ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827741
Bugün Ziyaretçi :  6
Aktif Ziyaretçiler :  3

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

ESCAN ENERJi,SU,ÇEVRE,TARIM, MÜŞAVİRLİK A.Ş M.Projesi

ESCAN,ENERJİ,SU,ÇEVRE,TARIM,İNŞAAT,MÜŞAVİRLİK,ANONİM ŞİRKETİ

 KURUMUMUZ VİZYONUMuhteşem Denge Korunarak, Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması. Temiz BEYİN, Temiz ÇEVRE, Temiz SU, Temiz HAVA, Temiz TOPRAK, DOĞAL BESLENME, YENİLENEBİLİR ENERJİ, CAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ, Çalışanların GÜVENLİĞİ, Sosyal GÜVENLİĞİ, LİMANLARIN Güvenliği, YOLLARIN ve Şehirlerin GÜVENLİĞİ, Hudutların GÜVENLİĞİ,  Bağımsızlık VE HUKUK, İşte budur İNSAN İÇİN MUTLULUK.

    BEYNİMİZ Temiz ise; İÇTİĞİMİZ SU, SOLUDUĞUMUZ HAVA, BESİNLERİMİZİ YETİŞTİREN TOPRAKLAR, güneşin yeryüzüne inerken zararlı şualarını düzenleyen Ozon tabakası, atmosfer temiz mi? İnsanların yeryüzünde kullandıkları fosil yakıtların oluşturduğu atmosferdeki sera gazları bizim iklimlerimizi ciddi sekil de etkilemiyor mu? O zaman hedefimiz, insanımız ve insanlığın mutluluğunu sağlayacak yeni ufuklar açmaktır

  MİSYONUMUZ: Tüm görevlilerimiz  uzmanlık alanında  muhteşem dengeyi sağlayacak, görev ve sorumluluğu ile  insanlara canlılara faydalı olacak Allahın yeryüzündeki  halifesi  olma şuuruyla  eksiksiz  görevlerini yapacak, diğer insanlar ve canlılara sunacaktır.

 ŞİRKETİMİZ;Türkiye Ticaret Sicili Müdürlüğünün 274990 sicil numaralı Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinin 24 Kasım 2015 Tarih, 8953 sayılı  gazetede yayınlanan Şirketin Sermayesi, 3700.000TL   Değerinde, Ödenmiş Sermayesi Olan her biri 250 Tl olan 14800 paya ayrılmış tüm  paylar  Ercan Çelik’ ait olup  Ankara  Çankaya vergi Dairesi 3770437406 vergi numarası ile işlem görmektedir.

        AMAÇ VE KONU

       Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

  1- Enerji: elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının en iyi şekilde kullanımını geliştirmek,  bu konuda  yatırım  danışmanlığı yapmak, kurum ve kuruluşlarla işletmeler  kurmak, rüzgar, güneş, jeotermal, dalga (gel-git), biyokütle, biyogaz ve hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri, hidro elektrik santralleri  kurmak  işletmek  veya, bunların tüm yan teknolojileriyle ilgili  çalışmalar yapmak, Her türlü maden araması yapmak, işlettirmek, işletmek, işletmesini kurmak, ithalat  ve ihracatını yapmak.

  2- Çevre: su, deniz suları, özellik arz eden  temiz su kaynaklarının, yer altı sularının, göllerin korunması, temizlenmesi, her türlü atık suların temizlenmesi, arıtılması, yüzey akışları, taşkınlar, göletler, göller, barajlar, su yolları, evsel ve her türlü sular ve sanayi atık suları konusunda, arıtmalar yaparak istenilen düzeyde su elde etmek; yer altı yerüstü  kaynakları ve göllerin kurumasına karşı tedbirler  üretmek, temizlenmesi  ekolojik dengenin bozulmasına karşı,  doğal dengenin korunması, doğal hayat ve ormanın  tarım alanları ve yaban hayatın sulanması yetiştirilmesi yangına karşı korunması için araştırma yapmak, baraj, gölet, toplama, depolama, yapmak, çağlayanlar geliştirmek, dağıtım yapmak, bu amaçla her türlü arıtma sistemleri  geliştirmek, yer altı kaynak  sularından paket sular üretmek, deniz suyundan kullanılabilinir ve içilebilinir  su elde edilmesi  konusunda  müşavirlik hizmetleri ve yatırımlar  yapmak işletmeler kurmak, işletmek. Çevre ve Atık Yönetimi, denetimini, fennin ve ilmin gereklerine göre yapmak, Atık Yönetim Planları Hazırlayarak, koordinasyonu, takip ve denetimini yapmak, Tehlikeli ve tıbbi atık, her türlü atık toplama, depolama ve  geri dönüşümü tesisi ve işletmelerini kurmak, işletmek, hava, su, toprak, ozon tabakası ve atmosferdeki her türlü kirletici unsurlarla mücadele edecek sistemleri kurmak, böcek ilaçları, kimyasallar, deniz ve gürültü kirliliklerine ilişkin ÇEVRE'nin her sahasında faaliyet göstermek, emisyon ölçümleri, ÇED Raporu mühendislik çalışmaları, doğaya yeniden kazandırma, kaynakların kazanımıyla ilgili Yatırım Danışmanlığı, Çevre Mevzuatı gereği alınması gereken yatırım  İzinleri ile Belediyelere, il özel idarelerine her türlü kamu ve özel sektör kuruluşlarına, 1/100.000 binlik ve her türlü ölçekte imar plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, yeni imar, şehir, organize sanayi bölgeleri ana yollar kara, deniz, demir, hava yolları, tüm planları çizmek çizdirmek, fizibilite projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek,Çevre ve Orman Bakanlığından  Lisanslı Atık Geri Dönüşüm Tesislerinde tehlikeli atık toplama, bertaraf,  lojistik ve ara depolama bunlarla ilgili ihtiyaç olan teknik makine teçhizatları üretmek,ithal ve ihraç etmek veya  temsilcilikler almak, Özel orman  yetiştirmek, Özel Ağaç dikimleri yapmak, orman ve hazine arazilerinden yer tahsisi yaptırmak,  organik ve ekolojik tarım için,ekolojik turizm için yer kiralamak, orman ve milli parklardan işletme kiralamak, park bahçe,çevre düzenlemesi yapmak, ağaçlarda oluşan hastalıklara karşı mücadele ederek, buralarda  turizm işletmeleri geliştirmek, her türlü çevre dostu  teknoloji  üretimi yapmak, pazarlamak bu hususta ortaklıklar  kurmak. organik tarım işletmeleri, müşavirlik Mühendislik yatırım  hizmetleri yapmak 

  3-Çalışma hayatı ve güvenlik;İş hukuku, iş güvenliği, iş sağlığı, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (O.S.G.B)  Eğitimi,  Mesleki Eğitim, yetkinlik eğitimi vermek, risk analizleri ile sosyal güvenlik  konusunda eğitim  müşavirlik  hizmeti yapmak, Sağlık ve Güvenlik Merkezleri, Meslek Hastalıkları Merkezi,Hastane sağlık kuruluşlar açmak işletmek kiraya vermek, laboratuarlar açmak, işletmek, devretmek,Medikal cihaz alet edevatlarını temin etmek pazarlamak ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü can ve mal güvenliği; deniz kıyısı, liman, gemi, bina, fabrika, turizm otelciliği yapan işyeri, ev için; yangın, hırsız, sabotajcılara, teröre karşı, bilgisayar yazılımlı elektronik güvenlik sistemleri geliştirmek, yol güvenlikleri, şehir güvenlikleri, her türlü ulaşım araçları takip ve güvenliği, ülke sınır güvenlikleri, orman güvenlikleri konusunda çalışmalar yapmak. Mayınlara ve uzaktan kumandalı  bombalara karşı robot ve uzaydan kontrollü güvenlik sistemleri ve yazılımları geliştirmek, müşavirlik yapmak  tesisler ve sistemler kurmak. Toplam Kaliteye dayalı yönetim metotları geliştirmek, kamuya ve özel sektöre yaptıracakları işlerle ilgili idari ve teknik şartname hazırlamak,

  4-Gıda; Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayi ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi, Büyük ve küçük hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak, ve bağırsaktan mamul ihracı, ithali ve pazarlaması; Her türlü  deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar, kerevit, salyangoz, kurbağa, kaplumbağa ve bunlara  benzer kabuklu hayvanlar ile su ürünlerinin taze, dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak, Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,  Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat, ve tarımsal ürünler, un, nişasta, pastacılık ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay,  kahve, ıhlamur, tarçın, çikolata, kakao müstahzaler, bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak, Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, zeytin, pamuk, ayçiçeği, soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak, Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkollü ve alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması; Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması  , ticari işletme rehini akdedilmesi;   Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.

  5-Turizm, ulaştırma; tersane, tekne imal çekek yerleri, marina, iskele, liman, otel ve  diğer ihtiyaç duyulan her türlü turizm tesisleri ve bunlara ait hizmet sektörlerinde, yer bulma turizm, tersane yatırım  danışmanlık hizmetleri vermek ve yatırımlar  yaparak işletmeler kurmak. Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek. Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek, Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube, temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, Şirket turizme hizmet amaç ile restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek. Yurt içerisinde ve yurt dışında kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri ve çekyatlar işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su, yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek. Sauna, Türk hamamı, jimnastik salonu, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporları gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri çalıştırarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarları ithal ve ihraç etmek, Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik, porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak, Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması; Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,  Toplam Kalite Yönetim danışmanlığı yapmak, Kalite yönetimine dayalı kamuya ve özel sektöre yaptıracakları işlerle ilgili idari ve teknik şartname hazırlamak, müşavirlik yapmak.  Her türlü imar, inşaat planları hazırlamak, emlak, gayrimenkul danışmanlığı, inşaat, elektrik, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, Her türlü bilgisayar yazılımları, otomasyon sistemleri kurmak, yurtiçi ve dışındaki kendini kabul ettirmiş bilgisayar markaları yazılım şirketleri ile ortaklıklar kurmak temsilcilikler almak, faaliyet konusuna giren işlerin taşeronluğunu ve alt taşeronluğunu yapmak. Şirket konularındaki üretimleriyle ilgili ürün ve hizmetlerin araştırma geliştirmesini yapar vakıflar kurar ihracatını ithalatını yapar, konusunda yabancı ortaklar bulur birlikte yurt içi ve dışı yatırım yapabilir, uluslar arası temsilcilik alabilir verebilir.                                                                                                                              YETKİLİSİ  ERCAN ÇELİK       

 ERCAN ÇELİK KİMDİR? 1980 Yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. 2 yıl  Sanayi Ticaret Bakanlığına Bağlı  BİLKON konserve fabrikasında Laboratuar Şefliği,  Çalışma Bakanlığında 8 yıl İş Güvenliği Müfettişliği yaparak büyük sanayilerin teftişini yapmıştır. 2 yıl Başbakanlıkta Müşavirlik, 10 yıl Çevre Bakanlığında Başmüfettişlik yapmış ve Çevre Bakanlığında iken A.B.D. EPA da Küresel Isınma ve iklim değişiklikleri ile ABD de Denetim Sistemleri konusunda İnceleme –Araştırma yapmıştır.

  TUDEV Türkiye Müfettişler Uzmanlar Denetim Elemanları Vakfı Başkanlığı,  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığında 8 Yıl, Başmüfettişlik görevi yapmış, Emeklilik sonrası  Tuzlada Bulunan Gemi Tamirat İmalat Şirketinde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı,  İş Sağlığı ve Güvenliği  çevre ile ilgili Eğitim Kurumlarında Müdürlük Hocalık yapmıştır Sanat ve Kültür ilişkileri Şiirleri, Makaleleri, İncelemeleri, uğraş alanları hakkında  www.ercancelik.net/sayfaver.asp?sid=50  resmi web sayfasıdan daha geniş bilgi alınabilinir.

 Senegal, Dakar da, Senegal Türkiyr ortaklı  SENTURK SRL Firmasının %50 ortağı Olan Ercan Çelik ESCAN A:Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel Müdürlüğü görevinini yapmaktadır.

 

                                                                                                                                

                                                       Escan Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür

                                                                             Ercan ÇELİK   

                                                               İmza 

 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  23.8.2023
İzlenme:  240
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MARMARA ADASI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ARICILIK,HAYVANCILIK
2015 YILI BAŞLANGICINDA AĞAÇLANDIRMA SAHASININ İÇERİSİNE Nebi Baysal ile 50nADET ARI ALDIKLARINI, ORGANİK ARICILIK YAPILACAĞINI BUNUN İÇİN ARI SERTİFİKASI OLAN FEHMİ KiLIÇ'ı İŞE ALDIKLARINI,ÇALIŞANLARIMIZ SÖYLEMİŞTİR.
Ercan ÇELİK [ 7.4.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim