İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK
Dünya nüfusu ve Karbondioksit
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  460967
Bugün Ziyaretçi :  510
Aktif Ziyaretçiler :  8

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

1-ERCAN ÇELİK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ORTAKLIĞIN FİİLLERİ FESHİ ZARARLARI,

 BAŞBAKAN,  ADALET BAKANI,  İÇİŞLERİ BAKANI’NA  AÇIK MEKTUP

 MAHKEME; ORTAKLARIM BİLGE GRUP A.Ş. HANGİ KONUDA DAVA AÇMIŞTIR?

 MARMARA ÖZELAÇLANDIRMA,CEVİZ-FISTIKÇAMI ARICILIK  HAYVANCILIK    

ERCAN ÇELİK  MARMARA ADASI  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA VE ARA EKİM  PROJESİ  VE BELGELER(TIKLA)

ERCAN ÇELİK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ORTAK ALINMASI,ORTAKLARIN İŞLEDİKLERİ VE İŞLETTİKLERİ FİİLLER(1)(TIKLA)

 15/TEMMUZ /2016 TARİHİNDEN  SORAKİ FİİLLER;BAL HIRSIZLIĞIM ARI DOLANDIRICILILIĞIM

ERCAN ÇELİK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ORTAK ALINMASI ORTAKLARIN İŞLEDİKLERİ İŞLETTİKLERİ  FİİLLER(2)

ERCAN ÇELİK ÖZEL AGAÇLANDIRMA ORTAK ALNMASI ORTAKLARIMIZ BİLGE GRUBUN KANUNSUZ FAALİYETLERİ

MARMARA ADASI, CEVİZ, FISTIKÇAMI  LAVANTA,KEKİK ADAÇAYI  PROJEMİZ 

MARMERA ADASI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA  ARICILIK HAYVANCILIK  BELGE VE FOTOĞRAFLAR

    Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne 30.07.2009 tarihinde Özel Ağaçlandırma müracaatım, idarenin 03.11.2010 tarih 2010/265 sayılı olurları ile (Ercan Çelik) adıma 49 yıl süre ile 2.987.095,70 m2 alanda özel ağaçlandırma yapmak üzere izin verilmiştir.(Ek: 1.İzin) Proje yaptırma esnasında, Açılmış Profillerden alınan toprak su numunelerinin analizi laboratuarda iken, meteorolojik hava analizlerine bakılmadan; Ağaç Ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürü İbrahim Ergüven Ve Orman Yüksek Mühendisi Turgay Uçar tarafından 20.01.2011 tarihli tutanak düzenlenmiştir, (EK:Tutanak) istek doğru mevzuata uygun istek olmamasına; engelleyici bir talep, Mühendisliklere aykırı bir tutanak olmasına rağmen 2.987.095,70m2-500.380,11m2lik alan) sahadan çıkarılarak kalan saha için, 6/7/2011 tarihinde idareden 2.486.715,59m2 alan için izin yenileme oluru alınmıştır. Proje Yaptırılması esnasında Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal, Vejdet Fehmi Şendil ile görüşülüp, Ortak ağaçlandırma kararı alınmıştır. Karar alınmadan önce, Marmara Ağaçlandırma ile ilgili hazırladığım Gösteri izletilmiş, Marmara Adası Sahaları Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal ile gezilmiştir. Mustafa Deryal (Kardelen Boyanın Başında) Vejdet Fehmi Şendil in (Gıpta Grup un başında,) Hasan Çağlayanın (Erdem Boya ve Hırdavatın başında) olmalarından işin finans işinin kolay olduğunu, kendi gruplarınca sağlanacağını ama sahadan ve uygulama projesinden benim Ercan Çelik olarak sorumlu olmam ve başında bulunmam gerektiğinin %50 paylı A.Ş. ortaklığı olacağı, Hasan Çağlayanın yönetim kurulu Başkanı; Ercan Çelik in Genel Müdür olacağı belirtilerek, Erdem Boya da  Mado  Pastanesin de 3 kere toplanılmıştır. Şirkete 5 beş ortak olarak katılacaklarını, verdikleri sözü harfiyen yerine getireceklerini beyan etmişlerdir.

    Son toplantıda sözleşmeye “Ortak hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesi ile erteleyemez. Ancak teknik şartlardan dolayı proje uygulaması 2012 sarkabilir.” Maddesinin eklenmesini Mustafa Deryal¸ Vejdet Fehmi Şendil ve Hasan Çağlayan istemişler, yanlarında da İbrahim Akdemir bulunmakta olduğundan, şahit yazılmıştır. Hasan Çağlayan ile 3.08.2011Tarihinde yapılan toplantıya, tarafımdan sözleşme hazırlanıp getirilmiştir. Sözleşme 6 nüshadır. Bir nüshası bende kalmış Hasan Çağlayan imzalamış 5 nüshasını diğer ortaklarına imzalatmaya götürmüştür. Ancak imzalatarak getirmemiştir. En az 2 defa görüşmemiz de proje yaptırma esnasında istememe rağmen “Gardaş bize güvenmiyor musun? sözümüz söz, biz sözümüzü yerine getireceğiz” demiştir. (Bu sözleşme 7.8.2011 Tarihli Sözleşme, Ercan Çelik-Hasan Çağlayan sözleşmesidir.)

  Tarafımdan yaptırılan Proje; “Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi”; Makamın 2.01.2012 tarih 01 sayılı emirleri ile kayıt altına alınmıştır. Ara ekim ve yeterli sulama sisteminin yapılacağına dair adıma 03.01.2012 tarihli Taahhüt Senedi verilmiştir (Ek:Ercan Çelik Taahhüt Senedi)  04.01.2012Tarihli Saha Teslim Tutanağı ile fiilen tarafımdan Saha Teslim alınmıştır.

   04.01.2012 tarihinde yeni ortaklık şirketinin Kurulması gerektiğinden telefonla Hasan Çağlayan’a haber verilmiştir. 24.01.2012 tarihinde Hasan Çağlayan Muhasebeci Tacettin Kaytar tarafından hazırlanan şirket kuruluşunun E-Mektup adresime geleceğini belirtmiştir. E Mektup Adresime “Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adi Ortaklığı Ortaklık Sözleşmesi taslağıgelmiştir. Buna şiddetle itiraz ederek Hasan Çağlayan aranmış adi ortaklık istemediğim bildirilmiştir. Sözleşmeye göre %50 si benim olan, A.Ş yapmamız gerektiği, adi ortaklığın yanlış olacağı, 1.Anlaşmaya göre sözleşmenin  değiştirilmesi gerektiği ile birçok konu tartışılmıştır. Tartışmalı haldeki sözleşmeden bir kısmı çıkarılıp bir kısmı da değiştirilip, Ucube halde Hasan Çağlayan tarafından Tacettin Kaytar a yazılı hale getirtilip Balıkesir 3. Noterliğine getirilerek Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adi Ortaklığı sözleşmesi; 3.Noterliğine getirip 8.02.2012 tarihinde 04620 nolu Hasan Çağlayan, Kadir Mahir Damatlar ve tarafımdan; Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adi Ortaklığı Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. (Ek: Adi Ortaklık Sözleşmesi) Adi Ortaklık sözleşmesi iki ortak arasında yapılmış, Türk Borçlar Kanununa göre işleyen bir ticari ortaklıktır.

   Ercan Çelik Ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adi Ortaklığı’nın 8.02.2012 tarihli 04620 nolu yapılan sözleşmesin de:

(“Saha teslimi ve dikimlerin bu yıl 2012 yılı içerisin de  başlatılması ve bitirilmesi özel şartların esasını  oluşturmaktadır”.

“Bu esasa göre 3 yıl bakım süresi de olmak üzere hiçbir hibe kredi V.S düşünülmeksizin yeni ortak tarafından zamanında ve mekanın da uygulama projesi esaslarında ağaçlandırma sahası ara ekim organik damlama sulama gerçekleştirme finansı sağlanacaktır.”

“Uygulama projesini saha tahsis sahibi Ercan Çelik ile birlikte ortak eksiksiz yerine getirecektir. Sahadan ve uygulamadan Ercan Çelik sorumlu olacaktır.”

2011 ve 2012 yılında uygulama projesi toptan hayata geçirildiği ağaçlandırma dikim ve ara ekimleri yapıldığı zaman;3 yıl içerisin de saha yüzde elli devir olsa dahi tüm saha ürünlerinin gelirleri ara dikim ürünlerinden kazanılanlar öncelikle finansör ortağa aktarılacak yapılan tüm harcamalar karşılanacaktır. Bu şarta bağlı olarak finansörlerin masraflarının (Sahaya aktardıkları Maliyetlerin) ürünlerden alınan gelirlerden karşılanması esastır.3 yıl içerisinde bu maliyetler ürünlerden karşılanmıyorsa kalan kısmı hibe ve kredilerden alınanlardan karşılanacaktır. Eğer finansörlerin masrafları kısa bir sürede karşılanıyorsa mesela 1 yılda karşılanıyorsa üstü kazanımları ortaklar arasında %50 paylaşılacaktır. (Bu maddenin esası Ercan Çelik Hasan Çağlayan Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.) Bu esasa dayalı olarak ilgili alınacak krediler hibeler başka hangi ad altında olursa olsun alınacak miktarlar %50 ortaklı yatırımlara aktarılacak veya paylaşılacaktır.”

 “Ortak hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesi ile erteleyemez. Ancak teknik şartlardan dolayı proje uygulaması 2012 sarkabilir.”

Bu sözleşmenin proje uygulama detayları yer ve zaman, tür konuları, yönetim şartları ve ücretleri, uygulama projesi dışı yapılan masrafların ödemelerin listesi devir şartının nasıl olacağı 3 yıllık maliyet ve geri ödemelerin neler olacağı bu sözleşmenin üst maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde karşılıklı ortak kararlar alınarak yapılacak bu kararlar bir tutanakla veya karar defteri ile imza altına alınacaktır.””Bu maddede kararlar Sözleşme esaslarına göre hazırlanması gerekli kararlar olduğu gibi  A.Ş. olunması halinde  yapılacak işlemlerdir.”

“Ortaklığın Sermayesi: Ortaklığın sermayesi  20.000,00 (YirmibinTL) olup,  sermayesi  ortaklar tarafından, işin   gereğince  her bir ortak ERCAN ÇELİK , %50 ortaklık payı için 10.000.-TL(onbinTL), BİLGE GRUP KAĞITÇILIK, ÇEVRE, ENERJİ, İNŞAAT, TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  %50  ortaklık payı için 10.000.-TL (onbinTL)  sermaye payları oranında  iştirak edeceklerdir”.

“-KAR VE ZARAR TAKSİMİ: Kar ve zarar ortakların koymuş oldukları sermaye oranında yani  Ercan ÇELİK  %50, BİLGE GRUP KAĞITÇILIK, ÇEVRE, ENERJİ, İNŞAAT, TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ %50  oranında iştirak edeceklerdir.”

 “ORTAKLIĞIN TEMSİL VE İDARESİ: Adi ortaklığın idaresi ERCAN ÇELİK kendisi ile BİLGE GRUP KAĞITÇILIK, ÇEVRE, ENERJİ, İNŞAAT, TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Hasan ÇAĞLAYAN’ın müşterek imzaları ile temsil ve ilzamı sağlanacaktır.”) denilmektedir. (Ek:Noterden 08.02.2012 Tarihli Adi Ortaklık Sözleşmesi)

Orman İşletme Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü nazarında ortak olunabilmesi için her ikimizin ortaklık talebi noter onaylı dilekçesinin İşletme Müdürlüğüne verilip, Makamca onaylanması gerekli olduğu halde; Orman İdaresiyle ilgili ortaklık işlemleri yapılmadan Ağaçlandırma Şube Müdürü İbrahim Ergüven tarafından Hasan Çağlayan’a Taahhütname Senedi onaylanması için verilen taahhütname Senedi örneğinde; Orman Genel Müdürlüğünce Tarafıma Verilen 02.01.2012 tarih01 sayılı izni; Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adi Ortaklık izni göstererek, Taahhüt Senedi vermemiz istenmiştir. Bunu elden Hasan Çağlayan takip etmiştir. Balıkesir 1.Noterliğince 1966sayı ile Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Adi Ortaklığı tarafından doğrudan 9/02/2012 Tarihinde Taahhüt Senedi imzalanmıştır.(Ek Adi Ortaklık Taahhütnamesi

Taahhüt  Senedin de; Senet başlığı sayfa 1. Ve 2. Satırlarında ve 2.sayfa son paragrafta, İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN“ yazdırıldığı, Noter Dayanakların yanlış olduğu, Bu belgeyi götürerek Orman İşletme Müdürlüğüne Verdiğimiz de Orman İşletme Müdürlüğü de izin hakkı sahibi tarafından verilmiş belge olduğunu düşündüğü için hemen Ortaklık İzin Oluruna gerek duymadan Ortaklığı Kabul etmiştir. Oysa Öncelikle Ortaklık İzin Olurumuzun İşletme Müdürlüğüne verilerek Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğün onaylaması, Makama onaylatması ve bize bildirmesi gerekirdi. (Ağaçlandırma Yönetmeliği Madde: 26/2b)

  Yine İzin Hakkı Sahibi: “Ercan Çelik Ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına  Hasan Çağlayan”  asla yazılamaz, Hasan Çağlayan’a hem ben Ercan Çelik  hem de  Bilge Grup A.Ş yetki vermemiştir. Bundan dolayı bizim adımıza hareket etme hakkı yoktur. Bu belgeyi hazırlatan Hasan Çağlayan’dır. Hazırlayanda Orman Ağaçlandırma Şube Müdürü İbrahim Ergüven dir. Bu Resmi evrakta sahtecilik suçudur. Kasten işlenmiş bir suçtur: Resmi Belge gerçeğe aykırı düzenlenmiş, şahsımı aldatmış ve belge kullanılmıştır.

  İmza sirkülerinde de15/02/2012 tarihli Ankara 27.noterliğince verilen imza sirküleri gereği tek Hasan Çağlayan imzasını verdiği, (Ek:Ortaklık İmza Sirküleri) belirtiliyor. Bahse konu kararda Hasan Çağlayan’a tek başına yetki verilmiyor, Noter Dayanakları yanlış vermiştir.

  Kısacası; Orman Genel Müdürlüğünden Ortaklık izin oluru alınmadan  gerçeğe aykırı şahsım aldatılarak;  resmi evrakta sahtecilik suçu işlenerek sahte  Taahüt Senedi  verdirilmiştir.

 

 -ÇKS ve Organik sertifika için baş vurulup, kabul ettirildikten sonra, tekrar Hasan Çağlayan’la ortaklık için ÇKS Ve Organik Sertifikanın doldurulmasından sonra, Sürekli  kredi almaktan  bahsedip; tüm yetkilerin de kendilerine verilmesini istemelerinden,

   -Beni  T.C. Ziraat Bankası Yenimahalle şubesine  götürerek  borçlanmam için  imza verdirmelerinden;  eşim müsaade etmediği için  kredi almaya müsaade etmediğimi  bankaya bildirmemden

    - Ben de ne kadar evrak asılları varsa alınmış Ortaklık Adresi olarak gösterilen Kazım Karabekir caddesi Kültür Çarşısı  7/84-Altındağ adresi;Bilge grup A.Ş.  adresi 7/82 –Altındağ ortaklık merkezi ile  Merkezinde tek benimle sözleşme yapılıp, adi ortaklık kurulmuşken7/82-83-84  kapısının  aynı kapıdan geçiş olarak birleşmesinden;tüm Bilge Grup Ortaklarının kurduğu şirket ortaklıklarının (5 veya daha fazla) merkezlerinin aynı adrese taşınmasından, Dışkapı dan  içeriye 3. Kapı içerisine  Aynı Odaya bütün  belge ve evrakların konulmasından ;

   -Adi ortaklık  kuruluş anında otur diye gösterilen;  masa ve koltuğa, Hasan Çağlayanın Kendisi oturmasından,

    -A.Ş. Ortaklığı kuracağız derken ADİ ORTAKLIK yapılması, bazı maddelerin anlaşılmaz hale getirilerek, bozulmuş olduğundan ancak biz böyle istiyoruz denmesin den” Uzun yıllar Ağabey olarak tanımamızdan dolayı imzalandığımdan;

    -O zamana kadar tarafıma evrak kayıt defter fatura bilgi hiçbir şey vermediklerinden

  -Yalnız ve mekansız inceleme yapıp, kayıtları inceleyip, karar alamadığımdan,

  -Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi” nin hayata geçirilmesi için projeye uygun yapılmasını; ortaklık olarak kendimiz sağlayacaktık ya da bir firmaya ihale edecektik.  En Uygun fiyatı Coşkun Ormancılık vermişti.  Onlara vermeye karar verdik. Onlara verceğimizi 10 Mart da bildirdik. Ancak Bilge Grup A.Ş  sürekli oyalanıyorlar. Tamam biz hazırız demiyorlardı

   -11-Martta Anlaşmada mutabakat sağlanınca güvene dayalı olarak 16.000 Fidan dikecek 1 yıllık teknik destek ve eğitimi  Prof.Dr. Senih Yazgan verecek fidan tanesi 17 TL.den yapacaklardır.Coşkun Ormancılık iş ve işlemlerini Hayati Küpeli ile birlikte yapacağından  Sertifikalı fidanla ilgili Taahhütname; Hüseyin Olacaktan Ve Ziraat Mühendisi Orhan Yılmaz yapacaklarından 13.Mart.2012 tarihinde Bandırma 3. Noterliğinden sertifikalı fidan taahhütnamesi alınmıştır. Ancak bizim tarafımızdan sözleşme yapılmamıştır.

-  İhtar niteliğinde Mustafa Deryal, Hasan Çağlayan, Vejdet Fehmi Şendil, Kadir Mahir Damatlar’a da gönderilen 6/Nisan/2012 tarihli Mektupta da; “Muhasebeden sizin istek ve talebiniz üzerine hazırlandığı söylenen bir adi ortaklık sözleşmesi getirilmiş ve bunun noterden tasdiki istenmiştir. Bu getirilen sözleşmenin bende uyandırdığı kanaat tamamen beni risk altına sokan hile yollu ileride kötü duruma düşürerek, ele geçirme mantığıyla gelişmiş bir durum ortaya koyduğu hususudur(Ek Mektup) İyi niyetli olmadıkları beni ileride risk altına sokarak hile yollu sahayı ele geçirme mantığıyla hareket ettiklerini diplomatik bir lisanla anlattım. Sözle söyleyip,  e-mektupla ve mektupla ihtarda bulundum. Bu mektuptan sonra  Bilge Grup A.Ş yönetimi benimle konuşmayıkesmişlerdir.

        Bu sözleşme için  iki defa  Mart Ayında toplantı yapıldığı Arazinin işlenmesine 15 Martta başlanmış olduğu için; Efraim Coşkun Tarafından  isteğimize göre hazırlanan sözleşme  Hasan Çağlayan ve tarafımdan 10.04.2012 tarihli hizmet sözleşmesi, fidan sözleşmesi imzalanmıştır.(Ek:Coşkun Ormancılık Sözleşmesi)

      Efrayim Coşkun tarafından Sahayı 23.04.2012 tarihinde işi bitirdikleri Teslim Almamız için hem bana, hem Hasan Çağlayan’a Telefon edilmişti. Ben de Hasan Çağlayan a telefon ettiğim halde  Hasan Çağlayan gelmemiştir.

      Hasan Çağlayanın gelmemesini de bahane eden Efraim Coşkun sahanın teslim alınması gerektiğini, bir tutanakla durum tespiti yapacağını,  o zaman sahamızda çalışan  Marmara Adasının tek Ziraat teknisyeni  Ömer Çolak ın raporunu ekleyeceklerini belirterek  bir 23.Nisan2012 tarihli  tutanak hazırladılar, bende imzalayıp, iki nüshasını aldım.   Bu tutanak dan ziyade sahada durum nedir  Mahkeme Kararıyla Ttespit Ettireceğim dedim. Ben sahada uğraşırken,  Hayati Küpeliyle Hasan Çağlayanın anlaştıkları konusunda Hayatinin yakın komşusundan haber aldım.  Sahada Coşkun Ormancılık ve Hayati Küpelinin yaptıklarının Tespiti İçin Marmara Sulh Hukuk Mahkemesine Müracaat ettim. Hayati Küpeli benimle konuşmayarak geri döndü Mahkemeye birkaç defa girdi çıktı sonra mahkeme de  tespitin yapılmasına gerek yok  kararı çıktı.  O zaman Hakimler Fetocu idi, 28.04.2012 tarihinde sahada ayağım kırıldı. Marmara Hastanesin de  tedavi olamadığım için   Sahil Güvenlikle  Bandırma Hastanesine vardık, orada ameliyatın düzgün yapılamayacağı kanaati oluştuğundan; Fidancı Hüseyin Olacak bir ambulans kiralayıp eşliğinde Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesine  getirildim  Önemli bir ameliyat olup, 29.04.2012 ile 11.05.2012 tarihleri arasında hastanede, 11.05.2012 tarihinden sonra 2 ay evde yatarak tedavi gördüm. 11.07.2012  tarihine kadar raporlu durumdaydım   

  -Güvenimi iyice sarsmışlardır. 8.02.20012 tarihli Adi Ortaklık Sözleşme ve ekleri, 9.02.2012 tarihli Taahhüt Senedini ve İmza Sirkülerini  okuyunca  hayrete düşürmüşlerdir;

   -Çağlayan Ve 4 arkadaşı; 17/Ocak/2012 tarihinde Bilge Grup Kagıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ni kurarak; Karar Defterine 23/Ocak/2012 tarihinde Aşağıdaki Kararları Almıştır. 

    1-Ercan Çelik (Vergi No:2360079126–T.C Kimlik No:16457296538 şahsı ile Balıkesir ili Marmara adası orman Mülkiyetindeki sahaya İzin alınarak Adi Ortaklık firması Kurulması.

    2-Ortaklığın Ercan Çelik şahsı 10.000 TL Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 10.000Tl olmak üzere 20.000TL sermayeli  Adi ortaklığın Kurulmasına,

    3-Kurulacak ortaklıkla ilgili Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcileri Mustafa Deryal Ve Hasan Çağlayanın Atanmasına şirketimizi her türlü temsil ve ilzama yetkili olmalarına,

   4-“Orman İşletmesinin talep ettiği noter onaylı taahhüt senedi” ile müracaat dilekçesinin tanzim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” demektedir. (Ek  Noter Adi Ortaklık Sözleşme ve taahhütname dayanakları ekler)

        17 Ocak 2011 tarihinde çıkarılan İmza sirkülerinde ise;Şirket Tarafından Verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvan veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması şarttır”demektedir. (Ek:Adi Ortaklık Sözleşmesine dayanak ekte mevcuttur )

    -Yukarıda bana haber verilmeden zoraki olarak yaptığımız Adi Ortaklık Sözleşmesi Ekinde “Orman Mülkiyetindeki Sahaya İZİN ALINARAK adi ortaklık Firması kurulması, Sermayesinin 20.000 TL olması, şirketi temsilen Mustafa Deryal, Hasan Çağlayan olacağı, Noter onaylı Taahhüt Senedi ile müracaat dilekçesinin tanzim edilmesine” diye 23.01.2012 Tarihinde karar almışlardır. Orman Mülkiyetindeki sahaya” izin alınarak” adi ortaklık kurulması demektedirler. Ercan Çelik tarafından 49 yıllığına Orman Mülkiyetindeki tahsisi yapılmış sahaya Ortaklık İzin Olurunun Alınması Kararı olacak” demeleri gerekir. Adi Ortaklık istemeleri ve bu aldıkları karardan da anlaşılıyor ki; sahaya ileride sahip olmak niyetleri bulunmaktadır.Türk Ticaret Kanununa göre Dirayetli Tacir Sıfatı taşımamaktadırlar.

   Adi Ortaklık istemelerinin bir başka sebebi Ne olabilir dedim; Ağaçlandırma Yönetmenliği 26 maddede belirtilen sahaya ortak alınması ve mirasçılara intikali” başlığı altında (3)a), (10),(11) İşletme müdürlüğüne ölüm halinin resmi belgelerle bildirilmesinden sonra işletme müdürlüğünce veraset ilamında belirtilen mirasçılara yapılacak tebligatlarda, (a) Devir ile ilgili talep dilekçesi, (b) Noter onaylı taahhüt senedi  ile müracaat  etmeleri istenir. Müracaat halinde İşletme Müdürlüğü  Bölge ve Genel Müdürlük onaylarsa mirasçılara devri kabul edilir.

 Şahısla ortaklık yapılırsa ölümünden sonra mirasçılara devredilebilir. Tüzel kişilik A.Ş ile en az 99 sene ve yenilenirse yıllarca devam eden bir ortaklık  yapılabilirdi..

     -Üst sahada yapılan Coşkun Ormancılıkla ilgili sözleşmeye hizmet taahhüt sözleşmelerine hiç uygun olmadığı için Marmara Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanlığına tespit davası için başvurdum. Hasan Çağlayan, Hayati Küpeli İle anlaşarak Hayati Küpeliyi görevlendirerek, benim başvurumu reddettirmiştir. Çükü görevli hakim o zamanın FETÖ görevlisidir. Mahkeme tarafından hiçbir tespitin yapılmasını ortaklarım istememektedir. Hala Tespit Davası için tarafımdan yatırılan harç durmaktadır.

    Hayatı Küpeli’nin Uygulama Projesinde yapılmayan işlerin neler olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda çalışanlar fidancı Hüseyin Olacak ve benimle birlikte tuttuğu tespit tutanaklarını Hasan Çağlayan’a söylenmesine ve benim  “sahayı terk edin işi boşlayın”dememe rağmen Hayati Küpeli’nin Hasan Çağlayanla anlaşması sonucunda tekrar sahaya girerek sahayı bozmuşlardır. Bütün bunlar tarafımdan ihtar edilmiştir. (Ek: (1Temmuz2012  Tarihli Tutanak)  Ağutos-Eylül 2012 ihtarları)

      Fidancı Hüseyin Olacak’ın yıllardır fidancılık yapan tecrübeli birisi olduğu; taahhütname de Danışman olarak Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi; Bölgede Saygın Alara Fidancılığın Danışmanı olan Prof. Dr. Nezih Yazgan’ı ve Ziraat Mühendisi Orhan Yılmaz’ı getirdiği, 2 defa saha taramasından sonra Hasan Çağlayanın hakimiyet’inde iken çağrılmadığı, Prof.Dr. Nezih Yazgan Hocaya, güvenmiş olmam, bizlere ve çalışanları toprak işlemesi, çukurların kazılması, içine organik gübre koyarak fidan dikimi, can suyu, çıtalara bağlanması, ara ekim, topraktaki buzlanmadan sonra yapılması gerekenler, budaması, bakımı,  bakım esnasında yabani otların alınması, sürülmesi, tırmıklanması, havuz ve su sistemleri ile her fidan için veri tabanı hazırlanarak, dikim alanlarında çiçek zamanı buzlanmayı önleyecek tedbirler konusunda eğitim vermeye başlamış epey bilgi vermişti.

 MARMARA ADASI AĞÇLANDIRMA  SAHASINI HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPTIĞIMIZ FİRMA DÜZGÜN YAPMAYINCA KENDİ FİRMAMIZLA ES-CAN A.Ş ile YAPILAN SÖZLEŞME;

    Eski Sözleşme yapılan firma işleri çok kötü yapınca Kendi Escan A.Ş. firmamızla  kaliteli  Kar düşünülmeden  yapabileceğimiz, Hasan Çağlayan’a anlatılmış,  uygun görüp kabul etmesinden sonra temsil ve ilzama ben yetkili olduğum için; Escan Enerji Çev. Su, Orm.Mad.Mühen.Gıda Turizm Komis. Danışmanlık Can Güven. ve Sağ. Merkezi A.Ş.için Kendim Müfettiş Olduğum zamanda %1 hisse verip Yönetim Kurulu Başkanı yaptığım, ikinci genel kurulda yetki vermediğim; önceden kendi şirketini başaramayıp kapatan, Nebi Baysal’a yetki Vererek  kendi şirketimin başında yetkilendirdim. Böylece Ercan Çelik Ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre, Enerji, İnşaat, Tarım Ürünleri sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adi Ortaklığı ile  Marmara adasındaki  sahaların hizmetleriyle ilgili sözleşmeyi yaptığımız Es-Can Enerji Çevre Su Ormancılık Mad. Mühendislik Gıda Turizm Komisyon Danışmanlık Can Güvenliği Ve Sağlığı Merkezi Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı  yetkili k NEBİ BAYSAL 13.07.2012 tarihinde şirket merkezinde  Sözleşmeyi imzalamıştır. Sözleşmeye bağlı fidan sözleşmesini 3/8/2012 tarihli Escan A.Ş Adına Nebi Baysal’ın fidancı Hüseyin Olacak’la iki şahitle imzalamıştır

   Sözleşmeyi; Fidancı Hüseyin Olacakla görüşüp, nasıl içinden çıkabileceksek ona göre hazırladım. Nebi Baysal ve Hasan Çağlayan’a verdim. Hepsi Kabul ederek imzaladılar.

 SÖZLEŞMEDE:

 Fidan Bir yıllık teknik destek ve bakımı  %100 garanti 17 TLden çukur açmak fidanları dikmek, kazık çakmak, Kazığa fidanları bağlamak, her fidan için veri tabanı hazırlamak işini Fidancıya  Escan yaptıracaktır.

      Fidancı ile yapılan sözleşmede 16 TLden yaptırılacak  fidan başı 1 TL  Escan A.Ş  kazanacak diğer yapılan işlemlerde Maliyet +% 10 alınacaktır.

     Fidan; Bir yıllık teknik destek ve bakımı  %100 garanti Prof. Dr. Nezih Yazgan müşavirliğinde, toprak işlemek, çukur açmak, çukur içine organik gübre ve toprak koymak, fidanları dikmek, kazık çakmak, Kazığa fidanları bağlamak,  ot almak her fidan için veri tabanı hazırlayarak 3 yıl bakım işini Ara ekim Organizasyonları göz önüne alınarak Fidancıya  Escan yaptıracaktır. Bu sözleşme; her ortağın yapılan işin kontrolünü yapabileceğini daha kaliteli ve ucuza mal edileceği için; karşılıklı oturup fayda ve zararları tartışılarak hür iradeyle yapılmıştır.

    Ayrıca Saha içinde bulunan koca yemiş ve ahlat, alıç ve diğer faydalı ağaçlar düzgün budama ve bakıma tabi tutularak aşılanacak, düzenli bakımı yapılacaktır. Ayrıca dikilen her fidan Bilgisayarda veri Tabanına  kaydedilip  yapılanlar ve özellikleri  işlenecektir.

    Nebi BAYSAL’ı götürerek Abdullah  Sarkana ait Lojman olarak kiraladığım  22 eylül Caddesi (89/3 ) olan daireye yerleştirdim.  Orada Çalışan Ekskavatörün yanına  İstanbuldan bir ekskavatör  daha getirerek  2 ekskavatör  1 adet  4 çeker kamyoneti kiralayarak  Çalışmaya  başladık.  15 gün çalıştık, Ücreti    Ortaklık adına sözleşmeye göre   Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San ve Tic. A.Ş ödeyecekti.  Bu zaman zarfında  ödemedikleri gibi kenara çekildiler. Es-Can Adına  Nebi baysal  2 defa  Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San ve Tic. A.Ş ye ihtar çekmiştir.  3 defada ben görevlerini yerine getirmediğine dair  ihtarları çektim.

   Ziraat Odasından;Adi Ortaklık Taahhütnamesi imzalanmadan önce;Organik Tarım kredisi için ÇKS doldurulmuş, Organik Sertifika için İlçe Tarıma ve sertifika veren kuruluşa müracaat edilmişti. Ve herhangi bir konvansiyonel kimyasal gübre ilaç v.s kullanılmadığı için Organik sertifikaya müracaat edilmişti. Sertifika alınmıştı. Adi Ortaklık Taahhütnamesinden sonra tekrar ortaklık adına kayıtlar yapılmıştır. Ama bunlarla ilgili hiçbir belge bana verilmiyordu. Bunlarla ilgili belgeler bir sürü yeni kurulmuş veya eski şirketlerin merkezinin adresi olmuş, aynı muhasebelerin tutulduğu 7/84 dış kapı numarası olan dehliz gibi 3 kapı içeri de Aynı odada toplanmıştı.

   Sözleşme gereği finansör; Bilge Grup A.Ş tarafından İşe başlanırken Avans niteliğinde haftalık yapacağı işlerin bedeli ödenecekti. Ancak ne Escan A.Ş.ye; ne de  Efraim Coşkuna gerekli ödemeleri yapmamış, tamamen beni  karşısına alarak, Ortak alınmış kararlara uymamaya benim zararımı  isteyen davranışlar  sergileme ye, hizmet sözleşmesi yapılan  firma yetkililerini  tek tek yanlarına almaya başlamalarından, Türk Ticaret Kanununa uygun  ihtarlar çekilmiştir.

İHTARLAR;

 7.08.2012,tarihinde Ankara 6. Noterliğince 12348 yevmiye nolu ihtar;

 Tarafımdan (Ercan Çelik); Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  uyarılmıştır. 

   İhtarnamede;

   “Yapılan imzalama işlerini Hasan Çağlayanın imzaladığı yetkisi bulunmadığı, ortaklıklarıyla ilgili yapılan işlemlerin hukuki zemine oturtulması gerektiği,

    Muhasebe kayıtlarında sürekli borçlu gösterildiğim uygulamadan sorumlu olduğum halde; Efraim Coşkun ile Hayati Küpeli’nin sahayı bozup uzaklaştığı sorumluluğun Efrayim Coşkun ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketin de olduğu, hususunun ihtaren bildirilmiştir.(EK.7/8/2012 tarihli ihtarname)

  2-9.08 2012, tarih Ankara 6. Noterliğince 12559 Yevmiye nolu  İhtar;

Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ihtarlarla   tarafımdan  uyarıldığı;

  İhtarnamede;

  Yapılan ağaçlandırma ve ara ekimlerin organik damlama sulama sistemiyle projenin yeniden onaylatılması, sözleşmede hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesiyle ertelenemeyeceği eğer finans bulunmazsa 2012 yılında zirai kredi alınarak ara ekimin yapılması” Hususlarının ihtaren bildirildiği,(Ek:9/8/2012 tarihli) ihtarname;

    13 AĞUSTOS/2012 TARİH 12348 Nolu İHTARNAME

   13/08/2012 tarihli Ankara 6. Noterliğince 12348 yevmiye nolu ihtarla

  Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine Ercan Çelik tarafından Uyarıldığı,  (Ek:13/8/2012 Tarih 12348 Nolu İhtar)

  İHTARNAMEDE;

 “-Hasan Çağlayanın tek başına yetkili olmadığı,

 -Ortaklığımızla ilgili yapılan ve yapılacak işlemlerin hukuki zemine oturtulması gerektiği;

  -Muhasebe kayıtlarında sürekli borçlu gösterildiğim, proje uygulama ve yönetimin finansla yapılacağını, finanslarının bulunmadığı takdirde finans arayışına gireceğim,

  -Ortaklığımız merkezi olarak gösterilen adres, tek kapıdan, giriş anahtarı şirketiniz yetkilileri ve görevlilerinde bulunan, diğer ortaklık şirketlerinizin evrak ve kayıtlarının bulunduğu bir adres olduğu,

 -Ortaklığımız evrakları kayıtları ise, 2. İç kapıdan içeri  şirketin Muhasebe bölümünde diğer bütün şirketlerinizin  evraklarının olduğu kısımda olduğu,

 -Ortaklığımızın başlangıç tarihi gerçek olarak 7 ağustos 2011 olmasından, (Ercan Çelik Hasan Çağlayan Sözleşmesi) (Bu tarih ve Öncesinin evraklarını Hasan Çağlayana teslim etmiş olmamdan) bu zamandan sonra bütün evrakların asıllarının şirketiniz merkezinde bulunmamasından, bu güne kadarki evrak ve kayıtları tam olarak inceleyemediğimi,

 -Muhasebeciden10.01.2012-30.6.2012 tarihli mizanı aldığımı,T.Borçlar Kanununa göre Adi ortaklıkta bütün ortakların ortaklığın işlerinin nasıl gittiği hakkında şahsen bilgi almaya ve ortaklık defter ve kayıtlarını incelemeye ve kendisi için ortaklığın mali dirimi hakkında özet çıkarma hakkının bulunduğu, bu hususa aykırı hükümlerin geçersiz olduğunun belirtildiği,

 -Şirketiniz temsilcisi ile tarafıma;Ortaklık ve ağaçlandırma amaç ve hedefine uygun, evrak kayıt incelemeleri ile ortak kararların alınacağı, projenin yönetileceği, içinde telefon faks ve bilgisayarı, interneti, (elektronik imza, internet bankacılığı yapılacak tarzda) web sayfası bulunan, bağımsız bir adresin gösterilmesi; tüm evrak ve kayıtların, borçlar ile ticaret kanunu, muhasebe kayıtları esaslarına uygun tarafıma ve temsilcinize teslimi gerektiği,

İhtaren bildirilmiştir”.(Ek:13/08/2012 tarihli12348YevmiyeNolu ihtar)

  26 EYLÜL2012 TARİH 14717 NOLU İHTARNAME 

     26 Eylül 2012 tarihinde Ankara 6.noterliğince 14717 yevmiye nolu ihtarla  tekraren Uyarılmıştır (Ek Tarih sayılı ihtar.)

  “-Muhasebe kayıtlarında sürekli borçlu gösterilmemin devam etmekte olduğu, ortaklığımızla ilgili kayıtlardaki tarafıma yapılan borçlandırmalarda geri ödeme taahhütleri şirketinizce yapılmadığı,

-Ortaklığımızla ilgili yapılan ve yapılacak işlemlerin yönetim kurulunuzca hukuki zemine oturtulması hususunda bilgi verilmediği,-

-Toprak işlemesi, tel ihata, fidanlar ve dikimi, havuzlar damlama sulama finansı temin edilememiş bir planlama getirilmemiş olduğu,

 -Tüm evrak ve kayıtların, borçlar kanunu ile ticaret kanunu, muhasebe kayıtları esaslarına uygun tarafıma teslimi yapılmadığı;

 -Efrayim Coşkun’un toprak işleme ve dikim işini gelişigüzel yapmasından dolayı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünün 14.09.2012 tarih 8532 sayılı yazısı ile ekskavatörle toprak işleme ve terasların eş yükselti eğrilerine paralel yapılmadığının tespit edildiğinin bildirildiği,

-Proje ile ilgili taahhütlerimizin 15.12.2012 tarihine kadar yerine getirilmesi, yerine getirilmediği takdirde projenin iptal edileceği ile ilgili ihtar yazısı tarafıma 24.09.2012 tarihinde tebliğ edildiği,

-Orman Mühendisi Kontrolörün Gökhan Çakmak’ın işe gitmediğini, aplikasyoncunun da (harita ölçüm işi yapan) o anda işyerinde olmadığı,

 -Ayrıca; Ortaklığın: benden habersiz imzam olmadan Bilge Grup ortağı olan Erdem Boya’ya, diğer ortaklıklara Kişi ve Kuruluşlara, muhasebece borçlandırıldığı,

 -Ortaklık için; Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi merkezi içinde bir oda gösterildiği, ancak; bu adresteki oda ortaklık amaç ve hedeflerine uygun ortak kararların alınacağı, projenin yönetileceği, içinde telefon faks ve bilgisayarı, interneti, (elektronik imza, internet bankacılığı yapılacak tarzda) web sayfası bulunan, bağımsız bir adres olmadığı;

 -İşletmece gerekli olan finans, ÇKS si kullanılarak %50 adi ortaklık için finans temin ediyor diyerek Zirai Kredi alacağınızı söylüyor, diğer taraftan ödeme mali yetkileri tek başına bize verilmezse krediyi almayacağız diye tehdit ederek beklettiğiniz,

  -Krediyi veren kuruluş, krediyi kimlere hangi teminatla vereceğini ve paranın nasıl geri ödeneceğini hesap ederek verdiğini,

  -Bir an önce işlenecek veya erozyona uğrayacak toprak, dikilecek fide ve fidan, su, Orman İşletmesine verilmiş taahhüt, alacaklılar, ümit verilecek insanlar düşünülmediği, Böyle düşünen bir firma veya temsilcisine yetki verilmez olduğu,

   -Yukarıda belirtilen konularda;  finansör firma olarak, asli ortaklık görevlerinin yerine getirilmediği gibi, ticari öngörünüzün olmadığı, ağaçlandırma hedefine uygun çalışmadıkları 2012 yılında alınacak hibeleri kaçırdığımızı,

  -Bundan böyle ortaklık işlemleri “Ata Mahallesi Öveçler 4.cadde140/2 Çankaya Ankara,” adresinde yürütüleceği,

 -Evrakların asılları Muhasebe ve Ortaklık Merkezine, sureti Bilge Grup A.Ş Şirket Merkezine taahhütlü gönderileceği, tarafımdan borçlanarak finans temin edilerek tüm noksanlar tamamlanıp Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adi Ortaklığı adına faturalandırılacağı”

  Hususlarını ihtaren bildirdim.(Ek 26/eylül/21012 Tarih sayılı ihtar)

  15/12/2012 TARİHİNE KADAR BİTİRİLMESİ İSTENEN  ORMAN YAZISI

   Orman Bölge Müdürlüğü Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 14.09.2012 tarih, 8532 sayılı; (tarafıma)  Ercan Çelik Özel Ağaçlandırma sahamla ilgili yazı gönderilmiş, yazıda;“15.12.2012 tarihine kadar arazi hazırlığı ve dikim şeklinin ağaçlandırma Uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun şekilde, ekskavatörle toprak işleme ve terasların eş yükselti eğrilerine paralel, uygun form ve genişlikte yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde özel ağaçlandırma uygulama projeniz iptal edilecektir.” yazısını bir tehdit olarak ortaya koyuyorlardı. Artık yanıma ne ortak alabilirdim, ne hibe ne kredi alabilirdim. Bunlar için ÇKS  gerekli idi.  

  Hasan Çağlayan ve  Bilge Grup A.Ş. Sözleşme esaslarını yerine getirmediği gibi,  Hayati Küpeli, Efraim Coşkun ve  Nebi Baysal ile anlaşarak beni her konuda dışlayıp;“15.12.2012 tarihine kadar arazi hazırlığı ve dikim şeklinin ağaçlandırma Uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun şekilde, yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde özel ağaçlandırma uygulama projeniz iptal edilecektir. Yazısını tehdit olarak gösterip, onlarla birlikte çalışmaya başlamış, beni yalnız bırakmışlardır.

   -Benim Dışımda Coşkun Ormancılık Efrayim Coşkun-Hayati Küpeli ile nasıl ve hangi şartlarda anlaşmışlardır bilmemekteyim ve benden gizlenmiştir.

 NEBİ BAYSAL’I ESCAN A.Ş.'DEN NİÇİN AZLETTİM

ERCAN ÇELİK  MARMARA ADASI  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA VE ARA EKİM  PROJESİ  VE BELGELER(TIKLA)-

BAŞBAKAN,  ADALET BAKANI, İÇİŞLERİ BAKANI’NA  AÇIK MEKTUP

 -MARMARA CEVİZ, FISTIKÇAMI LAVANTA, KEKİK ADAÇAYI, NANE  PROJEMİZ(Belgeler)

-MARMARA ÖZEL AÇLANDIRMA,CEVİZ-FISTIKÇAMI ARICILIK  HAYVANCILIK (BELGELER)   

-MAHKEME; ORTAKLARIM BİLGE GRUP A.Ş. HANGİ KONUDA DAVA AÇMIŞTIR?(BELGELER)

FESİH, ZARAR ZİYAN TAZMİNİ;ERCAN ÇELİK Ve BİLGE GRUP HASAN ÇAĞLAYAN ORTAKLIK

1-ERCAN ÇELİK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ORTAK ALINMASI, ORTAKLARIN FİİLLERİ

2-ERCAN ÇELİK-ÖZEL AĞAÇLANDIRMA,ORTAK ALINMASI, AZİLLER VE FİİLLER 

3-15TEMMUZ 2016  AĞAÇLANDIRMA ADİ ORTALIK VE İÇİN  YAPILAN İŞLEMLER 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  4.6.2018
İzlenme:  1132
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MAHKEMELER, ORTAKLARIM BİLGE GRUP A.Ş. HANGİ KONULARDA DAVA AÇMIŞTIR
ARI Tescili Ve 2Teneke Bal ALMAKTAN DOLAYI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIKTAN DAVA AÇMIŞLAR 6 SENE MAHKUMUYET VE 5 SENE GÖZETİM KARARI VERDİRMİŞLERDİR. BU AŞAĞILIK ŞEREFSİZ İĞRENÇ İFTiRA AKILSAĞLIĞIMI CİDDİ ETKİLEDi.
Ercan ÇELİK [ 21.4.2018 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • TÜRKEŞ BELGESELİ...
 • YALNIZ ÇOBAN VİDEO...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • KAŞKAYI TÜRKLERİ...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • BÜYÜK İÇEL PROJESİ...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 • AMAZON BREZİLYA CEVİ...
 • MORİNGA ÇAYI "Ya...
 • 68 KUŞAĞI VE BELGESE...
 • KIRIM TÜRKLERİ ...
 • MERSİN VE İLÇELERİ H...
 • İnsan Hakları Evrens...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • BÜYÜK SELÇUKLU,ANADO...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • BÜYÜK TÜRK MİLLET...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 • BÜYÜK İÇEL PROJESİ...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • MORİNGA ÇAYI "Ya...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • AMAZON BREZİLYA CEVİ...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim