ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827743
Bugün Ziyaretçi :  8
Aktif Ziyaretçiler :  5

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

ATATİM İNŞAAT İMAR MÜŞAVİRLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 ATATİM İNŞAAT İMAR MÜŞAVİRLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  AMAÇ VE KONUSU :

---A-Türkiye Coğrafyası ve Dünya Coğrafyası üzerinde, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri veya başka nedenlerden olan veya oluşacak; Deprem, Yangın, Lav, Heyelan, Çığ, Yüzey Akışları ile Dolu, Hortum Kasırga, Don, Patlamalar, Zehirlenmelere, Aşırı Sıcaklık, İş kazaları, Meslek Hastalıkları, Her Türlü Tren, Kara, Deniz Su Hava Taşıtları Kazalarına ve Savaşlara, açlık ve kıtlıklara karşı, daha Sağlıklı beslenme, Güvenli, Huzurlu Mutlu Yaşama Ortamları sağlayacak İmar, Plan Projelerini detayları ile hazırlamak. İnsanların Güveni Beslenmesi Mutluluğu kadar; Canlıların; Hayvanların, Ağaçların Bitkilerin Besleneceği, Yaşayacağı, vahşi yaşam alanları yerine Doğal Hayat alanlarını Projelendirilip; Detaylandırıp Planlanarak geliştirmek, Bunları Yaparken Toprak, Su, Nehirler, Göllerimiz, Denizlerimiz Okyanuslarımızı, Havayı, Atmosfer, Ozon Tabakası, Biyolojik Çeşitliliği, Yer Üstü Maden ve Minerallerimiz ile Bölgesel Yetişen; Tüm Hayvan, Ağaç, Bitkisel Türlerimizi koruması ve zaman içinde Gelişim ve değişimler göz önüne alınarak, Planlar Projeler Geliştirip Faydalı Hale getirilerek, Yetkili Bakanlık, Valilik, Belediyelere ve Muhtarlıklara, ilgili Kuruluşlara Sunularak Yapılmasını Sağlamak; proje finansmanlarının özel sektör tüzel kişilikleri, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası Fonlar, Banka ve diğer finansman kuruluşlardan proje bazlı olarak sağlamak.

---B- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. yukarıdaki inşaat işleri ile ilgili her türlü imalat, ve üretim tesislerini kurmak.

 

---C- Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması.

 Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. Akıllı güvenli Uydu Şehirler, Doğal Akıllı Çiftlikler; Verimli, Kaliteli Sağlıklı, Güvenli iklim değişiklikleri, afetlere, don ve sıcağa ve susuzluğa karşı uyarı sistemleri ve otomatik tedbir alan Çiftlikler, Organize Sanayi Sitesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Sitesi, Enerji İhtisas Organize Sanayi Sitesi, Elektrikli Araçların İmalatı Organize Sanayi Sitesi, Elektriğe Dayalı Tren, Metro ve Parçaları Üretimi Organize Sanayi Sitesi, İletişim ve Bilgisayar Üretimi Organize Sanayi Sitesi, Savunma Sanayi Silahları Parça ve Ekipmanları Üretimi Organize Sanayi Sitesi, Taş, Mermer, Granit, Kıymetli Taşları, İşleme, İmalat Ve Hazırlama Sanayi Sitesi, Ağaç İşleri, Demir İşleri, Plastik, Cam İşleri, Üretimi Sanayi Sitesi, İş Makinaları ve Parçalarını Üretimi Organize Sanayi Sitesi, Yenilebilir Enerji Üretimi Yapacak Araç ve Gereçlerin Üretilmesi Sanayi Sitesi, ve her türlü sanayi sitelerinin imar, proje, alt yapı ve üst yapı ve her türlü mimarlık, mühendislik, inşaat işlerini yapmak. D- Ülkemizde ve Uluslararası boyutta hangi amaçla olursa olsun izinsiz yetkisiz, Endemik Türleri, Hayvanları, Canlıları öldürenler, Sakat bırakanlar, Bölgesel Ormanları, her türlü ağaç türlerini kesip yakıp yok eden satanları, sağlık için şifalı kokulu bitkileri kesip kökleyip yok eden veya kaçıranları, mahalle meskun sahaları yıkanlar ve tahrip edenleri, Su kaynakları, Depolarını, Dere, Nehir ve Gölleri, Denizleri, Okyanusları Hava ve Toprağı kirletenler, Trafik kazası veya kaza yapanlar ile iş kazaları yapanların yukarıda belirtilen konular hakkında vermiş oldukları zararları Konusunda Uzman şirket Denetim Elemanlarımız yada Bu alanlarda Uzman Kamu Kurum ve kuruluş personellerince raporlandırılarak zarar gören, İnsan, hayvan- ağaç bitki türü mal ve hizmet durumu, toprak, su, hava, deniz, coğrafi konumu belirtilerek video, fotoğraf, Akredite laboratuvar Analiz Sonuç Belgeleri, görgü tanıkları ifadeleri ve meydana gelen zararın maddi ve manevi bedelinin raporlanması yapmak ve bu işlemlerin yasal takibi sonuçlandırma işlemlerini yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için amacı konusunda ve dışında her türlü gayrimenkul alabilir, atabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Amaç ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunur taahhütler kabul eder. Ruhsat, imtiyaz, patent, marka, model, ihtira beratı, know - how anlaşmaları yapar alır, satar, devir alır, devir eder, kiralar ve kiraya verir. Şirket ihtiyaç duyulması halinde iç ve dış piyasalardan kamu ve özel banka finans kuruluşlarından uzun ve kısa vadeli kredi temin eder. Kredi mukavele ve muameleleri yapar. Yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan temsilcilik acentelik bayilik distribütörlük ve muhabirlikler alır verir. Aracılık yapmamak kaydı ile konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı hukuki ve hükmi şahıslarla iş birliği ortaklık anlaşmaları yapar. Kurulmuş olan şirketlere iştirak eder ve yeniden şirketler kurar gerekirse sahip olduğu hisseleri elden çıkarır aynı konularda çalışan şirketlerin kurdukları veya kuracakları birliklere ve kuruluşlara katılır dahili ve harici kredi anlaşmaları yapabilir. 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  1.6.2024
İzlenme:  44
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MARMARA ADASI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ARICILIK,HAYVANCILIK
2015 YILI BAŞLANGICINDA AĞAÇLANDIRMA SAHASININ İÇERİSİNE Nebi Baysal ile 50nADET ARI ALDIKLARINI, ORGANİK ARICILIK YAPILACAĞINI BUNUN İÇİN ARI SERTİFİKASI OLAN FEHMİ KiLIÇ'ı İŞE ALDIKLARINI,ÇALIŞANLARIMIZ SÖYLEMİŞTİR.
Ercan ÇELİK [ 7.4.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim