İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
 CUMHURBAŞKANI KİM OLMALI?
CUMHUR İTİFAKI ADAYI (%40,00 | Oy:2)
MİLLET İTTİFAKI ADAYI (%60,00 | Oy:3)
Kullanılan Toplam Oy : 5
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  638125
Bugün Ziyaretçi :  461
Aktif Ziyaretçiler :  461

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

SERA ETKiSi, KARBONDiOKSiT ARTISLARI

DÜNYA NUFUS VE KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI 

BUZULLAR ERİYOR

 

 

 SERA ETKiSi, KARBONDiOKSiT ARTISLARI

    İnsanlık tarihinin de, Dünya’nınn su anda insan aktiviteleriyle, mevsim degisikliği sonuçlarına ulaşması, tabiatın kendi içinde sebep olduklarının yüzlerce binlerce yılın üzerindeki olan değisiklerdir.

    İnsan aktivitelerinin baslaması  ve devam etmesi atmosferde sera gazları  oluşturarak bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkiledi. Bu gazlar bizim kaçamayacagımız uzaklaşamıyacagımız olağanüstü bir olayı sera etkisini çağırdı. Oysa Bu mücadele insanlık aleminin önemli ve vazgeçilmez hayatinin sonunu kendi eliyle hazırlayarak, bir nevi dünyanın insanlığa meydan okumasını önleme mücadelesidir.

  SERA ETKISI [ Greenhouse effect ] basta karbon dioksit olmak üzere bazi atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve isi artışına yol açar. Atmosfer ile yer arasındaki ısı dengesi, toptan insan aktivitelerindeki sanayileşmede ki ve fosil yakıtların yanmasındaki artışın kaynaklanan sera gazları dedigimiz atmosferik gazların (karbon dioksit, Metan, Azotoksit, Kloroflorakarbon,  Hidroflorakarbonlar, perflorakarbonlar, sülfürhegzaflorid) artışlarından etkilenir; bu ise atmosferdeki ortalama ısıyı yükseltir. Bu gelişmenin, buzulların erimesi ve okyanusun yükselmesi gibi geniş kapsamlı sonuçlar doğuran iklim değişmelerine yol açmasından korkulmaktadır.

   Sera etkisi;Kendisinin dünyayı ısıtmasından daha çok, dünyanın insanlıga meydan okuması tebliğini getirerek, insanlık alemini ısıttı. Bir nevi insanlık, aktiviteleri ile kendi bindiği dalları kesiyor. Tıpkı bizim Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi.

   Atmosferdeki Karbondioksit toplanmaları sera gazları endişesinin  anahtarını oluşturmaktadır. Çünkü yüzde doksanbeşi karbondioksitle kaplı olan Mars gezegini ortalama sıcaklığı 230 derece (maksimum yüzey sıcaklığı 310, Minumum yüzey sıcaklığı 150) civarındadır.Mars in yüzde üçü (nitrojen) azot, yüzde 1.6 si argonla kaplı, yüzey malzemesi ise bazaltik kaya ve değişmiş malzemelerden oluşmaktadır(Nasa). Oysa dünyamızın ortalama sıcaklığı bellidir ve ekosistem belli sıcaklık  dengelerinin konum ve yerleri itibariyle dağılımına na göredir.

   Sera gazları; yüzaltmış  yıldan beridir insanlık aktiviteleri sonucundaki geldiği tırmanış, eğilimine gelmemiştir ve hala tırmanıştadır.   Sera gazları nedir? Bazı gazlar atmosferde var,  Su buharları, karbondioksit, metan, diazot oksit ve ozon tabi sera gazları içerirler. İnsan aktiviteleri her nasılsa çogaltır bu gazları. Simdi bu gazlara tek tek bir göz atalım.

    KARBON DIOKSIT [ CO2]: Yeterli oksijen koşulların da fosil(petrol, tabi gaz, kömür),ve odunların yanmasıyla oluşan, atmosferde mevcut bir bileşik. Soluduğumuz oksijeni yayan klorofili bitkiler için gerekli olup kendi başına zehirli degildir, ancak yogun haldeyken bogucu olabilir.

   METAN [CH4]: Bataklık topraklarda, lagım sularında ve ayrıca  kömür madenlerinde tabi gaz ve petrol ocaklarında, katı atık depolarında, organik maddenin anaerobik koşullarda ayrışmasından oluşan, genellikle bataklık gazi olarak adlandırılan, doğal, renksiz gaz. Atmosferde yogunluğunun artması" sera etkisi"ne katkıda bulunur.

   DIAZOTOKSIT, Nitrozoksit (N2O); Ziraat esnasında , Endüstriyel aktivitelerle ve kati atıklar yanması esnasında ve fosil yakıtlarla yayılır.

  KLOROFLUOROKARBONLAR[ CFCs= Chlrofluorocarbons ] Aerosol püskürtücülerde (Püskürtücü: Basınç altindaki sıvıyı püskürtmek için kullanılan aracı kimyasal. Genellikle kloroflorokarbonlardan oluşan bu gazlar aerosol püskürtme kutularında püskürtücü olarak ta yaygın biçimde kullanılır.) soğutmada, plastik köpükte ve endüstriyel çözücülerde kullanılan, ozon tabakasının  tükenmesine yol açan ana faktör olduğu ve sera etkisine katkıda bulunduğu düşünülen son derece kararlı ( kalıcı) bileşikler. Halon gazları daha çok yangın söndürücülerde kullanılır.

   HIDROFLORAKARBONLAR(HFCs),

   PERFLORAKARBONLAR(PFCs);Kloraflorakarbonlarda, Hidroflorakarbonlar ve Perflorakarbonlar endüstriyel işlemler sonucu ürerler, bunlar tabi halde oluşan sera gazları değildir.

  Sera gazlarını oluşturan gazların herbiri atmosferde ayrı ısı toplama kabiliyetine sahiptir. Hidroflorakarbonlar(HFCs) ve Perflorakarbonlar (PFCs) en fazla isi toplayanlardır. Karbondioksit in Metan 21 katında fazla, nitrozoksit ise 270 katında daha fazla atmosferde ısı tutma özelliğine sahiptir.

   Bütün bu özellikleri ile sera gazları dünya yeryüznü ne kadar ısıtmışlardı. .Geçen son yüzyılın  ortalama yeryüzü sıcaklığı 1 o F artmıştır. Son en sıcak 10 yıl 1983-1993 arasında yaşanmıştır Ve bunun 1983-1990 arasi 7 yıl artışların en fazla olduğu yıllardır…

   Dünyadaki o andaki sıcaklık artışları buzulların erimesiyle kendisini göstermistir. Kuzey yarimküre üzerindeki karlar azalmıştır. Yağmurlarda ve deniz seviyesinde yükselmeler baş göstermistir.

Gelecek yüzyıl için bilim adamları bu artışların böyle devam ederse 2-6 o F dünya yeryüzü ısısının artacağını söylemektedir.

Atmosferdeki Karbondioksit miktarinin 1979 danberi iki kat arttığı genellikle ilim adamlarının anlaştığı ve mutabık kaldıkları bir konudur. Karbondioksit emisyonlarının kaynağı olarak olarak,(%32) yüzde otuziki Endüstri yani  İsletme ve isyerleri, (%32)Yüzde otuziki, ister Isletme seklinde çalışan isterse normal Ulaşım ve ulaştırma,(%16) yüzde onaltı ticari ilişkiler, (%20) yüzde yirmisi ise tabiatta kendi kendine var olan karbondioksitlerdir. Demek ki insan aktiviteleri karbondioksiti yüzde seksen arttırmıştır.

 Şekil:EPA;Karbondioksit yayılmasının kaynaklarını Endüstri yani Isletme ve isyerleri(%32) yüzde otuziki, ( ister Isletme seklinde çalisan isterse normal Ulaşım ve ulaştırma 32)Yüzde otuziki,,(%16) yüzde onaltı ticari Iliskiler, (%20) yüzde yirmisi ise tabiatta kendi kendine var olan karbondioksitlerdir. 

  DÜNYADAKI-KARBONDIOKSIT-EMISYONLARI 

   Dünyadaki karbondioksit yayılması 1996 da hemen hemen 23 900 milyon tona yani 1950 ölçülerinin hemen hemen dört katına ulaşmıştır  (UNEP istatistiki bilgisi, 1998). (BU makale 2000 yılında yazılmıştır)

  DÜNYANIN ISINMASI VE iKLiM DEGiŞiKLiKLERiNiN SONUÇLARI:

  Dünyanın ısınması ve iklim değişiklikleri; Sağlığı, su kaynaklarını  ormanlarını, mera alanlarını, çölleri, Sulak alanları (gelgitleri olmayan) Kıyı  yapıları, hayvanlarını, ziraatı, balıkçılık , kuşları, milli parklar ve yaban hayatını etkileyecektir.

   SAĞLIK: Dünyadaki tehlikeli ve sürekli hastalIklar bölgesel ISILARIN artmasIyla  daha da artarak devam edecek, insan sağlığı son derece tehlikeye girecek, günesin direk etkisinden dolayi ölümler artacak psikolojik cinnetler cogalip, önemli kalp hastalIklarIna maruz kalınacak, kalp sistemleri güç calışacak, sıcak hava esnasında soğuk vücut tutulmalarına maruz kalınacak, bitkinlik ve solunum yollarIna ait problemler, tiberkiloz, bronsit , astim hastaliklari muthis artacak. SIcak alanlarda bazi ciddi hastaliklar cikaçak, yüksek sicaklik suda ve havada kirlilik ARTIŞINA  sebep olacak. Sivrisinek ve böceklerden gecen bulaşıcı  hastalıklar, hummalar, sItmalar sarI hummalar ve degişik bir çok yeni enfeksiyonun türemesine çiçek hastalıkları ve allerjik hastalıkların çoğalmasına, mide ve bazı kanser hastalIklarına sebep olacaktır.

 Yüksek sıcaklık, ozon un toprak yüzeyindeki seviyesini artıracak, Atmosferin yüzeyindeki Doğal Ozon Tabakası zararlı Ultruviyole ışınlarının yüzeye ulaşmasını engeller. Ozonun çoğalması Atmosferin biyosfer denilen canlıların bulunduğu yer (toprak) seviyesinde yer yüzüne   dağılıp  tehlikeli ve zararlı kirlilik oluşturacak. Ozon akciğer dokularını  tahrip edecek, Akciğer hastalıkları, astım ile özelikle halk için bazı  problemlere sebep olacak. Hatta bireysel sağlık sebepleri göğüs ağrılarısızıları, mide bulantıları, Akciğere ait olan kan toplanmasına maruz bırakacaktır.

SU KAYNAKLARI;

   Göllerin ve ırmakların sularnda azalma ve kurumalar başlayacak, bunlarla çalşan elektrik santralleri duracak veya kapasiteleri düşecek, buralarda yapılan ulaşımlar tehlikeye girecek, su kaliteleri bozulacak, sular ihtiyaca cevap vermeyip üretim düşecek, ziraat ve endüstri suları  yeterli gelmeyecek, yüzeysel akIşlar, seller çoğalacak, toprak verimini kayIp edip, erozyon ve çölleşme başlayacaktır…


   SONUÇ;
   DünyanIn IsInmasInda; Yeni enerji kaynaklarI, hidroelektrik santralleri, yeraltI sIcak suları, rüzgar ve güneş enerjisinin kullanılmasının tavsiye edilmesinin yanında; DünyanIn  Isınması sera gazlarının oluşmasında CO2  gazının  % 50 oranIında etkili oldugu tespit edilmiştir. Yani dünyadaki karbondioksit artışını durdurursak dünyanın ısınmasındaki artışın yarısını   durdurmuş  olacağız…

   Peki bunun için ne yapmalı, çaresi nedir?.

   Bunun için çare Agaç dikmektir. Bir taraftan erozyon önlenirken, diger taraftan yeni toprak oluşmasının sağlanması, ayni zamanda yagmurlarIn artmasının tek çaresi ağaç dikmektir. Fosil yakıtlar kullanmamaktır. Ağaçlar yetişirken, gündüzleri atmosferdeki karbondioksit ve su buharları değişik klorofil katkısıyla  glikoz ve oksijen oluşur, bu glikozda zamanla su ve karbonlara dönüşür. Glikoz içindeki karbonları ağaç tutar, su buharlaşır, Ağaçların kalan kısım agaçların gövde kök ve dallarını oluşturur. Kökteki lifler toprağı  tutar erozyonu önler, kuruyan yaprak ve kalıntılar çürüme ile yeni organik toprak oluşturur;  yeni bitkilerin yaşaması sağlanır. Yeryüzündeki karbondioksit azalır, Bu gaz azaldıkça yeryüzü ısınması  durur ve dünya bu önemli sera gazının etkisinden kurtulur. Bu olay bizim fotosentez diye tanımladığımız güneş ışınlarının  agaç yaprakları, karbondioksit ve su buharı  ile oluşan MUHTEŞEM BİR DENGE OLUŞMASINA YARDIMCI OLURUZ

                                                            Ercan ÇELİK

                                                         Ekim 2000- Ankara

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  7.1.2013
İzlenme:  1317

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  16.3.2018
İzlenme:  1643
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
Beyaz Adam Mektubun Var;
Kızılderili Reisinin 1,5 asır Önce Yazdığı Mektup ve düşünmemiz gerekenler. Bu mektup, Duwarmish Kızılderilileri'nin reisi Seattle tarafından,1853-1857 yılları arasında ABD Başkanı Frankl
Ercan ÇELİK [ 22.5.2018 Devamı
 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DOGAL HAYAT
Ülkemizdeki bu zengin doğal hayatın ve geniş biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi bir gerekliliktir. Bu gereklilik hem gelecek nesiller için bir görev; hem de sağlıklı ve huzurlu yaşayışımız için elzem bir husustur.
Ercan ÇELİK [ 6.5.2018 Devamı
 
KÜRESEL ISINMA VE AğAÇ Ercan Çelik
Küresel ısınma; insan oğlunun kendi hareket ve etkinliklerinin sonucu; atmosferde, sera camının etkisini andırır güneş ışığını geçiren ama ısıyı içerde tutan, böylece ısı artışlarına yol açan kimyasal gazları
Ercan ÇELİK [ 5.5.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • OSMANLI İMPARATORLUĞ...
 • PONTUS RUM CEMİYETİ...
 • ERMENİ İSYANLARI KAT...
 • KAYIP TÜRKLER...
 • FİLİKİ ETERYA YUNAN...
 • DOĞU BATI MEDENİYETİ...
 • Osmanlı İmparatorluğ...
 • OSMANLI KAPİTÜLASYO...
 • PEYGAMBER EFENDİMİZ ...
 • OSMANLI ŞEYHÜLİSLAML...
 • İSLAMIN VE İNSANLIĞI...
 • YABANCI OKULLAR MİSY...
 • OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ...
 • KATLEDİLEN TÜRK KAD...
 • MEHMET EMİN YURDAKUL...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • OSMANLI İMPARATORLUĞ...
 • İSLAMIN VE İNSANLIĞI...
 • DOĞU BATI MEDENİYETİ...
 • ERMENİ İSYANLARI KAT...
 • FİLİKİ ETERYA YUNAN...
 • KAYIP TÜRKLER...
 • Osmanlı İmparatorluğ...
 • YABANCI OKULLAR MİSY...
 • PEYGAMBER EFENDİMİZ ...
 • OSMANLI KAPİTÜLASYO...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim