İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK
Dünya nüfusu ve Karbondioksit
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  460938
Bugün Ziyaretçi :  481
Aktif Ziyaretçiler :  2

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

 Ercan Çelik Marmara Adası Ağaçlandırma Projesi  Yeniden  Toprak işlemesi, teraslama,ara yollar bakımı sulaması  ot ve  bakım budama ve bir ağaca, BİR ŞEHİT ADI VE NUMARA vererek, veri tabanı hazırlayıp Organik Tıbbi bitkiler yetiştirilmeli.....

      TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA

                                                                                       ANKARA

      Marmara Adasın da bulunan Özel Ağaçlandırma sahasına 6/7/2011 tarihinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden Ağaçlandırma izni alınarak Yaptırılan Proje;  “Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi” Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile kayıt altına alınmış; 03.01.2012 tarihli Taahhüt Senedi  verilerek; 04.01.2012 Tarihli  Saha Teslim Tutanağı  ile Ercan Çelik (tarafımdan) Teslim alınmıştır. Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün.San. Ve Tic.A.Ş Adi Ortaklığı zoraki tartışmalı, 8.02.2012 tarihinde(04620Nolu)Hasan Çağlayan, Kadir Mahir Damatlar ve Ercan Çelik (tarafımdan) imzalanmıştır. Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru alınmadan; İkinci gün acele bir şekilde Hasan Çağlayan’ın elden takibi ile Noterden 09.02.2012 Tarih 01966 yevmiye nolu Ortaklık Taahhüt Senedi verilmiştir. Üstüne Proje onay izin tarihi 02.01.2012/1 sayılı yazılmış Ortaklık Taahhüt Senedi içine İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN“ denilerek Ortaklık Taahhüt Senedi verilmiştir. Çiftçi Belgesi Alınırken;(ÇKS)için 24.02.2012 tarihinde Ercan Çelik T.C Kimlik Numaram yazılmışken, Hasan Çağlayan değiştirmiş; 21.03.2012 tarihin de Hasan Çağlayan’ın 25519529446 T.C.Kimlik Numarası yazdırılmış, Adi Ortaklık kaşesi basılarak imzalatılmıştır. ÇKS sisteme onunla girilmiş Bankalara hesaplar açtırılmış Bilge Grup A.Ş ortaklıkları firmaları birleştirerek evrak ve kayıtlar bir odada Bilge Grup A.Ş de toplanmıştır.

  Sözleşme esaslarının hiçbirini yerine getirmeyen Bilge Grup A.Ş. yönetimi; kendi firmam olan Escan A.Ş de %1 hisse verip başına getirdiğim Nebi Baysal Ve AYSA Ltd. Şti İbrahim Sancı İle Ağaçlandırma Hizmet ve fidan sözleşmesi yapılmıştır. Hasan Çağlayan Nebi Baysal ve İbrahim Sancı’yı yanlarına alıp benden uzaklaşmıştır; Saha’yı bozmuşlar, beni, ailemi, şirketimi 6.5.Milyon TL üstünde borçlandırmışlardır. Benden 6.5 milyon TL devir için para istemektedirler.

  Ana sözleşme ve kanunlara uyulmadığı, evrakların verilmediği, ölçümsüz teras ve dikim ile toprağın düzgün işlenmeden, çukurlar kazılmadan, can suyu verilmeden fidan dikildiği, bakım ve budamanın düzgün yapılmadığı, otlar arasında kaldığı, sözlerinde durmadıkları, yıllık hesap vermedikleri; vekaletsiz işlem gördükleri husun da 8 defa ihtaren bildirim yapılmıştır. Hiç bir bilgi belge hesap vermemişler, ayrıca; bankalara kamu kuruluşlarına Adi Ortaklığın zararına çalıştığımı pilot firma kendilerinin olduğunu birlikte istenmeden evrak kayıt vermeyin diye uyarmışlardır. Sadece aldıkları hibe 1.800.000TLnin üstündedir. Sahaya arılar koymuşlar bal üreterek ara ekimi bahane ederek adadaki kekik ve adaçayının büyük bir kısmını toplatıp çalışanlarla ticaret yapmaktadırlar.

  Vekaletsiz Ve Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olmadan Bankalara ve Kamu kuruluşlarındaki iş ve işlemleri yapmışlardır. Benimle görüşmeyerek bu güne kadar bilgi, defter ve kayıtları vermemişlerdir. Bunların hepsine vekalet versem; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olsa bile; Ağaçlandırmanın bütün işlerini Mevzuata Uygun; Devletin, Milletimin benim Menfaatime Yapmak Zorundadır.

  Aramızda yaptığımız 7.8.2011 tarihli ve 08.02.2012 tarihli sözleşmelere uygun çalışılmadığı; Türk Borçlar Kanunu, T.Medeni Kanuna, T.Ticaret Kanunlarına uygun hareket edilmediği, 2012 Mart Ayından bu yana konuşulmadığı, yıllık hesapların, bilgi kayıt ve defterlerinin verilmediği, sürekli borçlandırılarak psikolojik tacizin uygulandığı, iftiraların atıldığı, el altından borçlandırılıp, evrakların ve sahanın cebri tutulduğu, bilgi verilmediği; Vekaletsiz ve Ortaklık İzin  Olursuz  önemli sebepleri ile çekilmez bir durum oluşturduğu; Bunlardan dolayı da sözleşmelerin feshi için dava açılacağından;

   Şahsıma İzin Oluru Uygulama Projesi Bulunan Teslim Edilen Ağaçlandırma Sahasının; teslimi sağlanarak, Ercan Çelik (Şahsıma) Aileme, Şirketime Devletime ve Sahaya Verdikleri Zararların, Uzman Bilirkişilerce tespiti yapılarak; zarar verilenlere ödenmesi gerektiği konusunda Tespit Davası açılacağından;

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Bakanlık Makamın 9.03.2017 tarihli 07.10/53 sayılı OLUR’ların da;”Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 21.10.2016 tarihli 2317187 sayılı yazısı ve eklerinde Ercan Çelik’in Özel Ağaçlandırma Sahasına Bilge Grup Kağıt.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş.ni ortak almak istediği ifade edilerek ortaklığın Uygun olduğu bildirilmiştir. Yazı ekinde ilgililerin ortaklık taleplerine dair Vermiş Oldukları noter onaylı dilekçeleri ve taahhüt senedi yer almaktadır.” Denilmektedir.

  Talebim olmadığı gibi; benim 3 defa ihtarname de; Mevzuata uygun Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru ile vekaletlerimizin alınması gerektiği istenmiş, vekaletsiz ve Ortaklık Olursuz işlem yaptıkları; Orman Bölge, İşletme Müdürlüğüne bildirilmiştir. Özel Ağaçlandırma ortaklık oluru bana haber verilmeden, noter onaylı ortaklık dilekçemiz hazırlanmadan, Sahte Ortaklık Taahhüt Senedi ile alınmıştır. Burada etken rolü  Ağaçlandırma Şube Müdürü ” İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN“ yazarak, hiç yetkisi olmayan birini, Ortaklık İzin Oluru verilmeden 6 yıldır, ortaklık adına yetkili göstermiştir.

  Ortaklık Taahhüt Senedi; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Olurundan sonra, ortaklık olurunun tarih ve Sayısı yazılarak; Orman İşletme Müdürlüğünce ortak alan ile ortak olan kişilerin veya şirketlerin yetkililerinin; Ortakların; Uygulama Projesine; uygun ağaçlandırma ve ara ekim yapacakları için verdikleri Ortaklık Taahhüt Senedidir.

  Ercan Çelik in istek ve talebi ile Ortak Alacağı, Bilge Grup Kağ.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş yetkililerinin istek ve taleplerinin Noter Onaylı imzalı formunun bulunması gerektiği, bu form ve dilekçelerin ilgili birimlerce onaylanarak, Özel Ağaçlandırma Ortaklık Olurunun alınabileceği; Ortaklık oluru alınıncaya kadar  sahanın izin oluru sahibine teslimi gerektiğinden;

  İlgililere 9.03.2017 tarihli 53 sayılı Özel Ağaçlandırma Makam Olurunun iade edilerek tebliğinin yapılması, hususunda emir ve müsaadelerinize arz ederim. 27.07.2018

                                                       Ercan ÇELİK                                                                                   Kimya Mühendisi 

                                               Çevre Görevlisi Eğiticisi-İşyeri Hekimi İş Güvenliği Uzman Eğiticisi                                                                                A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı      

 

EK BEYAN DİLEKÇE;

TARIM VE ORMAN   BAKANLIĞINA                                                                                ANKARA

 Kimya Mühendisi Olarak Laboratuar Şefliği, Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi, Başbakanlık Müşavirliği, Çevre Bakanlığı Başmüfettişliği,Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişliği görevlerinde bulundum. Çevre Bakanlığı Tarafından görevlendirilerek A.B.D Kansas Devlet Üniversitesi Ve Çevre Kurumunda;“Sera Etkisi, Küresel Isınma, İklim Değişiklikleri”  ”Denetim Kurumları” konusunda İnceleme-Araştırma yaptım. Türkiye’miz de büyük miktarlar da bozuk orman alanları, Meralar ve Hazine arazileri olduğunu görerek, Tarım Hayvancılık Çevre, Su, Toprak, Hava korumaya; organik tarım ve Yenilenebilir Enerjiye yönelik ESCAN A.Ş yi kurdum. Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek, Ağaçlar arasına aromatik tıbbi bitkiler, yem bitkileri ekilebilecek yaklaşık 40.000 Dekar Sahaya müracaat edip, ekonomimize ve insanlığa katkı sağlamaya çalıştım.

  Marmara Adası Sahasını, Çevre, Ziraat, Harita Mühendisleriyle gezip, haritalandırıp 30.07.2009 tarihinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Özel Ağaçlandırma müracaatı yaptım. 3.11.2010 tarih 2010/265 sayılı olurları ile (Ercan Çelik) adıma 49 yıl süre ile 2.987.095,70 m2 alanda izin aldım. Uygulama Projesi Yaptırma esnasında; Açılmış Profillerden alınan toprak su numunelerinin analizi laboratuarda iken, meteorolojik hava analizlerine bakılmadan; Görevleri de olmadan Ağaçlandırma Şube Müdürü Mehmet Ergüven  ile Orman Yüksek Mühendisi Turgay Uçar tarafından  20.01.2011 tarihli tutanak düzenlenerek, Sahadan100 Hektarı,“Doğal bitki örtüsü bulunmadığından,  Marmara’ya has Alpin zonun da bulunduğundan, rüzgardan alıçlar 90 derece bayrak yaptığından” 50 hektar alan için “kayalık ve taşlık” olduğundan çıkarılıp tutanağın projeye esas yapılması istenmiştir. Oysa saha ne kayalık taşlık, nede eğimi 60 dereceden fazladır.  50 hektar saha Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihale edilip, 2015 yılında teraslanarak fıstık çamı dikimi yapılmıştır. Çıkarılması istenen 100 hektar’ın ise gerekçeleri bu şahısları odaları tarafından Mühendislikten atılmayı gerektiren hususladır. Sahada projemizde ısrarcı olup Ceviz ekimi yapılmıştır. 30.07.2009 yılında yapılan müracaat Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile kayıt altına alınmış Proje uygulaması 2.5 yıla yakın engellenmiştir.

 İzin oluru 6/7/2011 tarihinde idareden 2.486.715,59m2 saha için alınarak, Uygulama Projesi Yaptırılmaya başlanınca; daha profesyonel çalışmak için; finansör arayışına girilmiş, bir çok işadamı ile görüşmeler yapılıp, finansör olmayı kabul etmelerine rağmen; Hasan Çağlayan’ın Uzun yıllara, dayanan temiz ahlaklı bir ağabey olarak tanımamdan, Hasan Çağlayan tercih edilmiştir. Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal, Vejdet F. Şendil ile de 3 defa görüşülmüş, saha tesliminden sonra kurulacak A.Ş ye esas olmak üzere 7.08.2011 tarihli SÖZLEŞME yapılmıştır. Kendilerinin 5 kişi grup oldukları; %50 ortaklı A.Ş. kurulacağı konularında anlaşılmıştır.

    Amaç ve şartlara uygunUygulama Projesinin 2012 yılı içinde başlatılması ve bitirilmesi esası ile 3 yıl bakım süresi de olmak üzere; hiçbir hibe kredi V.S düşünülmeksizin kendileri tarafından zaman ve mekan’ın da uygulama projesi esaslarında ağaçlandırma sahası ara ekim, organik damlama sulama, gerçekleştirme finansının sağlanacağı;

  Kendilerinin hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesi ile erteleyemeyeceği;

    Uygulama projesini saha tahsis sahibi Ercan Çelik ile birlikte eksiksiz yerine getireceği; Sahadan ve uygulamadan Ercan Çelik sorumlu olacağı;

    Ercan Çelik ve Hasan Çağlayan’nın müşterek imzaları ile Temsil Ve İlzamı Sağlanacağı;

 

  Bu esasa dayalı olarak,  krediler hibeler başka hangi ad altında olursa olsun alınacaklar %50 Ortaklı yatırımlara aktarılacağı veya paylaşılacağı;” esaslarında, anlaşılmıştır.

 Yaptırılan Proje; “Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile kayıt altına alınmış; 03.01.2012 tarihli Taahhüt Senedi verilip, 04.01.2012 Tarihinde Saha Teslim Alınmıştır. Çok güvendiğim sevdiğim Hasan Çağlayan’a %50 ortaklı A.Ş Kurmak için haber verilmiş, Hasan Çağlayan”8.02.2012tarihinde, K.Mahir Damatlar ile Balıkesir’e gelmiş. Taslağın Sözleşmeye Uygun olmadığı tartışmaları ile isteksiz, zoraki 04620 yevmiye nolu; Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Adi Ortaklığı imzalanmıştır. İkinci gün acele bir şekilde Hasan Çağlayan’ın elden takibi ile 09.02.2012Tarih 01966 yevmiye nolu Balıkesir 1. noterden, Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru alınmadan; Ağaçlandırma Şube Müdürü İbrahim Ergüven’in hazırladığı; Ortaklık Taahhüt Senedi imzalanmıştır. Örnek Taahhüt Senedi üstüne “Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş; ile Ercan Çelik’e onaylanmış Proje onay izin tarihi 02.01.2012 /1 sayılı yazılmış Ortaklık Taahhüt Senedi’ne İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN yazılmıştır. Ortaklık Taahhüt Senedi, Hasan Çağlayan ve tarafımdan imzalanmıştır. Taahhüt Senedindeki bilgiler tamamen yanlıştır. Hasan Çağlayana benim vekaletim olmadığı gibi Bilge Grup A.Ş de vekalet vermemiştir. Ortaklık İzin olurumuz yoktur. Ama her sahada Ortaklığı temsil eden taahhüt eden bir Hasan Çağlayan bulunmaktadır. 15.02.2012 tarihli İmza sirkülerini de imzalamıştır. Yapılan işlemlerin tümün de Hasan Çağlayan tek başına yetkili olmadığı halde; K.Mahir Damatlar ile de yetkili değildir. Noter dayanakları yanlıştır. Ortaklık Taahhüt Senedi; gerçeğe aykırı resmi belge olarak düzenlenmiştir. Düzenleten kullanan, Hasan Çağlayan, düzenleyen İbrahim Ergüven, dayanakları yanlış yazan Noter’dir.

   Çiftçi Belgesi Alınırken; (ÇKS)için 24.02.2012 tarihinde Ercan Çelik(tarafımdan) Organik Sertifika için T.C Kimlik Numarası ve Adi ortaklık vergi numarası yazılmışken, bu belgeleri Hasan Çağlayan değiştirmiş; 21.03.2012 tarihinde ortaklık adına Ziraat Odasından Belge Alırken; Ortaklık Taahhüt Senedi gösterilerek, doldurulan Çiftçi Belgesine Hasan Çağlayan’ın 25519529446 T.C.Kimlik Numarası yazdırılmış, Adi Ortaklık kaşesi basılarak imzalatılmıştır. İlçe Tarım Hay.Müd. Bankalardan kredi almak ve hibe almak için doldurulan ÇKS Sistemine girilmiştir.

  Evrakların 2009 tarihinden bu yana hepsini Kültür İşhanı7/82-83-84 nolu ofisin 3. Kapı girişli bir odaya; Bilge Grup A.Ş.yönetimi ile ortaklıklarının ne kadar şirket kuruluşu varsa, evrakları toplanmıştır. Bankalar, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe Müdürlüğünden gelen yazıları aynı odada toplayarak, defalarca ihtar edilmesine rağmen hiçbir belge bilgi verilmemiştir.

     Vekalet’siz, Özel Ağaçlandırma Ortaklık Sözleşmesi Oluru olmadan, Sözleşme esaslarının hiçbirini yerine getirmeyen Bilge Grup A.Ş. yönetimi ve Hasan Çağlayan, Coşkun Ormancılık Hayati Küpeli; %99 u şahsıma ait Escan A.Ş. de vekalet verdiğim Nebi Baysal; AYSA E.Y.D.Ltd Şti. İbrahim Sancı ile Ağaçlandırma, Hizmet Fidan sözleşmeleri yaparak. Benim dışımda hepsini, yanına alıp, saha gezisi ve toplantılar yapmıştır.

    Ercan Çelik ile çalışmayacağını, kendisinin yetkili ve Müsteşarın yakını olduğunu; kredi ye müsaade edip, Nebi Baysal’a veya kendilerine vekalet vermediğim takdirde 15.12.2012 tarihine kadar işleri bitirmeyip Ercan Çelik Uygulama Projesini iptal ettireceğini, Ağaçlandırmayı kendilerinin yapacağını söylemiştir. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne benim adıma” Özel Ağaçlandırma yapmak in Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş;ile ortaklık kurarak Hasan Çağlayan ve K.Mahir Damatları ortak ettiğimi, sahayı kendi aramızda paylaştığımızı” belirten dilekçeyi Turgay Uçar incelemiş,  21Kasım2012 tarihli1536 sayılı yazısı ile Bölge Müdürlüğü bana cevap yazısını göndermişti. Böyle bir dilekçe yazmadığım gibi, Beni ve Escan A.Ş ve firmamı  Hasan Çağlayan Nebi Baysal, İbrahim Sancı büyük borçlar altında bırakmışlar, Escan A.Ş nin başında bulunan  Nebi Baysalı 15.10.2012 tarihinde azletmiştim, İbrahim Sancı  ile Hizmet Sözleşmesi yapıp, 19.10.2012 tarihinde vekalet verilip, 6 aralık 2012 günü azledilmiştir Bunların hepsi vekalet ve ortaklık şartlarına uymadığı gibi beni büyük zararlar altına sokmuşlardır. Ama çaresiz kaldığımdan dolayı kredi almaya, Nebi Baysala vekalet vermeyi kabul ettiğimi, bizi anlaştırmak için aramıza gelen Saim Akçaya söylemiş, kendisine şahsi vekaletimi vermiştim.

  Hasan Çağlayan ve Nebi Baysal, üst üste suç işliyorlardı. Bana, Escan A.Ş ye ortaklıklarına verdikleri zararı ödemeleri gerekirken Ana sözleşmenin hiçbir maddesini yerine getirmeden, Kanunları ihlal ederek işlemler yapıyorlardı.

    T.B.K.M:49-“Kusurlu Ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdürT.B.K.M:505”:“Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür”.    T.B.K.M:626; “ Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar.” T.B.K.M:628-“Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.   T.B.K.M:526; Vekâleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. 

T.B.K.M: 527; “ Vekâletsiz iş gören, her türlü ihmalinden sorumludur. İşgören, işsahibinin açıkça veya örtülü olarak yasaklamış olmasına karşın bu işi yapmışsa ve iş sahibinin yasaklaması da hukuka veya ahlaka aykırı değilse, beklenmedik hâlden de sorumlu olur.” T.B.K.M:530;”İşsahibi, kendi menfaatine yapılmamış olsa bile, işgörmeden doğan faydaları edinme hakkına sahiptir. T.B.K.M:630-“Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdürler.  Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır. T.B.K.M:631; “Yönetim yetkisi olmasa bile, her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve mali durumu hakkında özet çıkarma hakkı vardır. Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür..

       Halk bankasına kredi almak için çağırıldığımda 2.800. 000TL Hisse artırımı yaparak; Bilge Grup A.Ş.ye borçlandırmış: 2.300.000TL Zirai Kredi için Ziraat Bankasına borçlandırmıştır.1.800.000 TL civarında Hibeler ile Her yıl 900.000 TL organik işletme kredileri almışlardır. Hisselerimi bölüp küçültüp,1/4 kar’ını 50 yıl Nebi Baysal’a  ¼  kar’ını 50 yıl Saim Akçaya ödeme taahhüdü ile borçlandırmıştır. Hesaptan hesaba aktararak paraları kullanmışlardır. Beni psikolojik maşör deprasyon içinde bırakıp aile düzenimi bozmuşlar, Borçlar altında kaldığından; Babamdan175 metrekare Erdemli Merkezde daire, Yaylada 5 dekar villa arazisi, Annemden 6.5 dönüm Hayvancılık arazisi, ailemden eski ev arsası satılmış hala bankalara 150.000TL Borcum bulunmaktadır. 5 tane Uluslar arası Projemi 3 tanesi Hazır olmasına rağmen hayata geçirilememiştir. 2018 yılı  Mayıs ayında Sahanın bana devri için 21. Dönem Mersin Milletvekili  Damadımız, Yalçın Kaya’ya 6.5 milyon TL istenmiştir.

     Saha’yı düzenli aplikasyonlu teraslayıp, tel ihata ile güvenli çevirip, toprak işlemesini yaparak; çukurlar açıp, ihtiyaç olan gübreleri koyarak, can suyu verilerek dikim yapılmadığı, servis yolları açılıp, otları alınıp budama, bakımı ve su sisteminin düzenli yapılmamasından; ara ekimin az uygun olmayan yerlere yapılması, korunmadığı için sürekli içinde hayvanlar bulunmasından dolayı Cevizleri büyütmediği gibi fıstık çamları kurumuş,10.000 adet servi dikilmemiş; Arı kovanları konulan saha doğal bırakılarak 900 Adet Ceviz ile 6250 adet Fıstık Camı dikilmemiştir.Arıdan.2015-16- 2017 yıların da 4.5 ton organik bal alınmıştır.

 Türk Ticaret Kanununa göre;16/2/2016 tarihinde3157 yevmiye nolu; 11.07.2016 tarihinde 13577yevmiye nolu; 26.07.2016 Tarihin de 14352 yevmiye nolu ihtarlarda bulunularak; yetkisiz, vekaletsiz iş yaptıkları, Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olmadan; sözleşmelere ve kanunlara aykırı borçlandırmalar yapıldığı başka ihtarların yanında 3 kere ihtaren bildirilmiştir.

  Noterden 13/7/2016 tarihli; Türk Ticaret Kanuna uymayan Bilge Grup A.Ş 09316Nolu, İhtarname ile “24/12/2012/5 sayılı kararla Nebi Baysalın ortaklık tarafından vekil tayin edildiği, işlerini çok iyi yaptığı” bildirilmiştir. Nebi Baysal ise; 9317 nolu ihtarı ile; “24.12.20012/5 sayılı kararla yetkili olduğunu, işlerini çok mükemmel yaptığını” bildirmiştir. Bilge Grup A.Ş. ve Nebi Baysal şahsıma yaptıkları kanunsuz, dolandırıcılığı meşru göstermek için bu ihtarnameyi göndermiştir.”22.06.2016 tarihli noksanlara 24.12.2016 tarihli  kararın bir kısmını çizerek yetkisiz olduğu halde benim “yetkisiz” olduğumu,“son kapının son mandalı” diyerek  hakaret edip benimle hiç birisi konuşmamış, psikolojik tacize devam etmişlerdir.

     Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşa.Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş Yönetimi, Nebi Baysal, İbrahim Sancı beni ve şirketimi büyük zararlar içinde bıraktıkları gibi Sahayı bozmuşlar görevlerini yapmamışlardır. 4 yıldır Çalışanların; Adalıların; Arılarını koyup, ballarını alıp satmakta, Kiraladığım lojman da oturmakta, ara ekimleri kekik lavanta olmamasına rağmen adadan; çalışanlar ve dışarıdan gelenlerle toplatıp ticaretini yapmaktadırlar. İşletme içersine Başkalarının veya kendi arılarını koyup balını satamazlar. Tüm suçlar 14.08.2016Tarihinde Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir.

     Zeytin Yağı tenekeleri içinde bulunan 2 teneke balı Ankara’ya getirip Bilge Grup A.Ş eski ortakları; bizleri tanıyan bazı bürolara dağılmıştır. 2.5 yıl önce alınmış arıları tescil etmeye kalktığım için Hırsızlık ve dolandırıcılıktan soruşturma açılarak Marmara Adasından ayrılıp Yatalak olmuş babama Erdemli de bakarken; Nebi Baysal gelip Lojmanın anahtarını kırıp çalışanları şahit yazdırıp,2 teneke balını çaldığımı, arıları nitelikli dolandırdığımı söyleyerek şikayet de bulunmuştur. Üzülerek söyleyeyim ki Savcılar; benim verdiğim dilekçeyi Ortaklar arası anlaşmazlık görerek Kovuşturmaya Gerek Olmadığına karar vermiş, Nebi Baysal’ın  verdiği dilekçeler için; İşletme içinde arı ve bal sahibi olamayacak olan, hiçbir yetkisi bulunmayan; Hasan Çağlayan, İbrahim Sancı ile ortaklık şirketimi  ve beni büyük borçlar altına sokan Nebi Baysal için Görevini Kötüye kullanarak dava açıp beni tekrar Majör depresyon içine sokmuştur. 6 sene hapis 5 yıl gözetim hapsi verilmiştir. Bankalara ve Kamu kuruluşlarına Adi Ortaklığın zararına çalıştığımdan pilot ortak olduklarını tüm yetkilerin kendilerinde olduğunu, hırsızlık ve dolandırıcılıktan ceza aldığımı, bilgi belge vermeyin, Müşterek imzalı istersek verin demişlerdir. Ortaklığın işleyişi hakkında da bu güne kadar bilgi, defter ve kayıtlarını vermemişler ve verdirmemişlerdir. Mali durum hakkın da rapor çıkarttırmamış yıllık hesapları vermemişlerdir. Saha ilgisi olmayanlar; Bilge Grup A.Ş. ve Kardelen Boya’ya kayıtlı araçlar ile işletilmektedir. Sahaya girmem cebri olarak tamamen engellenmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 2017/128761 Dosya Nolu  işlem gören Suç duyurusu işlemleri devam etmektedir.

    Bunların hepsine vekalet versem; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olsa bile; Ağaçlandırmanın bütün işlerini Mevzuata Uygun; Devletin, Milletimin benim Menfaatime Yapmak Zorundadır.

     Aramızda yaptığımız 7.8.2011 tarihli ve 08.02.2012 tarihli sözleşmelere uygun çalışılmadığı; Türk Borçlar Kanunu, T.Medeni Kanuna, T.Ticaret Kanunlarına uygun hareket edilmediği, 2012 Mart Ayından bu yana konuşulmadığı, yıllık hesapların, bilgi kayıt ve defterlerinin verilmediği, sürekli borçlandırılarak psikolojik tacizin uygulandığı, iftiraların atıldığı, el altından borçlandırılıp, evrakların ve sahanın cebri tutulduğu, bilgi verilmediği; Vekaletsiz ve Ortaklık İzin Olursuz önemli sebepleri ile çekilmez bir durum oluşturduğu; Bunlardan dolayı da sözleşmelerin feshi için dava açılacağından;

  Şahsıma İzin Oluru Uygulama Projesi Bulunan Teslim Edilen Ağaçlandırma Sahasının; teslimi sağlanarak, Ercan Çelik (Şahsıma) Aileme, Şirketime Devletime ve Sahaya Verdikleri Zararların, Uzman Bilirkişilerce tespiti yapılarak; zarar verilenlere ödenmesi gerektiği konusunda tespit davası açılacağından;

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Bakanlık Makamın 9.03.2017 tarihli 07.10/53 sayılı OLUR’ların da;”Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 21.10.2016 tarihli 2317187 sayılı yazısı ve eklerinde Ercan Çelik’in Özel Ağaçlandırma Sahasına Bilge Grup Kağıt.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş.ni ortak almak istediği ifade edilerek ortaklığın Uygun olduğu bildirilmiştir. Yazı ekinde ilgililerin ortaklık taleplerine dair Vermiş Oldukları noter onaylı dilekçeleri ve taahhüt senedi yer almaktadır.” Denilmektedir.

       Talebim olmadığı gibi; benim 3 defa ihtarname de; Mevzuata uygun Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru ile vekaletlerimizin alınması gerektiği istenmiş, vekaletsiz ve Ortaklık Olursuz işlem yaptıkları; Orman Bölge, İşletme Müdürlüğüne bildirilmiştir. Özel Ağaçlandırma ortaklık oluru bana haber verilmeden, noter onaylı ortaklık dilekçemiz hazırlanmadan, Sahte Ortaklık Taahhüt Senedi ile alınmıştır. Burada etken rolü  Ağaçlandırma Şube Müdürü ” İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN“ yazarak, hiç yetkisi olmayan birini, Ortaklık İzin Oluru verilmeden 6 yıldır, ortaklık adına yetkili göstermiştir.

     Ortaklık Taahhüt Senedi; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Olurundan sonra, ortaklık olurunun tarih ve Sayısı yazılarak; Orman İşletme Müdürlüğünce ortak alan ile ortak olan kişilerin veya şirketlerin yetkililerinin; Ortakların; Uygulama Projesine; uygun ağaçlandırma ve ara ekim yapacakları için verdikleri Ortaklık Taahhüt Senedidir.

     Ercan Çelik in istek ve talebi ile Ortak Alacağı, Bilge Grup Kağ.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş yetkililerinin istek ve taleplerinin Noter Onaylı imzalı formunun bulunması gerektiği, bu form ve dilekçelerin ilgili birimlerce onaylanarak, Özel Ağaçlandırma Ortaklık Olurunun alınabileceği; Ortaklık oluru alınıncaya kadar  sahanın izin oluru sahibine teslimi gerektiğinden;

      İlgililere 9.03.2017 tarihli 53 sayılı Özel Ağaçlandırma Makam Olurunun iade edilerek tebliğinin yapılması, hususunda emir ve müsaadelerinize arz ederim.

                                 Ercan ÇELİK

                                 Kimya Mühendisi 

           Çevre Görevlisi Eğiticisi-İşyeri Hekimi İş güvenliği Uzman Eğiticisi

                                     A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı  

      

 

 

17 TEMMUZ 2016  TARİHİNDEN   AĞUSTOS  İÇİNDE ÇEKİLEN  FOTOĞRAFLAR 

AŞAĞIDA FISTIK ÇAMI BAHÇESİ FOTOĞRAFLARI

 

 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  17.6.2018
İzlenme:  1114
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MAHKEMELER, ORTAKLARIM BİLGE GRUP A.Ş. HANGİ KONULARDA DAVA AÇMIŞTIR
ARI Tescili Ve 2Teneke Bal ALMAKTAN DOLAYI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIKTAN DAVA AÇMIŞLAR 6 SENE MAHKUMUYET VE 5 SENE GÖZETİM KARARI VERDİRMİŞLERDİR. BU AŞAĞILIK ŞEREFSİZ İĞRENÇ İFTiRA AKILSAĞLIĞIMI CİDDİ ETKİLEDi.
Ercan ÇELİK [ 21.4.2018 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • TÜRKEŞ BELGESELİ...
 • YALNIZ ÇOBAN VİDEO...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • KAŞKAYI TÜRKLERİ...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • BÜYÜK İÇEL PROJESİ...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 • AMAZON BREZİLYA CEVİ...
 • MORİNGA ÇAYI "Ya...
 • 68 KUŞAĞI VE BELGESE...
 • KIRIM TÜRKLERİ ...
 • MERSİN VE İLÇELERİ H...
 • DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ...
 • İnsan Hakları Evrens...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • BÜYÜK SELÇUKLU,ANADO...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • BÜYÜK TÜRK MİLLET...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 • BÜYÜK İÇEL PROJESİ...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • MORİNGA ÇAYI "Ya...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • AMAZON BREZİLYA CEVİ...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim