ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827761
Bugün Ziyaretçi :  26
Aktif Ziyaretçiler :  2

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

                                                   ERCAN ÇELİK  ÖZGEÇMİŞİ

                                                                           

 ERCAN ÇELİK  FOTOĞRAFLARI

 Mersin'in Erdemli ilçesi'nde doğdu.

 İlk orta  lise tahsilini Erdemli'de tamamladı.   

Anadolu Üniversitesi Endüstri Bilimler Fakültesi

Kimya Mühendisliği  Bölümünde  1980 senesinde mezun oldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı YURTAŞ Genel Müdürlüğü

Bilkon Fabrikasında 24 Ocak 1980 de devlet  memurluğuna başladı.

01.07.1981 tarihine kadar memur ve laboratuvar şefliği

görevinde bulundu.

    Bu tarihte kendi isteği ile istifa etti.

  1981-.1984 tarihleri arasında Askerlik görevini

 tamamlayıp değişik sektörlerde çalıştı.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında; 

1984 tarihinde müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1987

yılında İş Güvenliği müfettişi oldu.

 1992 yılına  kadar İş üvenliğ Müfettişliği yaptı. 

Bu dönemde Türkiye'nin birçok sanayi işletmesini çalışma hayatı

 yönünden denetledi.

  1990 -1991 yıllarında Başbakanlık Devlet Bakanlığı

müşavirliği görevinde bulundu.

  23.9.1992 tarihinde Çevre Bakanlığı Bakanlık

Müfettişliği'ne, 30.4.1993 tarihinde

Bakanlık Başmüfettişliği'ne atandı. 

 1999-2000 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma

Teşkilatı (EPA) ve Kansas State  Universitesi'nde,

 " ABD Kurumlardaki Denetim Sistemi-İsletmelerin

Güvenliği ve Çevre (Küresel  Isınma, İklim Değişiklikleri,

 Ozon Tabakasının Delinmesi ve Asit Yağmurları" konularında

inceleme ve araştırmalarda  bulundu.

  24/Temmuz/2002 tarihinde Başbakanlık Denizcilik

Müsteşarlığı Müfettişliğine atandı.

  05 Temmuz 2010 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişliği görevinden  emekliye ayrıldı.

 Şu an ESCAN AKADEMİ İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Sağlığı Laboratuvar Eğitim Hizmetleri  Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

  İş Güvenliği Uzmanı (A Belgesi)  İşyeri Hekimliği Ve

İş Güvenliği Uzmanı  eğiticiliği,  Çevre görevlisidir  ve  

Çevre Görevlisi eğiticisidir. 

  Yenilenebilir enerji kaynakları, Organik Tarım 

 Hayvancılık su arıtmaları,

atık yönetimi, can sağlığı ve  güvenliği yatırım danışmanlığı

 hizmetleri yapmaktadır.

     Evli ve 2 Evlat  babasıdır…  

      GÜNEŞ HERGÜN YENİDEN DOĞAR 

        Her Yeni Güne Bismillah...

       Evet Nüfus Kütüğümde Doğum Günüm 17 Şubat

yazıyor, Büyüklerim Ekim Ayı 15 inde  

doğduğumu  söylüyor,

Bir kara çadırda doğmuşum, Hayalim

 O çadırda doğduğum yeri ve etrafını, Dünyanın en ileri

 teknolojileriyle geliştirilmiş bir uydu köy ÇADIR KÖY

haline getirebilmektir.  

    Doğduğum günden bu güne bir hayat mücadelesi

veriyorum."Keskin Kılıç Yumuşak İpeği Kesmez"

Ata  sözümüzle "İpeğe Sarılmış Çelik"

İçimdeki inandığım Katı Prensipler, dışımdaki yumuşak münasebetlerle

örülmeye çalışılmıştır. En büyük özelliğim haksızlıklara

baş kaldırma, haksızlıklar karşısın da susmama

yani "Haksızlıklar karşısın da susanın dilsiz şeytan"

olduğuna inanma felsefemden, karşımdaki insanları kendi

 yerime koyarak değerlendirmeye çalışmamdandır.  Yoksa

 T Fantasın dediği gibi " Bazı Horozlar Güneşin Kendisi

Sayesinde Doğduğunu Sanır" yapısında hiç değilim.      

   Goathe" Davranışlar Herkesin Kendini Seyrettiği

 Aynadır" demektedir.

    Doğru bir sözdür.  

     Çin Ata sözü olarak;

  "Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin,

Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır,onu uyandırın, 

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının,

 Bilen ve bildiğini bilen liderdir onu izleyin" söylerler.     

   Hayatım boyunca Çin Atasözü olduğu için benimsemedim.

Bilmeyen ama bildiğini sanan aptallarlardan kendimi hiç sakınamadım. 

 Dünyanın en önemli projelerini gerçekleştireceğim gibi bir

hayale ve sevdasına kapıldım. Mersin Belediye Başkanlığına Aday

Adayı Oldum" Dünyanın en büyük, göletler ve

şelaleler zinciri sağlanmış su ve parklar sistemini , buna göre dizayn

edilmiş dünyanın her tür hayvanını üretileceği satılacağı Dünyanın En

Büyük Hayvanat Bahçesini ile entegre organik tarımının yapılabileceği,

sahil şeridi korunarak şehirleşeceği Doğası, Suyu Havası korunmuş hava

sirkulasyonu sağlanmış ulaşımı sağlanmış bir Mersin hayalini bile

bana çok görerek, Doğduğum yerlerdeki eğri büğrü yollar da

insanlar ölürken, her beş dakikada bir ışıklarda dururken

ulaşım hikayesini dinlemekten, doğduğum yerdeki evinde

yaşayan babasının suyunu bile temin edemeyen

adam olmaktan bıktım. 30 yıl boyunca devlet de üç ayrı bakanlık ta

kendi adaletini sağlayamayan bir insan olarak adalet istedim,

gelen çarptı giden çarptı.  Mevlana'nın dediği gibi

"bütün eğriler bana çarptı"

         Ne kadar kötü şey istemişim diye düşündüm,ama;

yine de istiyorum inancım var olma  sebebim den " istiyorum.

Beşikten Mezara Kadar Çalışmak, Milli ve Evrensel üretmek istiyorum

Ve yine ecdadım gibi diyorum ki;  

    "BİZ ADALET VE HÜRRİYET ÜZRE DOĞDUK

 Ve ÖYLE YAŞAR ÖYLE ÖLÜRÜZ. SONSUZA

 KADAR ADALET SONSUZA KADAR HÜRRİYET" 

   BU VESİLEYLE SAYFAMI ZİYARET EDEN TÜM

 KARDEŞLERİME DOSTLARIMA ARKADAŞ VE

AKRABALARIMA SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMLE

 GÖNÜL DOLUSU SELAM VE SAYGILARIMI

 SUNUYORUM.

       MUTLU OLUN MUTLU KALIN..

ŞİİRLERİ;O Benim Anam

MAKALELERİ;

  

 

 

He was born in Erdemli district of Mersin.
  He completed his primary secondary school education in Erdemli.
Anadolu University Faculty of Industrial Sciences
He graduated from the Department of Chemical Engineering in 1980.
YURTAŞ General Directorate under the Ministry of Industry and Trade
He started working as a civil servant at the Bilkon Factory on January 24, 1980.
Officer and laboratory chief until 01.07.1981
held his post.
 He resigned voluntarily on this date.
   Military service between 1981-1984
  completed and worked in different sectors.
  Under the Presidency of the Labor Inspection Board of the Ministry of Labor and Social Security;
He started his career as an Assistant Inspector in 1984. 1987
He became an Occupational Safety Inspector.
  He worked as a Labor Safety Inspector until 1992.
 In this period, many industrial enterprises of Turkey were affected by their working life.
  checked in.
   1990 -1991 Prime Ministry State Ministry
 served as a consultant.
    Ministry of Environment on 23.9.1992
 
to the Inspectorate, on 30.4.1993
 
He was appointed as the Chief Inspector of the Ministry.
 
  United States Environmental Protection in 1999-2000
 
Organization (EPA) and Kansas State University,
 
  " Control System in US Institutions-Enterprises
 
Security and Environment (Global Warming, Climate Changes,
 
  Depletion of the Ozone Layer and Acid Rain"
 
conducted research and studies.
 
   Prime Ministry Maritime Affairs on 24/July/2002
 
He was appointed to the Undersecretariat of Inspectorate.
 
   He retired from his position as Inspector of the Undersecretariat of Maritime Affairs on July 05, 2010.
 
  He is currently the Chairman of the Board of Directors of ESCAN ACADEMY Occupational Health and Safety, Environmental Health Laboratory Training Services Consultancy Corporation.
 
   Occupational Safety Specialist (Certificate A) Occupational Medicine And
 
Occupational Safety Specialist trainer, Environmental officer and
 
Environmental Officer trainer.
 
   Renewable energy sources, Organic Agriculture
 
  livestock water treatments,
 
waste management, life health and safety investment consultancy
 
  provides services.
 
      He is married and has 2 children…
 
       THE SUN RISES EVERY DAY
 
         Bismillah To Every New Day...
 
        Yes My Birthday is February 17th in my Population Register
 
writes, my elders are on the 15th of October
 
says I was born
 
I was born in a black tent, my dream
 
  In that tent, where I was born and around, The world's most advanced
 
  ÇADIR VILLAGE, a satellite village developed with technology
 
is to make it.
 
     A struggle for life since the day I was born
 
"Sharp Sword Does Not Cut Soft Silk"
 
"Steel Wrapped in Silk" in our ancestral word
 
The Strict Principles I believe in, the soft relations outside of me.
 
tried to knit. My biggest feature is injustice.
 
do not rebel, do not remain silent in the face of injustice
 
In other words, "Be silent in the face of injustice, dumb devil"
 
out of my philosophy of believing that there are people in front of me
 
  It is because I try to evaluate it by putting it in my place. Or
 
  As T Fantas says "Some Roosters Are The Sun Himself"
 
I am not at all in the structure of "He Thinks He Was Born Thanks to You".
 
    Goathe" Behaviors Everyone Watches Himself
   It's a mirror," he says.
      It is a correct word.
       As the Chinese Proverb;
    "He who does not know and knows that he does not know is a child, teach him,
 He who knows and does not know that he knows is asleep, wake him up.
 He who does not know and does not know that he does not know is a fool, beware of him.
   He is the leader who knows and knows what he knows, follow him.
     All my life I didn't adopt it because it's a Chinese proverb.
 I've never been able to avoid fools who don't know but think they know.
 
  As I will realize the most important projects of the world,
 
I fell in love and dream. Candidate for Mayor of Mersin
 
Nominated for "The world's largest, ponds and
 
Water and parks system provided with chain of waterfalls, designed accordingly
 
The World's Best Place where all kinds of animals of the world will be produced and sold.
 
Organic agriculture integrated with the Big Zoo can be done,
 
It will be urbanized by preserving the coastline.
 
Even the dream of a Mersin with circulation and transportation.
 
Seeing a lot to me, The crooked roads of the places where I was born also
 
While people are dying, standing at the lights every five minutes
 
from listening to his transportation story, at his home where I was born
 
who can't even supply his living father's water
 
I'm tired of being a man. For 30 years, the state has been in three different ministries.
 
As a person who cannot provide his own justice, I wanted justice,
 
incoming hit outgoing hit. As Mevlana said
 
"all the curves hit me"
 
          I thought how badly I wanted, but;
 
I still want my faith from the reason I exist.
 
I want to work from the cradle to the grave and produce national and universal
 
And again, like my ancestors, I say;
 
     "WE ARE BORN WITH JUSTICE AND LIBERTY
 
  AND THAT'S THE WAY WE LIVE, THAT'S THE WAY WE DIE. FOREVER
 
  JUSTICE FOREVER, FREEDOM FOREVER"
 
    ON THIS OCCASION TO ALL VISITING MY PAGE
 
  FRIENDS TO MY BROTHERS AND FRIENDS AND
 
THANKS TO MY RELATIVES
 
  MY GREAT GREETINGS AND REGARDS
 
  PRESENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim