İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
 CUMHURBAŞKANI KİM OLMALI?
CUMHUR İTİFAKI ADAYI (%40,00 | Oy:2)
MİLLET İTTİFAKI ADAYI (%60,00 | Oy:3)
Kullanılan Toplam Oy : 5
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  759377
Bugün Ziyaretçi :  41
Aktif Ziyaretçiler :  24

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

İNSANLIK Ve DİN
İNSANLIK Ve DİN
Sevgili arkadaşlarım, Tüm hak dinlere ve Allaha veya kafasındaki puta tapanlar veya İslama inandığını sananlar, İnananlar, İnsanlık Alemi
Allah Dinleri; Bütün İnsanlığa ve İnsana; Din Gönderdiği Topluluğa ait olduğu Peygamberin DİLİ ile (lisan Ve Yazısında) Göndermiştir.
HER İNSAN; Dinini kendi bildiği lisana, diline çevrilmiş, şekliyle öğrenir, anlar, yaşar ve iman eder.
--İnsanlığın var oluşundan bu yana kendisini Tanrı ilan ederek zalimlik yapan Firavuna karşı, insanlığın yolunu belirleyen İbranice dille M.Ö.1312 yıllarında TEVRAT Kitabını Musa Peygambere göndermiştir. İlk emir YAŞAT tır. Tevrat kitabı daha sonra İsrail Oğullarının Anayasası haline getirilmiş, insanlar azdırılmıştır. Saptırılmıştır.
--Yine İbranice Yüce Allah M.Ö 1000 yıllarında sayfa sayfa Zebur Kitabını Davut Peygambere göndermiştir. Anlamı Kitaptır., Yine içinde bulunduğu topluluk dini saptırmışlardır.
---İncil kitabı Hz İsa' ya gönderilmiş ilk emri Sev dir.
İsa Peygamberin doğumunu insanlık milat kabul etmiş, M.S. 50 yıllarında İsa Peygamberin öğrencilerinden toplanan mektuplardan derlenerek, Zamanında Filistin'de Aramice egemen ancak Elimizdeki Matta İncili, Markos İncili örnek alınarak Yunanca yazılmıştır.
Hristiyanlar inancını Allahın oğlu İsa'ın temsilcisi Kilise papazları, vatfiz yapabilir günahları affedebilir diyerek Bir Şirk grubu ve sınıfı oluşturmuşlardır. Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak aralarında mezheplere ayrılmışlar, Hristiyan Topluluklar önce A.B.D. de bağımsızlık ilan edip 1776 da anayasaları ilan etmişler sonra 1789 ihtilali ve hürriyetleri geliştirip her devletin ve insanın hür olması noktasında ihtilal yapıp, yeni anayasalarını uygulamaya koymuşlardır. Laikliği geliştirmişlerdir.
---İnsanlık Allahın yolundan ayrılarak din adı altında büyük sapıklıklar, ilkel hayat tarzları, savaşlar geliştirmişler, her dinlerin merkezi konumunda bulunan Arap yarımadası Mekke Medine civarında bulunan Arap kavminin diliyle konuşan görevlendirdiği Resulune 610-632 yılları arasında Arapça dilinde ve Yazısında yaşadıkları olayların durumuna göre Peygamberimiz ve sahibelerin okuması öğrenmesi ve uygulayıp uygulatarak Ayet ve Sureler inmiş, ezberlenmiş, ilk emir Oku anla anlat yaşa, yaşat diyerek insanlara ve inananlara hitap ederek; insanları şerefli canlılar olarak bildirmiştir.
Kişi hak ve hürriyetleri, inançlarıyla bağımsız Toplumu içinde bağımsız ama bozgunculuk çıkarmayanların kişilikli ilim yapmalarını tüm insanlara bu dünya öteki dünyada çalıştığının karşılığını vereceğini, bildirilmiştir. Toplumunda bozgunculuk çıkaranların öldürülmesi cezalandırılması gerektiği, masum suçsuz insanları öldürmenin tüm insanlığı öldürmek demek olduğunu, her insana sağ ve sol omuzlarında yazıcı melekler verdiğini yazdırdığını iyilik ve kötülük yapanların sicilinin tutulduğunu, bir nevi her insanın işlediği suçun şahsiliğini, canlıları öldürmeyi yasaklayan, dünyanın gökyüzü ve yeryüzünü hesaplarla yarattığını, her canlıyı veya insanların hücre yapılarından gezegenlere kadar gökyüzünü denge hesap içinde yaratan yüce Allah Müslümanları kardeş ilan ederek öldüreni cehennemin en yakıcı köşesine alacağını bildiren, hangi renk ve dinden olursa olsun İnsanı yeryüzünün halifesi tayin eden, emanetin ehline verilmesi, adaletle hükmedilmesi gerektiğini, anne baba yakın akraba uzak akraba ve komşulara düşkünlere çocuklara bakılması gerektiği, toplum içinde fakirlerle zenginin paylaşım yapması gerektiğini en fazla şartlar uygunsa 4 hanımla evlenileceği. Toplumda yalan söyleyen ve iftira edenlerin Ayetlerine inanmadığını yani küfür içinde olduğunu, Kendisine eş koşulmamasının (Şirk) Kul hakkının affedilmeyeceği, mezheplerin yasaklandığını, dedikodu gıybetin yapılmasının yasaklandığı tüm ayetlerin birleştirildiği tek emir kitabı KUR'AN ortaya çıkmıştır.
Allahın ipi emirleri ve yasakları (Kurana Uygun) Hangi Halifeler görev yapmıştır. Uleme ve şeyhülislamlar Kur'anın ipine sımsıkı sarılınması gerekirken, islamiyete döndüm diyerek Müslümanım Halifeyim diyerek Savaşan Komutanlar Allahın hangi emirlerine aykırı hareket ederek küfrü savaşı yaymış insanları ve insanlığı üzmüş ve ağlatmıştır.
Bu yeni tarih anlatıcıları siyasetçiler yayın yapıyorlar, televizyon yorumcuları doğrumu söylüyorlar yorumcular paralı emperyal uşaklarmı bir islam mücahidimi? Bütün dinleri yozlaştıran saptıran, gücün emrindeki paranın emrindeki insanlığın düşmanı iblis şeytanın yolundaki şarlatanlar mı, insanlığı kargaşanın içine sürükleyen zalimler mi?
Sevgili kardeşlerim, İlk okuldan Başlamak üzere sınıf arkadaşlarım 1968 den beri orta okul, lise Yüksek okul sınıf arkadaşlarım, Hocalarım. Yurt Temsilciliği, Kimya Mühendisliği Okul Öğrenci Derneği Başkanlığı dönem arkadaşlarım. Yurt Temsilcisi Başkanı olduğum dönemdeki yurt arkadaşlarım 24 Ocak 1980 tarihinde Bilkon Konserve Fabrikasın da Laboratuvar Şefi dönemimden çalışma arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı Müfettişliği Dönemimde Onlarca işletmeye teftişe gittiğim işyerleri ve çalışanları, Çevre Bakanlığı Dönemimde Türkiye Müfettişler Uzmanlar Denetim elemanları Vakfı dönemindeki çalışma arkadaşlarım, Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişliği ve Başbakanlık Müşavirleri dönemlerinde arkadaşlarım, Tüm din ve devlet adamlarımız adalet adamlarımız, Devletin içinde ve dışında olanlar, tarihçilerimiz, siyaset adamlarımız aydınlarımız...
Lutfen yazdıklarımı okuyup yorumlayıp yazdıklarımı bir akıl ve din (kuran) süzgecinden geçiriniz ve beni tenkit edeniz Yazılarım şiirlerim Makalelerim genellikle kendi www.ercancelik.net resmi web sayfamıda da yayınlanmaktadır. Mutlaka düşünüp akledip okuyunuz çünkü bunlar tamamen kuran ayetlerinin de özetidir.
Selam Saygı ve Muhabbetlerimle 9.05.2023 Ankara

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  9.5.2023
İzlenme:  142
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT
OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2008 yılında hazırladığı Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye başlıklı bir raporuna göre; ülkemizde flora (ağaç-bitki varlığı) ve fauna (hayvan varlığı) durumunun genel görünümü:
Ercan ÇELİK [ 19.1.2013 Devamı
 
KÜRESEL STRATEJİDE SUYUN ÖNEMİ
Bilgi çağında susuz yaşanamayacağı gibi, geçmiş çağlarda da yaşanmamıştır ve gelecek çağlarda da yaşanmayacaktır. Ne petrol, ne bor, ne de başka madenler ve kaynaklar tutar suyun yerini
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
KEKİK VE ADAÇAYI YETİŞTİRİLMESİ
Kekik Yetiştiriciliği
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • VALİLİKLERE AÇIK ÇAĞ...
 • TARIM Ve ORMAN BAKAN...
 • ESCAN A.Ş.Genel Müdü...
 • ESCAN ENERJi,SU,ÇEV...
 • 1938 deki Durumumuz ...
 • Sevgi Kardeşlik Birl...
 • OSMANLI İMPARATORLUĞ...
 • İNSAN DİN HALİFELİK...
 • YERYÜZÜNÜN HALİFELE...
 • Hz.Ali Ve Muaviye Sa...
 • SATILAN KİTLER KAMU...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • KIYMETLİ ESCAN TOPL...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • ESCAN ENERJi,SU,ÇEV...
 • ESCAN A.Ş.Genel Müdü...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • VALİLİKLERE AÇIK ÇAĞ...
 • TARIM Ve ORMAN BAKAN...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim