerjisi ile çalıştırılan  kurşun geçirmez zırhlı evler, nöbetçi kulubeleri, içine uygun tüm malzemeleriyle tek kişilik 3 kişilik 4 kişilik 5 kişilik,6 kişilik evler,    Su göletleri ve Damlama Sulama Sistemleri, çelik depo tank mutfak malzemeleri kır yemek alanları sehpa ve masa sandalye üretim yerleri,  Büyük tüplü Fidan Üretimi İçin tüplerin imalat yeri, fidan ve Fidelikler için sera üretim malzemeleri, Engelliler, Yaşlılar Çocuklar gençler için yetenekleri yaradılışına bağlı olarak engelli veya sonradan engelli olanlar için, Yaşlılar, Hastalar, Normal Sağlıklı olanlar, Eğitimciler, Sporcular, Gençler, Çocuklar, Bebekler düşünülerek Yaşam alanları ve gençlik kamplarının oluşacağı alanların tespiti, Tüm canlıların yetişmesi büyümesi düşünülerek, Sağlıklı Hava Su Ve Toprak alanları KırYemeği alanları, Yeşil Alanlar, Orman alanlarında avlaklar, kır yemekleri yeme alanları, tüm Evrensel İnsanlık  için (Organik Sertifikalı) DOĞAL HAYAT ve  güvenli yaşam alanları sağlanacaktır.  

Böyle Bir Çiftlik Dünyada ilk ve tek olacaktır.

    

  -Organik Çiftlik (Doğal Hayat Çiftliği) için; içinde ve dışına yolların, göletler ve su yollarının, enerji sahalarının, Tarım ve Hayvancılık alanları, Oteller, yerleşim alanları, Organik veya glütensiz ekmek, simit fırınları, pasta Organik Yemekhane  içinde  taş fırınların  yerlerinin tesbiti,

    Ağaçlandırmanın, Su Ürünleri, Metro, Hızlı Tren, Hava Alanı, Trenin ana yolların geçiş yerleri, Helikopter, ve diğer araçlarla servis  yerleri tespiti yapılması, Yürüyüş Yolları, At Gezileri yolları, Bisiklet, Motosiklet, Otomobil gezi yolları, Eğlence ve Her türlü,  Ayak ve El Spor Sahaları içinde spor aletleriyle birlikte tesisi, Spor alanları (Tümünün içinde olan Stadyum,  Cirit ve silah Atıcılığın, Ok atıcılığının, deve güreşleri ve cirit sahaları, at yarışları, Yelkenciliğin, Türk Hamamı SAUNA Yüzme Havuzu, Su Akua parkları Havuzları, Alışveriş alanları, Camii, Kütüphane, Kıraathane, içlerinde, Satranç Oyun Merkezleri, İlmi Ve Spor Dallarında yarışlar için eğitim yerleri; Petrol Gaz,Araç bakım ve temizleme yerleri tesisleri;  Organik Gübre tesisinin, Büyük ve Küçükbaş  Hayvanlar için Birleşik Et-Süt-Peynir-Paketleme-Yem Depoları sahaları, Sucuk Salam Pastırma Tesisleri, arıtma tesisleri, Kesimhane, kurbanlık için kesimhane Soğuk Hava Depoları;  sosyal tesisler,  tüm çalışanların meslek eğitimine tabi tutulması,

   -Okçuluk, Kılıç Sporları, Güreş, At Sporları, bisiklet, motosiklet, traktör, Otomobil, Kamyon Tüm Araçlara, (TIR)Uzun Yük Taşıyıcıları, iş Makinelerine, Delici Tünel Kazan Makinelere, Kaldırıcılara, Binme Kullanma Eğitimleri; Gemi, Feribot, Yat,Tren Helikopter Ve Uçak Kullanım eğitimleri, pilot eğitimleri, sürücü ve sertifikaları, İş Güvenliği İşyeri hekimi ve Sağlık elemanları Eğitimleri, İş Makineleri Kullanma tamirat Eğitimleri, Silahlı ve silahsız  güvenlik  eğitimleri, Kalite, Mükemmelliğe yolculuk eğitimleri sertifikaları verilen merkezler,aşçı ve garson eğitimleri verilecektir.

     10-Rüzgar ve soğuk hava akımlarının geldiği yöne  kale gibi Yüksek görkemli, katlı evler yapılarak  ve ağaçlarla  gergef gibi örülerek her kesim için ekonomik evler yine Herkesim  için evler Yaşlılar  ve Engelliler Eğitim ve Hayat  alanı, Tek, İki, Üç ve dört odalı, organik Bahçesi Güneş Panellerinden yapılmış Seralı, selçuklu osmanlı ve yeni mimariden oluşan   Havuzlu saunalı Evler;Sağlık ve Eğitim alanları Evleri,

    Tüm meyveli ve meyvesiz ağaçların, (Ceviz Türleri), meşe, çınar,çam, kavak, servi, Akasya Türleri, Harnup, Yemiş ve Ahlat, Badem, Armut,Alıç Kestane, Ihlamur, Fındık,  Elma, Zeytin, Nar, Erik, Defne, Kuşburnu, Kurt Üzümü, Üzüm,İğde, Sakız Ağacı, Antep fıstığı, Servi, Yaban Mersini, Kivi, Salep,Trabzon Hurması, Koca yemiş, şeftali, kayısı, canlı  aromatik tıbbi türlerin, tıbbi nane,kekik, adaçayı, gül,  lavanta, ve süs bitkileri, menekşe nergiz, çiğdem, buğday, arpa, çavdar, burçak, fiğ, mısır, nohut, fasulye, mercimek, havuç, kırmızı havuç, lahana, kara lahana, domates, salatalık,biber, karnabahar, brakole, kabak, turp, yonca,

    -Gulitensiz, yiyeceklerin (Karabugday, tef, kinoa, çiya), mantar, arı otu ve arı yerlerinin belirlenmesi

     - Büyük baş damızlık Camız, İnek, küçük baş Koyun, Keçi, Ankara Keçisi, doğal hayvanları geyik, ceylan, tavşan, kanguru, dağ keçisi Yaşam alanları, tavuk, kaz, hindi, ördek, keklik, bıldırcın, tatlı su balıkları, fosilleri yaşam alanları Tavus kuşu yetiştirme yaşam alanı ayrılması yetiştirilmesi

    Yine  At,  Eşek, Deve, Köpek ve Kedi türleri Damızlık Yetiştirilmesi     

  Midye türleri, yılan balıkları ve başka tatlı su balıklarının, Akvaryum Balıklarının kafes kuşları, yetişeceği ortamlar geliştirmek türlerini tespit etmek; Deniz balıkları, Okyanus balıklarının ve ya alabalıkların yaşam alanlarında yakalanıp canlı yaşama alanı sularıyla tankerler içinde çiftlik de bulunan uygun havuzlara aktarılması oradan satılması, yerine göre üretilmesi,  yakalanıp ve oradan servis  yapılması,

   Uygulama Projesi Organizasyonu için Tarım Ve Orman yetkilisi İl Müdürlüğü Uzmanı Abdulmuttalip İn görevlendirilmesi, Çevre Ve Şehircilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediye Yetkililerinin de heyete uzmanlar bulunması faydalı olacağından, Heyet tarafından Fotoğraflanarak, su ve toprak analizi sonuçları, eğimler iklim koşulları göz önüne alınarak kurulacak tesisler için fizibilite raporlarının, planların, uygulama projesinin yapılması somrası hayata geçirilecektir.   

 EN İYİ SÜT VE ET IRKI  UYSAL HAYVAN  SİMENTALSIĞIR IRKI

   DÜNYANIN EN BÜYÜK HAYVANAT BAHÇESİ;DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ İLE  BİTİŞİK GÖRSEL TİCARİ ÜRETİLİP SATILAN   HAYVANLAR  ALEMİ.

 FİLLER, GERGEDANLAR, Aslan Kaplanlar, timsahlar, ayılar, çakallar,kurtlar, yılanlar, akualar, maymun türleri,,leylek türleri göçmen kuşları türleri vs.

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  30.12.2018
İzlenme:  1321
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MARMARA ADASI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ARICILIK,HAYVANCILIK
2015 YILI BAŞLANGICINDA AĞAÇLANDIRMA SAHASININ İÇERİSİNE Nebi Baysal ile 50nADET ARI ALDIKLARINI, ORGANİK ARICILIK YAPILACAĞINI BUNUN İÇİN ARI SERTİFİKASI OLAN FEHMİ KiLIÇ'ı İŞE ALDIKLARINI,ÇALIŞANLARIMIZ SÖYLEMİŞTİR.
Ercan ÇELİK [ 7.4.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim